Paskendę metaduomenyse, arba išteklių aprašymo standartų kraštovaizdis

2009-2010 m. Jenn Riley, JAV Indianos universiteto bibliotekos darbuotoja, atliko metaduomenų schemų, taikomų kultūros paveldo sektoriuje, analizę. Bibliotekininkystės specialistė nustatė, kad naudotos net 105 schemos įvairiems informacijos ištekliams aprašyti. Analizės pagrindu Jenn Riley sukūrė vaizdinį visų taikomų metaduomenų schemų žemėlapį pagal kelis kriterijus: informacijos išteklių rūšį, institucijas, kuriose naudojamos schemos, metaduomenų paskirtį ir funkcijas.


Metaduomenų standartų žemėlapis, šaltinis: http://www.dlib.indiana.edu/~jenlrile/metadatamap/seeingstandards.pdf

Be to, tyrėja įvertino metaduomenų schemas pagal jų naudojimo intensyvumą. Metaduomenų kraštovaizdžio žemėlapis (žr. http://www.dlib.indiana.edu/~jenlrile/metadatamap/) naudingas norint susiorientuoti schemų gausybėje ir atrenkant labiausiai atminties institucijoms tinkančius metaduomenų standartus. Iš pradžių standartų įvairovė gali bauginti. Tačiau turint omeny tai, kad standartai formavosi atsižvelgiant į aprašomų informacijos išteklių ypatumus, profesines tam tikros srities tradicijas, išteklių naudojimo pobūdį, galima suprasti tokio plataus metaduomenų kraštovaizdžio radimosi ištakas. Iš tiesų, šis žemėlapis labai tinka tiems, kurie tik pradeda rinktis metaduomenų standartus skaitmeninimo, skaitmeninių bibliotekų kūrimo projektuose.

Parengta pagal:

Seeing standards: a visualization of the metadata universe [interaktyvus]. 2009-2010 [žiūrėta 2011 m. liepos 7 d.]. Prieiga per internetą: http://www.dlib.indiana.edu/~jenlrile/metadatamap/

Komentarai

Populiarūs įrašai