Vikipedijoje - naujas puslapis bibliotekininkams

Vikipedijos kūrėjas - Wikimedijos fondas (angl. Wikimedia foundation) - prieš kelias dienas paskelbė naują puslapį, skirtą bibliotekininkams. D.U.K. bibliotekininkams (angl. FAQ for Librarians) tinklalapyje atsakoma į pagrindinius klausimus apie Vikipediją ir bendradarbiavimo tarp šios interneto enciklopedijos ir bibliotekininkų galimybes. Šiame puslapyje bibliotekininkai gali sužinoti apie tai, kas yra Vikipedija, kodėl ir kokios klaidos dažniausiai atsiranda šioje enciklopedijoje (pvz., minimas plačiai nuskambėjęs tyrimas, kuriame palyginta Vikipedijos ir enciklopedijos Britannica straipsnių kokybė), kalbama ir apie vandalizmo atvejus (t.y. tyčinį straipsnių gadinimą ar net ištrinimą). Manau, svarbi informacija ir apie Vikipedijos naudojimą ir tinkamumą tam tikroms informacijos vartotojų grupėms. Pvz., patys enciklopedijos kūrėjai pripažįsta, kad Vikipedija yra gera pradžia pradedant nagrinėti tiriamą dalyką, aiškinantis sąvokas, bandant suformuluoti pagrindines temas, tačiau enciklopedijos skaitytojas turėtų kritiškai vertinti ir tikrinti tai, ką skaito.

Vikipedijos kūrėjai puslapyje bibliotekininkams kalba ir apie bendradarbiavimo galimybes su bibliotekomis. Bibliotekos ir informacijos specialistai kviečiami prisidėti prie enciklopedijos redagavimo, mokymų apie naudojimosi šia enciklopedija ypatumus surengimą. Pateikiamas bendradarbiavimo pavyzdys su Ziuricho centrine biblioteka.

Šis puslapis gali būti įdomus ir Lietuvos bibliotekininkams, sumaniusiems mokyti vartotojus apie tai, kaip tinkamai naudotis interneto vartotojų sukurtais ištekliais, ar pageidaujantiems prisidėti prie Vikipedijos plėtros.

Parengta pagal:

FAQ for librarians [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2010 m. gegužės 29 d.]. Prieiga per internetą: http://outreach.wikimedia.org/wiki/FAQ_For_Librarians

New: Wikipedia launches an FAQ for librarians. Iš Resource Shelf [interaktyvu]. 2010 [žiūrėta 2010 m. gegužės 29 d.]. Prieiga per internetą: http://www.resourceshelf.com/2010/05/26/wikipedias-launches-an-faq-for-librarians/

Komentarai

Populiarūs įrašai