Kūrybinis rašymas bibliotekose: III dalis

Ankstesniuose pranešimuose panagrinėjome, kas yra kūrybinis rašymas, kam jis yra naudingas ir kokios kūrybinio rašymo galimybės atsiveria skaitmeniniame amžiuje. Šioje žinutėje pasvarstysime, kodėl kūrybinis rašymas turėtų rūpėti bibliotekoms bei pateiksime keletą pavyzdžių, kaip jį skatinti.

Kūrybinis rašymas naudingas ne tik profesionaliems rašytojams, bet tai - naudingas gebėjimas tiek kitų sričių specialistams, tiek bet kuriam iš mūsų apskritai. Todėl skatinančios kūrybinį rašymą bibliotekos padeda gyventojams pakelti savo bendrą raštingumo lygį, daugiau skaityti ir mėgautis literatūra, įgyti naudingų savo idėjų ir minčių rašytinio perteikimo gebėjimų. Ši veikla bibliotekoje svarbi, nes ji - mokymosi visą gyvenimą ir raštingumo ugdymo centras.

Atskleidėme, kad kūrybinio rašymo dirbtuvės padeda mokytis bendrauti ir konstruktyviai kritikuoti. Biblioteka - bendruomenės centras, kuriame visi lankytojai turi galimybę įdomiai ir kūrybiškai leisti laiką kartu, keistis savo idėjomis ir kūrybos vaisiais. Biblioteka - tai saugi ir visiems prieinama viešoji vieta, kurioje leisti laiką naudinga ir įdomu. Kūrybinis rašymas - ne tik ugdytinas gebėjimas, bet ir eksperimentas, įdomi laisvalaikio leidimo forma.

Bibliotekos skatina bendruomenės narius įsitraukti į įvairią veiklą ir suteikia tam reikiamų įrankių. Kūrybinis rašymas - viena iš meninės veiklos formų. Skatindamos kūrybinį rašymą bibliotekos padeda pradedantiesiems kūrėjams pasiekti savo auditoriją, išryškina ir padeda plėtoti bendruomenės narių gebėjimus ir talentus. Taigi kūrybinis rašymas padeda bibliotekai suteikti daugiau saviraiškos galimybių savo bendruomenės nariams.

Taigi bibliotekos turi nemažai priežasčių organizuoti kūrybinio rašymo programas. Kokiais būdais bibliotekos gali jas organizuoti?

Savilaidos centrai bibliotekose. Nemažai užsienio viešųjų bibliotekų, ypač JAV, įsteigė tokius centrus. Pavyzdžiui, 2013 m. vos iš kelis tūkstančius JAV dolerių kainavusio projekto lėšų bibliotekoje buvo įkurta Provincetowno viešoji leidykla (Provincetown Public Press). Šiame savilaidos centre iš vietos menininkų, kūrėjų ir bibliotekininkų susidedanti komisija kasmet atrenka vietos kūrinius ir padeda autoriams juos išleisti. Leidykloje dirbantis personalas maketuoja, redaguoja rankraštį, sukuria e.knygą ir padeda ją reklamuoti įvairiais kanalais. Prekiaujant e.knyga 15 proc. pajamų atitenka leidyklai. Kai kurie bibliotekų savilaidos centrai įsigyja ir spaudos pagal poreikį įrenginius.

Kūrybinio rašymo konkursai. Nemažai Lietuvos ir užsienio bibliotekų įsitraukia į kūrybinio rašymo skatinimo veiklą dalyvaudamos literatų konkursuose. Pavyzdžiui, JAV ir Australijoje populiarus National Novel Writing Month. Šio kasmetinio renginio metu visi norintieji rašo nustatyto ilgio kūrinį, diskutuoja ir bendrauja socialiniuose tinkluose ir bibliotekose. Įdomus ir naujoviškas kūrybinio rašymo žanras, kuriuo galima sudominti didelę auditoriją - SMS kūrybos konkursai. Pavyzdžiui, jau daugiau kaip dešimtmetį (nuo 2001 m.) įtakingas britų laikraštis The Guardian rengia sms poezijos konkursus. Įdomu, kad SMS kūrybos žanras sulaukė susidomėjimo ir Lietuvoje - paskelbtas Tomo Staniulio 30 SMS žinučių romanas "Ars amandi". SMS kūrybos konkursai įdomūs tuo, kad leidžia eksperimentuoti su kiekvienam iš mūsų prieinama ir labai intensyviai naudojama priemone - mobiliuoju telefonu.

Kūrybinio rašymo dirbtuvės. Kaip ne kartą minėjau ankstesniuose pranešimuose, kūrybinio rašymo tikslai nebūtinai siejasi su profesionalaus rašytojo keliu. Tai puikus atsipalaidavimo, bendravimo, saviraiškos ir eksperimentavimo būdas ir priemonė. Todėl bibliotekos gali siūlyti gyventojams edukacines kūrybinio rašymo programas. Malonus rezultatas ir įdomus nuotykis - panaudoti dirbtuvėse įgytus gebėjimus dalyvaujant bibliotekos veikloje - pvz., kuriant naujų knygų apžvalgas arba dalinantis savo patirtimi bibliotekose tinklaraščiuose, socialiniuose tinkluose. Tokiu būdu ir bibliotekai būtų paprasčiau įgyvendynti dalyvaujamosios institucijos idėją.

Taigi apibendrinant:
  • Kūrybinio rašymo atveriamos galimybės PRIEINAMESNĖS kiekvienam dėl šiuolaikinių skaitmeninių priemonių.
  • Kūrybinis rašymas PLAČIAI PRITAIKOMAS šiuolaikinių specialistų, rašytojų, verslininkų gebėjimas.
  • Kūrybinio rašymo skatinimas – vienas iš būdų atlikti bibliotekos BENDRUOMENĖS CENTRO vaidmenį: atverti skaitytojams saviraiškos, savo patirties įprasminimo ir bendravimo bibliotekoje galimybes; tarpininkaujant ugdant kūrybinio rašymo ir naudojimosi IT gebėjimus; tampant kūrybos ir eksperimentavimo erdve.

Parengta pagal:

CRYSTAL, David. 2b or not 2b? [interaktyvus]. 2008 [žiūrėta 2016 m. birželio 3 d.]. Prieiga per internetą: https://www.theguardian.com/books/2008/jul/05/saturdayreviewsfeatres.guardianreview

National Novel Writing Month [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016 m. birželio 3 d.]. Prieiga per internetą: http://nanowrimo.org/

PILIPAUSKAITĖ, Vitalija. SMS UNLIMITED, arba Sutalpinimo rebusas. Šiaurės Atėnai [interaktyvus]. 2005-06-11, nr. 752 [žiūrėta 2016 m. birželio 3 d.]. Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110131125006/http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=752&kas=straipsnis&st_id=4057

Provincetown public press [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016 m. birželio 3 d.]. Prieiga per internetą: http://provincetownpressproject.org/

Komentarai

Populiarūs įrašai