Tradicinė ar moderni: Jungtinės Karalystės piliečių požiūris į bibliotekos architektūrą ir dizainą

Bibliotekoje, kaip žinia, praleidžiama nemažai laiko - skaitant, studijuojant, dalyvaujant įvairiose programose, renginiuose. Visame pasaulyje vyksta bibliotekų renovacijos, statybos projektai. Įdomu, kaip bibliotekų vartotojai traktuoja architektūros ir dizaino pokyčius? Kas jiems patinka labiau? Ar jiems apskritai svarbi bibliotekos architektūra, jos erdvių dizainas? Į šiuos klausimus, tiesa, pasitelkiant Jungtinės Karalystės piliečių nuomonę, bandoma atsakyti šiais metais žurnale Journal of Librarianship and Information Science pasirodžiusiame straipsnyje.

Tyrimas grindžiamas laisvo teksto komentarais, surinktais iš savanorių-tyrimo dalyvių 2006 m. Atsakymus pateikė 180 respondentų (121 moterys ir 59 vyrai). Respondentai, tarp kurių buvo bibliotekų skaitytojai ir asmenys, nesinaudojantys bibliotekų paslaugomis, turėjo aprašyti savo asmeninius potyrius ir įspūdžius, susijusius su viešosiomis bibliotekomis. Jie turėjo atsakyti į tokius klausimus:
  • Ką manote apie šiuolaikišką bibliotekų pastatų dizainą?
  • Ar modernūs bibliotekų pastatai patinka jums labiau už senesnio stiliaus pastatus?
  • Ar matėte renovuotus senojo stiliaus bibliotekų pastatus? Ką apie juos manote?
Išanalizavus respondentų atsakymus paaiškėjo keturios nuomonės:
  • Dalis respondentų teikė pirmenybę moderniems bibliotekos reikmėms pritaikytiems pastatams. Tokiu atveju modernus bibliotekų dizainas buvo siejamas su bibliotekos atvirumu, patrauklumu. Respondentų manymu, jis liudijo ir tai, kad vietos valdžios institucijos ir pati biblioteka atvira naujovėms, tampa gyvybinga viešąja erdve.
  • Kitiems tyrimo dalyviams labiau patiko senesnio stiliaus bibliotekų pastatai. Šių respondentų susižavėjimas siejosi su šiltais vaikystės prisiminimais apie biblioteką. Apibūdindami istorinių pastatų privalumus, respondentai dažnai minėjo, kad tokia architektūra estetiškesnė, maloni, šilta ir įkvėpianti. Kai kurie komentavo, kad istoriniai pastatai sukelia bibliotekos pastovumo ir svarbos įspūdį. Įdomu, kad istorinių pastatų mylėtojai dažnai skundėsi, kad moderniuose bibliotekų pastatuose labai daug triukšmo dėl atvirų erdvių gausos.
  • Kai kurie dalyviai pareiškė pageidavimą matyti modernias paslaugas ir erdvių pritaikymo vartotojams sprendimus istoriniuose pastatuose. Jie pripažino istorinių pastatų architektūros patrauklumą, tačiau suabejojo jų interjero funkcionalumu. Šių respondentų manymu, svarbu išsaugoti istorinę architektūrą, tačiau modernizuoti interjerą, kad bibliotekos erdvės taptų patogesnės, jaukesnės, o pati biblioteka - prieinamesnė vartotojams.
  • Galiausiai, kai kuriems vartotojams buvo visiškai nesvarbu, ar bibliotekos pastatas yra modernus ar istorinis, jiems labiau rūpėjo bibliotekos paslaugos ir ištekliai, kurie daug pasako apie bibliotekos "bibliotekiškumą". Tokie respondentai sutelkė dėmesį į kitus aspektus, kurie jiems siejosi su bibliotekos idėja. Tarp tokių apibūdinimų buvo - tyli vieta, kokybiški informacijos ištekliai, kultūrinė patirtis (renginiai bibliotekos patalpose).
Įdomu, kad amžius visiškai neturėjo įtakos respondentų atsakymams. Taip, aštuoniasdešimtmetė tyrimo dalyvė pareiškė, kad jai labiau patinka šiuolaikiški viešųjų bibliotekų pastatai, nes jie erdvūs ir šviesūs, labiau pritaikyti vartotojų poreikiams. Tuo tarpu trisdešimtmetė respondentė grožėjosi istorinių bibliotekų pastatų architektūra, teigdama, kad ji sukūria įspūdingą žinių ir mokymosi atmosferą.

Parengta pagal:

BLACK, Alistair. 'We don't do public libraries like we used to': attitudes to public library buildings in the UK at the start of the 21st century. Journal of Librarianship and Information Science [interaktyvus]. 2011, vol. 43, issue 1, p. 30-45 [žiūrėta 2011 m. balandžio 8 d.]. Prieiga per Sage Publications. DOI: 10.1177/0961000610390991

Komentarai

Populiarūs įrašai