Rašytojas Salman Rushdie: „Tai įdomu“

Pastaruoju metu Lietuvos viešojoje erdvėje dažnėja pasisakymai apie spaudos ir skaitmeninių technologijų priešpriešą, spaudinių sakralumą ir pavojus dokumentinei atminčiai dėl besikeičiančių technologijų, nykstančių galimybių išsaugoti asmeninius archyvus, į skaitmeninę erdvę persikėlus didžiajai daliai privataus susirašinėjimo ir t.t.

Besidominčius šiais klausimais Rock & Roll bibliotekininkus kviečiu pasižiūrėti pokalbio tarp Erikos Farr, Emory universiteto (Atlanta, Georgia valstija) rankraščių, archyvų ir retų knygų bibliotekos skaitmeninių archyvų koordinatorės, ir pasaulinio garso rašytojo Salman Rushdie (Salmanas Rušdis) įrašą anglų kalba). Simboliška, kad šis pokalbis vyksta Emory universiteto bibliotekos šių metų pradžioje atidarytoje specialioje erdvėje, vadinamoje „skaitmeninio mokslo bendrija“ (Digital Scholarship Commons, DISC), kurios tikslas sukurti palankią aplinką studentų ir mokslininkų bendravimui, eksperimentams, sujungiant skaitmenines technologijas, fiksuotą ir gyvąją žmogiškąją išmintį.

Per valandą (tiek trunka pokalbis) rašytojas paliečia daug bibliotekininkams, rašytojams ir visuomenei įdomių temų – kalba apie skaitmenines technologijas ir įtaką rašymo procesui, archyvo tvarkymą bibliotekoje ir spręstus iššūkius asmeniniam rašytojo, jo šeimos ir draugų bei pažįstamų privatumui ir saugumui, apie tvarkingą archyvo medžiagos organizaciją, kaip pagrindinę sąlygą memuarams atsirasti, atminties ir dokumentinių įrašų susikirtimus, apie naudojimąsi socialiniu tinklu Twitter, kūrimą jame ir sekėjų geografiją, Vikipedijoje skelbiamos informacijos patikimumą, pateikdamas pavyzdį apie klaidą paskelbtoje jo biografijoje ir t.t. Pats S. Rushdie dalindamasis savo technologijų naudojimosi patirtimi nuolat kartoja „This is interesting“ (Tai įdomu!).

Užkabinimui“ – šiek tiek informacijos apie pokalbio kontekstą ir rašytoją:

Prieš dvejus metus JAV Emory universiteto rankraščių, archyvų ir retų knygų bibliotekoje buvo atidaryta paroda, paremta šiai bibliotekai dovanotu Salman Rushdie archyvu. Atidaryme kalbėjęs rašytojas perduotą archyvą apibūdino, kaip 200 ar daugiau suplyšusių ir dulkėtų dėžių su popierių šiukšlynu, be jokio organizacijos ženklo, dienoraščiai, užrašų knygelės ir visa eile akmens amžiaus, seniai mirusių, kompiuterių, kuriuos reikėjo ekshumuoti ir atgaivinti (kalbos įrašą galima pasižiūrėti čia).

Interneto dienraštis „Bernardinai.lt“ 2008 m. kovo 31 d. paskelbtame straipsnyje „10 rašytojų, kurie pakeitė pasaulį“ pažymėjo, kad „Po Rušdžio tapo neįmanoma tikėti, kad Rytai ir Vakarai iš tiesų juda susitikimo vienas su kitu link“.

Panaudoti šaltiniai:

Salman Rushdie Discusses Creativity and Digital Scholarship with Erika Farr. Vaizdo įrašas. Emory University paskelbė 2012 m. kovo 4 d. Youtube. Prieiga per internetą: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kmb1oQcRmkM [Žiūrėta 2012-05-26]

A World Mapped by Stories: The Salman Rushdie Archive: Exhibition opening Party. Part Three. Schatten Gallery, Woodruff Library. Emory University. Vaizdo įrašas. Emory University paskelbė 2010 m. kovo 9 d. Youtube. Prieiga per internetą: http://www.youtube.com/watch?v=nqvQKiV-XWA&feature=player_detailpage [Žiūrėta 2012-05-26]

Jurga Lūžaitė. 10 rašytojų, kurie pakeitė pasaulį [pagal „Ruskij Reporter“] Bernardinai.lt. 2008 m. kovo 31 d. prieiga per internetą: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-03-31-10-rasytoju-kurie-pakeite-pasauli/3913 [Žiūrėta 2012-05-26].

Komentarai

Populiarūs įrašai