Tilburgo universiteto vasaros mokykla Digital Libraries á la Carte

Bibliotekininkų profesinei kvalifikacijai kelti yra nemažai galimybių: seminarai, konferencijos, projektai. Tilburgo universiteto organizuojama vasaros mokykla/kursai – viena iš tokių galimybių. Kursai Tilburgo universitete organizuojamo nuo 1995 m., - taigi, patirtis sukaupta solidi, kursai turi gerą vardą ir laikomi vieni iš prestižiškiausių bibliotekininkų bendruomenėse.

Šių metu vasarą turėjau puikią progą sudalyvauti šiuose kursuose ir įsitikinti, kad jie tikrai gali suteikti daug naudingos informacijos ir savo vardą pateisina.

Šiųmečiai kursai siūlė bibliotekininkams 7 modulius:
• Module 1: Strategic Developments and Library Management
• Module 2: Change - Making it Happen in Your Library
• Module 3: Tomorrow's Library Leaders
• Module 4: Integrated Search Solutions Toward Catalogue 2.0
• Module 5: Institutional Repositories - Preservation and Advocacy
• Module 6: Libraries and Research Data - Embracing New Content
• Module 7: Libraries and Collaborative Research Communities

Mano pasirinkti moduliai 5 ir 6 tiesiogiai siejosi su veikla, kuria aš užsiimu, bei ateities perspektyvomis. Vienam moduliui skiriama 1 kursų diena. Buvo galima pasirinkti kiek nori ir kokius nori modulius. Galima ir visus; buvo ir tokių kolegų, kurie dalyvavo visuose moduliuose.
Kursuose dėstė tikrai aukštos kompetencijos mokslininkai bei bibliotekininkai iš Harvardo, Southamptono, Ročesterio, Esekso, Notingemo, Briuselio, Mančesterio ir kt. universitetų ir jų bibliotekų.

Penktąjį modulį, kuris buvo skirtas institucinėms talpykloms (IT) (duomenų saugojimui ir IT propagavimui) bei atvirai prieigai (AP) prie mokslo informacijos, pristatysiu plačiau.
Bibliotekininkai žino, kas tai yra atvira prieiga prie mokslo informacijos ir palaiko šį judėjimą.

Atvira prieiga – tai:

 • Prieiga prie informacijos visiems!
 • Prieiga be technologinių ir ekonominių trukdžių – nemokama prieiga per internetą!
 • Prieiga prie kokybiškos informacijos:
  - prie recenzuotos mokslinės publikacijos,
  - prie publikacijos pripažintame moksliniame žurnale.
 • Prieiga, kurią leidžia autorių teisės.
 • Laisvas naudojimas informacijos (skaityti, kopijuoti, persikelti, spausdinti ir kt.) bet kokiems teisėtiems tikslams.

Atviros prieigos įgyvendinimo keliai yra du: Auksinis kelias – atviros prieigos žurnalai; Žaliasis kelias – institucinės talpyklos. Institucinė talpykla – tai paslaugų kompleksas (visuma), kurį universitetai siūlo savo bendruomenės nariams skaitmeninės produkcijos valdymui ir platinimui, tai mokslo organizacijų arba akademinių institucijų kuriamos informacijos sankaupos. IT tikslas – kaupti, saugoti ir pateikti vartotojui institucijos mokslinę ar kitą produkciją. IT uždaviniai: panaikinti apribojimus naudotis savo sukurta moksline produkcija; suteikti profesionalų lygį atskirų mokslininkų darbų elektroninei leidybai; susisteminti institucijos kuriamus mokslinius produktus; garantuoti prieigą, sklaidą ir ilgalaikį išsaugojimą; užtikrinti paieškos galimybes.

Kodėl institucinėmis talpyklomis turi rūpintis biblioteka? Pasaulinė patirtis rodo, kad bibliotekos organizuoja ir propaguoja AP ir IT, propaguojai AP ir IT naudą mokslininkams, teikia autorių teisių ir intelektinės nuosavybės teisių patarimus (konsultacijas), moko, kaip įkelti dokumentą į IT ir t.t..

Kursų pamokos:

 • Institucinės talpyklos – mokslinei produkcijai.
 • Privalomos taisyklės (politika) užtikrina informacijos surinkimą ~100 proc. Laisvanoriškas talpinimas į IT – tik 38 proc.
 • Labai svarbu propagavimas.
 • IT – idealiausiais kelias informacijos kaupimui ir AP prie mokslinės produkcijos užtikrinimui.
 • AP tikrai didina panaudą ir citavimą.
 • Duomenų archyvas – ne institucinė talpykla.
 • Kooperuotis, bendradarbiauti, jungtis – gerai.
 • Informacija ir duomenimis reikia dalintis – tai mokslo progresas.
 • Nuo mažo prie didelio; žingsnis po žingsnio; padaryti pradžią ir planuoti, kas bus toliau; logiška ir tikslinga pradėti būtent nuo institucinės talpyklos, o paskui pereiti prie mokslo duomenų archyvavimo.

Esu dėkinga VU bibliotekos administracijai už suteiktą galimybę dalyvauti šiuose kursuose ir tikiuosi įgytas žinias panaudoti tiesioginiame savo darbe.

Pranešimą parašė: Žibutė Petrauskienė (Mokslinės informacijos duomenų centro vedėja, VU biblioteka)

Komentarai

Populiarūs įrašai