Audiovizualinio paveldo valdymas skaitmeninėje aplinkoje: įspūdžiai, temos ir įdomios mintys

Spalio 5-7 d. Vilniaus universiteto Teatro salėje vyko tarptautinė konferencija „Audiovizualinio paveldo sutelkimas ir valdymas skaitmeninėje aplinkoje“. Konferenciją organizavo Baltijos audiovizualinių archyvų taryba, Lietuvos centrinis valstybės archyvas ir Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas. Renginys turėjo gana pragmatišką tikslą – paskatinti pasidalyti savo patirtimi bei žiniomis Baltijos regiono šalių profesionalus.

Renginio komanda prieš pat konferencijos pradžia

Renginyje dalyvavo daugiau kaip 50 žmonių, atvykusių iš 10 šalių. Įdomu, kad dalyviai atstovavo ne tik archyvus, bet ir kitas institucijas – aukštąsias mokyklas ir mokslinių tyrimų institutus, bibliotekas, muziejus, komercines įmones, nacionalinius transliuotojus, profesines asociacijas.

Konferencijoje organizatoriams talkino VU studentės: Veronika Poznanskaja, Renata Ivanova ir Eglė Vidutytė, kurios padėjo registruoti dalyvius, fotografavo ir bendravo su renginio dalyviais. Už tai joms esame labai dėkingi :).

Konferencijoje buvo nagrinėjamos kelios pagrindinės temos:

Skaitmeniniai projektai ir sistemos, skirtos audiovizualinio paveldo pristatymui virtualioje aplinkoje.

Įvairūs procesai, paslaugos ir galimybės, leidžiantys kokybiškai pateikti audiovizualinį paveldą skaitmeninėje aplinkoje.

Konferencijoje kalbėta apie dalykus, kurie gali būti įdomūs labai skirtingoms auditorijoms. Nagrinėta, kaip Baltijos šalių emigrantų bendruomenės kuria ir padeda išsaugoti audiovizualinį paveldą, kaip panaudoti web 2.0 įrankius gerinant paveldo prieigos paslaugas, kaip standartizuoti paveldo metaduomenų kūrimą, kad skirtingų institucijų ir šalių kuriamos sistemos būtų tarpusavyje suderinamos.

Konferencijos dalyviai ne tik aktyviai dalyvavo diskusijose, bet ir smagiai leido laiką bendraudami per pertraukas, nors Teatro salėje šiuo rudens metu buvo neįtikėtinai šalta :).

Ši konferencija rengiama kasmet jau šešis metus. Renginys inicijuojamas ir organizuojamas Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos. Šiais metais Bibliotekininkystės ir informacijos institutas pirmą kartą tapo konferencijos partneriu. Manau, tai simboliška, nes skaitmeninėje aplinkoje visoms atminties institucijoms (archyvams, bibliotekoms ir muziejams) aktualios tos pačios problemos. Pagaliau, audiovizualinis paveldas yra saugomas ne tik archyvuose :). Svarbu, kad ši reikšminga ir įdomi kultūros paveldo dalis būtų išsaugota, prieinama ir labiau matoma virtualiuose tinkluose.

Pabaigai norėtųsi pristatyti kelis įdomius projektų pristatymo pranešimus mūsų skaitytojams, neturėjusiems galimybių dalyvauti šiame renginyje:

Georg Eckes (Voketijos filmų institutas, Vokietija) pristatė Europos Sąjungos projektą European Film Gateway - EFG (Europos filmų vartai). Tai nuo 2008 m. vykdoma iniciatyva, kuri siekia sukurti audiovizualinio paveldo prieigos portalą, kuris leistų vartotojams greitai ir patogiai peržiūrėti Europos atminties institucijų filmų paveldą ir su juo susijusius dokumentus (pvz., filmų plakatus, apžvalgas ir kt.). Įdomu, kad šis projektas teiks medžiagą ir Europeanos paveldo portalui.

Julia Welter (Vokietijos filmų institutas, Vokietija) aptarė dar vieną Europos Sąjungos remiamą projektą - MIDAS: Moving images database for access and re-use of the European film collections (Judesį perteikiančių vaizdų duomenų bazė Europos filmų rinkinių prieigai ir daugkartiniam naudojimui). Šio projekto dėka interneto vartotojai gali lengviau susirasti filmų paveldą, išbarstytą įvairėse Europos atminties institucijose. Jau dabar vartotojai gali naudotis elektroniniu filmų katalogu, kuris yra prieinamas nuo 2007 m.

Valerija Jusevičiūtė (Lietuvos centrinis valstybės archyvas) išryškino LCVA indėlį skaitmeninant audiovizualinį paveldą. Šis archyvas aktyviai dalyvauja tarptautinėse iniciatyvose ir yra EFG ir MIDAS partneris. Taigi Lietuvos audiovizualinis paveldas tampa vis labiau matomas tarptautinėje arenoje.

Adam Dudczak, Agnieszka Lewandowska ir Marcin Werla (Poznanės superkompiuterių ir tinklų centras, Lenkija) pristatė Lenkijos nacionalinę skaitmeninių bibliotekų medžiagos sutelkimo sistemą (agregatorių). Ši sistema leidžia standartiniu būdu kaupti informaciją apie skaitmeninius objektus ir perduoti ją kitoms sistemoms. Vartotojams, net nenumanantiems apie visą sudėtingą sistemos infrastruktūrą, žymiai palengvėja informacijos paieška. Be to, toks agregatorius gali dalintis informacija ir su kitomis sistemomis. Planuojama, kad būtent šios sistemos dėka Lenkijos bibliotekų skaitmeninis turinys bus integruotas į Europeaną.

Daugiau renginio nuotraukų galima peržiūrėti Flickr.

Komentarai

Populiarūs įrašai