VU biblioteka skelbia konkursą Profesorės Audronės Glosienės vardo stipendijai gauti

Prof. Audronė Glosienė buvo ilgametė VU Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorė, VU bibliotekos generalinė direktorė, daugelio tarptautinių projektų vadovė ir dalyvė, knygų ir straipsnių autorė, naujojo Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro koncepcijos sumanytoja. Su neįtikėtina aistra kalbėdama apie knygą ir biblioteką, kaip ypatingą erdvę, galinčią virsti gyvenimo keliu ir įkvėpimu, Audronė skatino vaduotis iš stereotipų, kurti, keisti savo pasaulį, mąstyti ir veikti kūrybiškai.
2010 metais VU biblioteka įsteigė stipendiją, skirtą prof. A. Glosienės atminimui. Šios stipendijos tikslas – skatinti jaunus ir aktyvius specialistus, jų kompetencijos plėtrą ir naujų idėjų įgyvendinimą bibliotekininkystės ir informacijos srityje.

Šių metų konkurso sąlygos:

1. Konkurso dalyviai – visų studijų pakopų VU studentai, studijuojantys bibliotekininkystės ir informacijos mokslus, VU studentai, vykdantys su bibliotekininkystės ir informacijos mokslų sritimis susijusią veiklą, ir VU studentai, dirbantys bibliotekose ir informacijos centruose.
2. Orientacinė stipendijos suma apie 2000 Lt.
3. Stipendija skiriama žinioms ir patirčiai įgyti, kvalifikacijai kelti bibliotekininkystės ir informacijos srityje: dalyvavimui konferencijoje, seminare, stažuotėje, kūrybinėje stovykloje, kursuose, mokymuose (iki 2012 m. gruodžio 31 d.).
4. Konkurso pradžia – 2011 m. spalio 4 d.
5. Kiekvienas kandidatas, norintis gauti stipendiją, turi pateikti užpildytą paraiškos anketą ir jos priedus:
  • gyvenimo aprašymą;
  • dokumentus, patvirtinančius kvietimą į konferenciją, seminarą, stažuotę, kūrybinę stovyklą, kursus ar mokymus;
  • renginio, kuriame ketinama dalyvauti, aprašymą;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • rekomendaciją iš VU katedros/instituto, kuriame studijuojama, ar darbovietės (privalumas).
6. Dokumentai bei jų elektroninė forma kompaktiniame diske konkurso organizatoriams pateikiami iki lapkričio 10 d. 17:00 val. adresu Universiteto g. 3, 324 kab. (VU bibliotekos direkcija).
7. Vertinant kandidatų pateiktus dokumentus, dėmesys bus kreipiamas į įgytų žinių/įgūdžių aktualumą ir naudą bibliotekininkystės mokslui ir profesinei veiklai.
8. Konkurso rezultatai paskelbiami iki lapkričio 21 d. Vilniaus universiteto www.vu.lt ir Bibliotekos www.mb.vu.lt  tinklalapiuose. Stipendininkas (-ai) informuojamas (-i) asmeniškai.
9. Stipendija bus įteikta konkurso komisijos pirmininko per sausio mėnesio VU Senato posėdį.
10. Stipendijos gavėjas įsipareigoja užtikrinti gautos informacijos sklaidą tarp VU bendruomenės narių.

Daugiau informacijos rasite Profesorės Audronės Glosienės vardo stipendijos skyrimo nuostatuose, www.mb.vu.lt, taip pat VU bibliotekos Komunikacijos ir informacijos skyriuje telefonu (8 5) 268 7133, el. paštu indre.zalieskiene@mb.vu.lt arba ramune.stankeviciene@mb.vu.lt.

Praeitais metais viena iš stipendijos laimėtojų - Simona Petraitytė - lankėsi Tartu universiteto Skandinavistikos centro bibliotekoje ir aprašė savo patirtį mūsų tinklaraštyje 

Parengta pagal VU bibliotekos svetainėje http://www.mb.vu.lt paskelbtą informaciją

Komentarai

Populiarūs įrašai