Kai kurios akademinių bibliotekų plėtros tendencijos per praėjusį dešimtmetį

Šią vasarą Amerikos bibliotekų asociacija (ALA) paskelbė mokslinę ataskaitą Akademinių bibliotekų tendencijos, 1998-2008 m. ALA užsakymu buvo išanalizuoti statistiniai akademinių bibliotekų veiklos duomenys, kuriuos kas dveji metai renka JAV Nacionalinis švietimo statistikos centras. Tokio ilgo laikotarpio duomenų analizė padėjo išryškinti kai kurias įdomias tendencijas:

Per nagrinėjamą laikotarpį akademinių bibliotekų JAV padaugėjo maždaug 7%.

Bibliotekoje dirbančio personalo skaičius nežymiai sumažėjo (apie 2%), tačiau ryškiai pasikeitė personalo struktūra - 10% procentų padidėjo profesionalių bibliotekininkų, net 57% - kitų kvalifikuotų specialistų.

Per nagrinėjamą laikotarpį augo bibliotekų išlaidos - net 134% padidėjo išlaidos informacijos išteklių srityje.

Reikšmingai pailgėjo ir bibliotekų darbo laikas. 65% padaugėjo akademinių bibliotekų, atvirų vartotojams 24 val. 7 dienas per savaitę.

Ataskaitoje yra kitų įdomių duomenų ir tendencijų, kurie rodo, kaip keičiasi akademinių bibliotekų prioritetai ir veikla. Kviečiame skaityti!

Parengta pagal:

DAVIS, Denise M. Trends in academic libraries, 1998 to 2008 [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2011 m. rugsėjo 4 d.]. Prieiga per internetą: http://www.ala.org/ala/research/librarystats/academic/ALS%209808%20comparison.pdf

KELLEY, Michael. Report Shows Increased Need for Libraries on Campuses. In Library Journal [interaktyvus]. 24 August 2011 [žiūrėta 2011 m. rugsėjo 4 d.]. Prieiga per internetą: http://www.libraryjournal.com/lj/home/891774-264/report_shows_increased_need_for.html.csp

Komentarai

Populiarūs įrašai