Nepale atsakymų į praktinius kaimo žmonių klausimus ieško bendruomenių bibliotekosJau rašiau apie savo naudojimosi twitter'iu patirtį, dabar noriu pasidalinti atradimais iš vieno virtualaus profesinio tinklo. Kaip ir kituose šiame tinkle dalyvaujantys kolegos dalinasi savo informacija apie savo laimėjimus, praktikoje patirtas pamokas, atrastomis žiniomis, kelia jiems svarbius klausimus. Praeitą savaitę mano dėmesį patraukė dvi Sanjanos Schrestha, READ Nepal direktorės, žinutės, paskelbtos tame tinkle.

Su Sanjana, atstovaujančią organizaciją gavusią 2006 metų ATLA (Access to Learning Award) apdovanojimą, susipažinau prieš dvejus metus Pasaulio bibliotekų programos organizuotame renginyje, kuriame ji su užsidegimu papasakojo apie bendruomenių iniciatyva kuriamas kaimo bendruomenių bibliotekas Nepale. Didžiausiu atradimu tuomet buvo žinia, kad rėmėjų padedamos bendruomenės atidaro bibliotekas, dalyvauja bibliotekos taryboje, kuri priima sprendimus dėl bibliotekos valdymo ir išlaikymo, pavyzdžiui, parduodant bendruomenės narių išaugintas ir bibliotekai dovanotas daržoves ar grūdus. Nors Nepale Lietuvos savivaldybių finansuojamų viešųjų bibliotekų tinklas gali atrodyti kaip tolima siekiamybė, bet yra dalykų, kurių turėtume mokytis iš Nepalo kaimo bendruomenių bibliotekų. Tarp jų – nuostabą keliantis bendruomenės susitelkimas bendram reikalui ir bibliotekos įsiklausimas į bendruomenės, kurios didelę dalį sudaro neraštingi žmonės, poreikius. Todėl biblioteką turinčios bendruomenės nariams retai kyla klausimų, kam biblioteka priklauso ir kokia jos nauda jų vaikams, šeimoms ar visai bendruomenei. Jei vis dėlto tokie klausimai kyla, kartais, kaip pasakojo Sanjana, bibliotekos taryba gilinasi į bibliotekininko darbo kokybę ir gali priimti sprendimą – atsisakyti jo ar jos paslaugų.

Nepale 1991 metais įkurta READ (Rural Education and Development) organizacija rėmėsi paprasta idėja – įkurti bibliotekas, kurios suteikdamos priėjimą prie knygų ir informacijos, užtikrintų kaimo bendruomenėms galimybes mokytis ir įveikti skurdą. Šiandien ši organizacija veikia Nepale, Butane ir Indijoje. Sanjana Schrestha dirba READ Nepal organizacijoje jau šešerius metus, o nuo 2009 metų eina direktorės pareigas. Sanjana įdėjo daug pastangų, kad sustiprėtų Nepalo bendruomenių bibliotekų asociacija NCLA, kurios padeda READ centrams (kaimo bendruomenių bibliotekoms ir išteklių centrams) atstovauti savo teises ir užsiimti lobistine veikla. Pirmoje žinutėje minėtame virtualiame Sanjana pasidalino nuoroda į Youtube tinkle publikuotą video filmuką (subtitrai – anglų k.) http://www.youtube.com/watch?v=JxIlv75LUfE&feature=related.

Jame tik viena paprastos moters, išmokusios skaityti ir įsijungusios į moterų savipagalbos bendruomenę, istorija - raštingumas keičia jos savijautą ir gyvenimo būdą, jos šeimos požiūrį, vaidmenį bendruomenėje. Žiūrint iš mūsų pozicijos, atrodo, pernelyg paprasta ir nebeaktualu šalyje, kurioje 99 procentai žmonių – raštingi. Bet pasižiūrėjus filmuką, jau kelinta diena vis grįžtu prie klausimo - ar tikrai taip paprasta ir nebeaktualu? Kartais viduje kovoju su abejone, ar mums nuolat besigailint dėl nepakankamo finansavimo ir dėl to, ko negalim, iš mūsų dėmesio centro išsprūsta taim ką mes galim, t.y. realūs žmogaus poreikiai ir pagrindinė bibliotekos idėja – tarnauti visomis turimomis priemonėmis, padedant gauti informacijos ir žinių reikalingų įveikti kasdieniame gyvenime kylančias problemas, atsakyti į paprastus klausimus. Juk knygų prigrūstas kambarys yra mažiausia, kuo gali tarnauti biblioteka savo bendruomenei. Kartais parnerystės su kitais leidžia pasiekti ir duoti daugiau negu, kad leidžia pinigų stokos dėžėje įkalintos mūsų svajos.

Čia knieti pasidalinti ir antrąja Sanjanos žinute, parašyta virtualioje profesinėje bendruomenėje.

„Labas visiems,

Aš noriu pasidalinti ir sužinoti iš jūsų, kaip kaimo informacijos poreikius tenkina kaimo bendruomenių bibliotekos ir išteklių centrai.
Ribota prieiga prie reikalingų žinių ir informacijos taip pat yra barjeras skurdo mažinimo veiklose. Kaimo bibliotekos turėtų teikti informaciją, kurios reikia vietos bendruomenėms. Mes nedažnai randame knygų, kuriose būtų kalbama apie vietinius informacijos poreikius. READ Nepal organizacija pradėjo vykdyti projektą, kuris vadinasi „Praktinių atsakymų paslauga“, skirtą vietinių bendruomenių informacijos poreikiams. Kiekvieną mėnesį mes gauname daug klausimų iš bendruomenių ir siekiame atsakyti bent į 70 procentų jų. Atsakymai teikiami pačiu paprasčiausiu, logiškai ir praktiškai įmanomu būdu raštu, žodžiu, vaizdu ar audiovizualiniu formatais.

Žemiau pateiksiu kelis pavyzdžius, parodančius, kokios informacijos kaimo bendruomenėms reikia iš kaimo bibliotekų:

Esu ūkininkas, auginu paukščius. Mano vištos išperėjo viščiukų. Ką tik išsiritę viščiukai atrodė sveiki, bet po dviejų mėnesių jie nebeįstengia atsistoti ant kojų. Prašau patarimo, ką turėčiau daryti?
Kaip aš galiu sužinoti, ar mano jautis karščiuoja?
Kodėl liūčių periodu ant ožkų kojų ir aplink snukį atsiranda žaizdelių?
Mano ožka kelintą kartą iš eilės atsiveda negyvus jauniklius. Prašau pasakyti kodėl ir patarti?
Mano vyras vedė antrą kartą? Kaip aš galiu pasiekti teisingumą?
Aš žindau kūdikį krūtimi, tačiau išsiskiriančio pieno kiekis – minimalus, ką man daryti?
Atsakydami į šiuos klausimus mes konsultuojamės su ekspertais. Kartais bibliotekos, surinkusios dažnai užduodamus klausimus, organizuoja seminarus su specialistais, kurie atsako į klausimus. Mes norėtumėme, ar jūs turite panašios į šią patirties? Norėtume iš jūsų pasimokyti.

Iš anksto dėkoju ir laukiu žinių iš jūsų.

Sanjana Schrestha“

Išverčiau Sanjanos žinutę, kad pakviesčiau Jus pasidalinti lietuviška patirtimi, kaip gi vietos bibliotekos tarnauja kaimo bendruomenėms, susiduriančiomis su informaciniais ir žinių barjerais. Visus pavyzdžius, pažadu, išversiu ir nusiųsiu Sanjanai - mūsų kolegei iš Nepalo.

Nuotrauka pasiskolinta iš READ Gobal tinklalapio www.readgobal.org, jos centre - Sanjana, apsirengusi mėlynai.

Panaudoti šaltiniai:

2006 Access to Learning Award: READ Nepal (Interaktyvus). Bill and Melinda Gates Foundation. (Žiūrėta 2011-07-07). Prieiga per internetą: http://www.gatesfoundation.org/atla/Pages/2006-read-nepal.aspx

Read Nepal. Staff (Interaktyvus). Iš Read Global. (Žiūrėta 2011-07-07). Prieiga per internetą: http://www.readglobal.org/our-work/read-nepal/read-nepal-staff

Founder and History. (Interaktyvus) Iš Read Global. (Žiūrėta 2011-07-07). Prieiga per internetą: http://www.readglobal.org/about-us/founder-and-history .

Komentarai

Populiarūs įrašai