Virtualūs bibliotekos rėmėjų pritraukimo sprendimai

Vienas iš bibliotekos fondo papildymo priemonių - dovanos. Dažnai bibliotekos kryptingai formuoja santykius su rėmėjais, siekdamos gauti paramą komplektavimui. Norint pritraukti daugiau rėmėjų ir padidinti jų susidomėjimą bendradarbiavimui su bibliotekomis, pastarosios ėmėsi netradicinių sprendimų.

Pavyzdžiui, viena iš rėmėjų pagerbimo ir padėkos priemonių yra ekslibrisai dovanotuose (už paramos lėšas nupirktose) leidiniuose. Tačiau tokios padėkos priemonės problema yra ta, kad ji matoma tik pavarčius knygą. Todėl bibliotekininkai sugalvojo įterpti virtualius ekslibrisus ir įrašus apie paramos teikėją į bibliografinius leidinių aprašus elektroniniuose kataloguose. Toks sprendimas žymiai padidino rėmėjų matomumą ir, atitinkamai, jų susidomėjimą rėmimu tokiomis sąlygomis. Kai kurios bibliotekos bibliografiniuose įrašuose pateikia informaciją apie rėmėją ir nuorodą į jo interneto svetainę.Virtualių ekslibrisų programos pavyzdys Floridos universiteto bibliotekoje, šaltinis http://www.uflib.ufl.edu/bookplates/


Bibliotekininkai pastebi, kad virtualių ekslibrisų programos duoda apčiuopiamų rezultatų. Pavyzdžiui, JAV Browno universiteto bibliotekoje buvo pastebėta, kad įgyvendinus skaitmeninių ekslibrisų programą dovanų skaičius padidėjo net 63%. Įdomu ir tai, kad skaitmeniniai įrašai ir ekslibrisai bibliotekų elektroniniuose kataloguose sumažino padėkos rėmėjams sąnaudas, nes nereikėjo finansuoti spausdintų ekslibrisų leidybos.

Galbūt, kam nors iš mūsų skaitytojų tokia idėja pasirodys įdomi ir pritaikoma siekiant pritraukti daugiau rėmėjų.

Parengta pagal:

CARRICO, Steven; FLEMING, Jason; SIMPSON, Betty. Virtual bookplates - enhancing donor recognition and library development. College & Research Library News [interaktyvus]. September 2010, vol. 71, issue 8 [ žiūrėta 2010 m. spalio 16 d.]. Prieiga per internetą:
http://crln.acrl.org/content/71/8/419.full.pdf+html

Komentarai

Populiarūs įrašai