JAV bibliotekos 2010 m. - plėtros analizė

Amerikos bibliotekų asociacija neseniai paskelbė naują JAV bibliotekų būklės studiją, kurioje apibendrinama bibliotekų plėtra 2010 m. Joje galima matyti įdomias bibliotekų raidos tendencijas informacijos ir komunikacijos technologijų bei ekonominės krizės įtakoje. Galbūt, kai kurios išvados suteiks progą pamąstyti ir apie Lietuvos bibliotekų situaciją, perspektyvas ir iššūkius.

Štai keletas paskelbtos ataskaitos išvadų:

Biblioteka - pagrindinė priemonė ieškant darbą ar plėtojant verslą. Praeitais metais skaitytojų skaičius bibliotekose didėjo. Intensyviausiai bibliotekose lankėsi dirbančios moterys nuo 18 iki 54 m., ypač dirbančios mamos. Bibliotekos labiausiai vertintos dėl to, kad teikia paslaugas ir prieigą prie išteklių nemokamai, taip užtikrindamos galimybę mokytis savarankiškai ir tobulėti visiems, nepriklausomai nuo pajamų. Dauguma amerikiečių itin vertino tai, kad bibliotekos teikia prieigą prie darbui ar studijoms būtinos informacijos.

Bibliotekos yra laikomos gera ekonomine investicija. Nepaisant gausių diskusijų apie bibliotekų vertę Google laikais, JAV piliečių tarpe bibliotekos surado nemažai remėjų, pasiruošiusių skirti mokesčių dalį būtent bibliotekoms. Keli 2010 m. vykdyti bibliotekų ekonominės naudos tyrimai nustatė ir įvertino bibliotekos ekonominį indėlį į verslo plėtrą bei mažinant nedarbą.

Akademinės ir mokyklų bibliotekos besiversdamos iš ribotų išteklių išlaiko tinkamą paslaugų ir rinkinių lygį. 2010 m. mažėjo mokyklų bibliotekų finansavimas (ypač neturtinguose regionuose), mažintas ir darbuotojų skaičius. Tačiau bibliotekų išteklių analizė parodė, kad fondų dydis išliko toks pat, nors kiek sumažėjo leidinių įvairovė. Mokyklose atsirado daugiau kompiuterių ir suintensyvėjo naudojimasis nuotolinėmis bibliotekos paslaugomis, ypač prenumeruojamomis duomenų bazėmis. Akademinės bibliotekos praeitais metais taip pat susidurė su mažėjančiu finansavimu leidiniams ir darbo užmokesčiui. Tačiau bibliotekos sutelkė dėmesį į bendradarbiavimo, kolektyvinio mokymosi erdvių sukūrimą. Ir tai atnešė puikių rezultatų - smarkiai padidėjo naudojimasis bibliotekų elektroniniais ištekliais bei paslaugomis ir mokymosi erdvėmis.

IKT plėtra verčia peržiūrėti pačios bibliotekos apibrėžimą. Bibliotekos pradėjo galvoti apie tai, kas yra biblioteka ir kaip kinta skaitytojų poreikiai skaitmeniniame amžiuje. Pastangas surasti savo nišą ir peržiūrėti paslaugas vainikavo tai, kad praeitais metais bibliotekose didėjo kompiuterių ir interneto prieigos taškų skaičius, beveik visos akademinės ir du trečdaliai viešųjų bibliotekų teikė prieigą prie elektroninių knygų. Visos bibliotekos aktyviai naudojosi saityno 2.0 technologijomis, siekdamos palaikyti glaudų ryšį su savo skaitytojais ir reklamuoti savo paslaugas. Daugiausia naudotasi Facebook, Twitter socialiniais tinklais ir tinklaraščiais.

Daugiau įžvalgų ir tendencijų galima rasti pačios ataskaitos State of America's Libraries 2011 tekste.

Parengta pagal:

State of America's Libraries 2011: a report from the American Library Association [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2011 m. balandžio 22 d.]. Prieiga per internetą: http://ala.org/ala/newspresscenter/mediapresscenter/americaslibraries2011/state_of_americas_libraries_report_2011.pdf

Komentarai

Populiarūs įrašai