Stereotipai apie bibliotekininko darbą pagal žurnalą The Atlantic

Plačiai žinomas JAV žurnalas The Atlantic paskelbė naują projektą - Ko žmonės nesupranta apie tam tikras profesijas/darbus. Žurnalas kviečia anonimiškai pasisakyti įvairių profesijų atstovus ir skelbia jų komentarus žurnale. Savo nuomonę išreiškė ir bibliotekininkai. Straipsnis sukėlė didžiulę skaitytojų diskusiją - matyti nemažai komentarų.

Nors iš pasisakymų matyti, kad jų autoriai dirba įvairiose bibliotekose (ir mokyklų, ir akademinėse), visuose komentaruose vienaip ar kitaip užsimenama apie tai, kad dažniausia nemanoma, jog bibliotekininko darbui reikia aukštojo mokslo diplomo, nors tai darbas, reikalaujantis nemažai žinių ir įgūdžių. Be to, komentaruose pabrėžta, kad tokio darbo negali sėkmingai atlikti žmonės "iš šalies", be tinkamo išsilavinimo.

Vienas iš stereotipų - gana tipiškas: komentarų autorius teigia, kad bibliotekininko darbas dažnai tapatinamas su knygų išdavimu. Kai kas minėjo, kad dažniausia žmonėms sunku įsivaizduoti, ką apskritai bibliotekininkas daro darbo metu (pvz., paplitusi nuomonė, kad skaito knygas :) ).

Įdomus komentaras - vienas iš bibliotekininkų, pasivadinęs "kataloguotoju" minėjo kitą problemą - menką kataloguotojo darbo vertinimą ne tik plačiojoje visuomenėje, bet ir pačių bibliotekininkų tarpe.

Manau, šis nedidelis straipsnis verčia susimąstyti. Regis, visi stereotipai puikiai tinka ir Lietuvos kontekstui. Ką tai reiškia? Gal tai, kad patiems bibliotekininkams reikia susirūpinti savo profesijos populiarinimu ir paaiškinti plačiajai visuomenei kuo svarbi ši profesija? :)

Parengta pagal:

THOMPSON, Derek. What people don't get about working in a library? The Atlantic [interaktyvus]. 9 August 2011 [žiūrėta 2011 m. rugpjūčio 20 d.]. Prieiga per internetą: http://www.theatlantic.com/business/archive/2011/08/what-people-dont-get-about-working-in-a-library/243258/

Komentarai

Populiarūs įrašai