Amerikietiška svajonė prasideda bibliotekoje

Globalėjančiame pasaulyje, kai žmonės keliauja dirbti, mokytis, gyventi į kitą šalį, iškyla būtinybė integruotis į naują visuomenę - išmokti naują kalbą, praeiti reikiamus testus, tapti naujos bendruomenės nariu ir piliečiu. Bibliotekos, kuriose gali būti sudarytos puikios mokymosi sąlygos, padeda imigrantams mokytis. Nuo 2008 m. Amerikos bibliotekų asociacija (ALA) vykdo programą Amerikietiška svajonė prasideda @ tavo bibliotekoje (angl. The American Dream Starts @ your library). Iniciatyvą remia Dolerio Bendrojo raštingumo fondas (angl. Dollar General Literacy Foundation). Šios finansinės paramos dėka ALA gali skirti 5000 JAV dolerių grantus bibliotekoms, vykdančioms imigrantų raštingumo programas. 2010 m. 75 bibliotekos, esančios 24 JAV valstijose jau gavo tokią paramą.

Kaip tik šiandien perskaičiau apie Mesa apygardos biblioteką (Kolorade) ir kitas bibliotekas, vykdančias imigrantų integravimo programą. Mesa apygardos bibliotekoje gausus savanorių būrys padeda imigrantams pasirengti testui, kad gautų JAV pilietybę. Imigracija ir socialinė sanglauda daugiakultūrėje visuomenėje labai aktuali problema JAV, ir bibliotekos į ją reaguoja. Tai pavyzdys, kaip biblioteka iš tiesų gali spręsti gyvenimiškas problemas ir padėti mokytis, tada ir taip, kaip to prireikia realioje gyvenimo situacijoje.

Informacija ir nuotrauka iš:

The American dream starts @ your library [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2011 m. gegužės 10 d.]. Prieiga per internetą: http://www.americandreamtoolkit.org/index.html

Libraries host immigrants working to become citizens. Denverpost.com [interaktyvus]. 10 May, 2011 [žiūrėta 2011 m. gegužės 10 d.]. Prieiga per internetą: http://www.denverpost.com/commented/ci_18029235?source=commented-

Komentarai

Populiarūs įrašai