Masiniai atvirieji interneto kursai viešojoje bibliotekoje

Tinklaraštyje jau rašėme apie Masinius atviruosius interneto kursus (MOOC - Massive Open Online Courses), kuriuos rengia įvairiausios organizacijos, bet pirmiausiai, universitetai ir kuriuose gali dalyvauti visi norintys interneto vartotojai, bei jų naudą besimokantiems žmonėms.  Neretai MOOC perspektyvos tapatinamos pirmiausiai su akademinėmis bibliotekomis, nes jos gali padėti dėstytojams tokius kursus rengti - aprūpinti reikiama įranga, konsultuoti kaip pavyzdį naudojamo turinio autorių teises ir kt.

Tačiau MOOC turi didelę perspektyvą ir viešojoje bibliotekoje. Pirmiausiai, reikėtų pažymėti, kad MOOC keičia mokymosi koncepciją. Tokio pobūdžio kursai leidžia motyvuotam profesionalui nuolat tobulinti savo gebėjimus. Be abejo, tokie kursai reikalauja didžiulio savarankiškumo ir atsakomybės, todėl šiuo metu užsiregistravusių studijuoti MOOC dažniausia būna žymiai daugiau, negu tokius kursus pabaigiančių. Be to, vis dar  visuomenėje itin vertinamas formalusis kursų baigimo liudijimas, kurį, beje, irgi dažnai studijuojant MOOC galima gauti, bet jau už tam tikrą mokestį.

Viešosios bibliotekos šiandien irgi atranda save kaip svarbią mokymosi  pasitelkiant MOOC infrastruktūrą. Viešosiose bibliotekose sudarytos tinkamos sąlygos mokytis internetu visiems, kas neturi tokios galimybės namuose ar darbe. Be to, kai kurios viešosios bibliotekos parengia savo MOOC. Pavyzdžiui, Niujorko viešoji biblioteka sukūrė sinologijos mokymosi kursą savo turtingų kinų kultūros ir istorijos kolekcijų pagrindu.

Jau šiandien viešosios bibliotekos perka MOOC, kurie leidžia ugdyti labai praktiškus gebėjimus ir įgūdžius. Vienas iš tokių - Learn4Life, leidėjo Cengage Learning MOOC paketas, skirtas ne tik profesionalams, bet ir asmeniniam tobulėjimui. Galima pasirinkti kalbų, skaitmeninės fotografijos, sveikos gyvensenos ir aibę kitų kursų, kurie gali būti aktualūs ir įdomūs bet kuriam piliečiui, nepriklausomai nuo jo kvalifikacijos arba darbo srities.

Parengta pagal:

CHANT, I. Next steps for MOOCs and libraries. Library Journal [interaktyvus]. 10 December, 2013 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2013/12/digital-content/opening-up/

Komentarai

Populiarūs įrašai