Bibliotekos vaidmenys naudojantis masiniais atvirais interneto kursais

Šaltinis: The Marlin Company
Prieš kurį laiką tinklaraštyje pristatėme masinių atvirų interneto kursų sąvoką ir pavyzdžius. Priminsime, kad tai kursai siūlomi praktiškai neribotai interneto auditorijai. Jie prieinami nuotoliniu būdu. Tokiu būdu vyksta ir visas mokymosi procesas. Neseniai, žurnale "Library Journal" pasirodė straipsnis apie tai, kokį vaidmenį galėtų atlikti akademinės ir viešosios bibliotekos skatinant tokių kursų kūrimą ir/ar naudojimą. Be to, nagrinėta, kuo tokie kursai naudingi pačioms bibliotekoms.

Straipsnio autoriaus nuomone, akademinės bibliotekos gali atlikti tarpininko vaidmenį kuriant tokius kursus. Pirmiausias jų vaidmuo - tokius kursus kuriančių dėstytojų konsultavimas apie autorių teisėmis saugomą turinį. Šis vaidmuo reikšmingas todėl, kad naudojant kitų autorių kūrinius paskaitų/užduočių vaizdo įrašams kurti galioja autorių teisių įstatyme numatyti apribojimai. Neretai dėstytojai nepakankamai žino apie tokius apribojimus. Taigi, akademinė biblioteka gali padėti sukurti kursą nepažeidžiant įstatymų. Tačiau konsultavimas gali vykti ir kitose srityse. Dažniausiai, interneto kursui sukurti reikalinga vaizdo įrašymo ir kitokia įranga. Šiuolaikinės akademinės bibliotekos teikia prieigą prie tokios įrangos ir konsultuoja studentus, kaip ja naudotis. Bibliotekos galėtų pritaikyti savo paslaugas ir konsultacijas kuriant interneto turinį. Galiausiai, akademinės bibliotekos gali pasireikšti padedamos studentams rasti tinkamą kursą, gauti reikalingą papildomą literatūrą arba išsiaiškinti sunkiai suprantamus dalykus. Nepamirškime, kad dalyvaujant masiniuose atviruose interneto kursuose komunikacija su dėstytoju labai ribota, todėl didžioji dalis atsakomybės už sėkmingą kurso medžiagos įsisavinimą tenka pačiam studentui. Galiausiai, jau prabilta ir apie tai, ar bibliotekoms verta saugoti jau sukurtus kursus. Galbūt, ateityje tai bus vertingas švietimo raidos tyrimo šaltinis.

Tarpininkauti tarp masinių atvirųjų interneto kursų ir jų vartotojų pradėjo ir viešosios bibliotekos, kurios padeda skaitytojams rasti reikiamus kursus ar net prenumeruoja tokius kursus už mokestį. Pavyzdžiui, Cengage Gale siūlo prenumeruoti Ed2Go platformą ir profesinio tobulėjimo kursus įvairiomis temomis, greitai šį produktą ketinama pritaikyti viešųjų bibliotekų poreikiams.

Galiausiai, masiniai atvirieji interneto kursai kuriami ir pačių bibliotekininkų kvalifikacijai kelti. Tad tikėtina, kad jie taps svarbia mokymosi visą gyvenimą priemone ir patiems bibliotekininkystės specialistams.

Parengta pagal:

SCHWARTZ, Meredith. Massive Open Opportunity: Supporting MOOCs in Public and Academic Libraries. Library Journal [interaktyvus]. 2013, May 10 [žiūrėta 2013 m. gegužės 11 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2013/05/library-services/massive-open-opportunity-supporting-moocs/

Komentarai

Populiarūs įrašai