Įsivaizduokite savo bibliotekos ateitį: įdomi knyga apie scenarijų kūrimo metodą bibliotekose

Neseniai man labai pasisekė - į rankas pateko įdomi knyga, kuriai reikėjo parašyti apžvalgą. Nors apžvalga buvo rengta užsienio žurnalui, pagalvojau, kad visgi labai svarbu papasakoti apie šią knygą ir Rock&roll bibliotekininko skaitytojams.

Knyga - tai dviejų autorių (Steve'o O'Connor'o ir Peter'io Sidorko) kūrinys "Imagine your library future: scenario planning for libraries and information organisations" (Įsivaizduokite savo bibliotekos ateitį: scenarijų kūrimas bibliotekoms ir informacijos organizacijoms), išleistas 2010 m.

Apie scenarijus ne kartą rašiau ir anksčiau, pristatydama bibliotekų iniciatyvas adaptuoti šį metodą numatant naujus vaidmenis ir plėtros kryptis (pvz., žr. Bibliotekininkų žvilgsnis į ateitį: nauji plėtros ir pokyčių scenarijų projektai).

Aptariama knyga - praktinis vadovas bibliotekos direktoriui/vadybininkui, planuojančiam pritaikyti metodą savo organizacijoje. Šiandien dėl to, kad pokyčių tempas didėja, o aplinka, kurioje funkcionuoja bibliotekos, itin dinamiška, netinka tik tradiciniai strateginio valdymo metodai. Keičiasi informacijos vartosena, atsirado nemažai komercinių informacijos paslaugų teikėjų, todėl bibliotekoms reikėtų gerokai susimąstyti apie savo galimus naujus vaidmenis šioje aplinkoje. Tam naudinga pasitelkti scenarijų kūrimo metodą. Kaip teigia autoriai:

Papildomai netaikant scenarijų kūrimo [metodo - aut. pastaba] strateginis planavimas dažniausia įkūnija praeitį; jis leidžia paskirstyti išteklius įvairiems projektams, bet nesuteikia galimybės atsisakyti įprastų veiklų. Strateginis planavimas buvo naudojamas kaip atskiras metodas 1960-aisiais ir 1970-aisiais metais. Bet ne šiandien! (O’Connor, Sidorko, 2010: xii).
Scenarijus - tai institucijos ateities plėtros apibūdinimas, tarsi ta ateitis jau būtų atėjusi. Tai kūrybinis, ne tik faktų, bet ir vaizduotės galiomis grįstas procesas. Dažniausiai scenarijai kuriami grupėse, į grupinį darbą įtraukiant bibliotekos darbuotojus, vartotojus ir kitus svarbius bibliotekos veiklai žmones. Scenarijaus pranašumas yra tas, kad pasakojime galima labai lanksčiai susieti įvairių veiksnių, kurie formuoja ateitį sudėtingą poveikį, kas dažnai įmanoma suvienijant skirtingą ateities matymą ir perspektyvas (o tai jau būdingą skirtingą santykį su biblioteka turintiems žmonėms).

Tam, kad organizacija pritaikytų scenarijų kūrimo metodą, svarbu pažvelgti kitaip į tai, kas yra ateitis. Dažniausia mūsų klaida yra tai, kad vertiname ateitį tiesiog kaip linijinį praeities ir dabarties tęsinį, t.y. galvojame, kad įvykiai klostysis pamažu, pokyčiai plėtosis palaipsniui ir rytojus nedaug skirsis nuo šios dienos. Be to, dažnai nepastebime, kad ateitis - tai visa aibė alternatyvų, kurios gali būti įgyvendintos mums priėmus tam tikrą sprendimą. Taigi scenarijų kūrimo pagrindas - suvokimas, kad tam tikri sprendimai ir jų deriniai nulemia tam tikrą ateities plėtros kryptį.

Pokytis, kurį išgyvena šiandien bibliotekos, - tai galimybė ir iššūkis. Įdomus knygoje autorių pateikiamas kinietiško žodžio Wei Ji, kuris reiškia "krizė", aiškinimas. Wei reiškia - pavojus, o Ji - galimybė. Taigi krizė, anot autorių, tai situacija, kai esame apakinti tikrų/menamų pavojų ar galimybių, t.y. nematome aiškios veiksmų krypties. Manau, šis žodis apibūdina ir bibliotekų situaciją.

Norėdami pradėti žvelgti į ateitį kitaip - kaip į pokytį, kuris gali ateiti greičiau, negu tikimės, ir būti kitoks, negu numatome, turime išbandyti autorių siūlomą "galinio matymo veidrodėlio" pratimą, t.y. apžvelgti savo profesinę patirtį ir tai, kaip gi vyko pokyčiai - tokių bibliotekininko praktikoje nemažai - tai ir pirmieji bibliotekų žingsniai internete: svetainės, pirmosios prenumeruotos duomenų bazės, elektroninių katalogų įrašai. Kaip tuo metu, kai šios naujovės dar tik buvo miglotomis idėjomis, mes svarstėme apie bibliotekų ateitį?

Kita naudinga sąvoka, kuri padeda pažvelgti į pokytį (turint omeny technologijų nulemtus pokyčius) - disruptive technologies - pažodžiui, "sprogdinančios", arba naikinančios įprastą elgseną ir nusistovėjusius būdus naudoti informaciją technologijos. Įdomu, kad kaip tik apie tokias - pvz., mobiliuosius universalius prietaisus - iPadus, iPhonus ir kt. - kalbėjo (ne)konferencijoje Rock&roll bibliotekininkas 2010 projekto "Bibliotekos pažangai" vadovas Kęstutis Juškevičius. Informacijos technologijų plėtros istorijoje yra apstu pavyzdžių, kai didelės ir įtakingos korporacijos "nepastebėjo" tokį potencialą turinčių IT produktų, kas turėjo neigiamos įtakos jų verslui. Kitos inovatyvios ir įžvalgios kompanijos ir asmenys iš to praturtėjo - čia galioja jau trivialiu tapęs Bilo Geitso pavyzdys. Taigi, bibliotekoms šiandien pats laikas susimąstyti, kokį planą turi jos šioje besikeičiančioje aplinkoje, arba kaip jį sukurti.

Taigi, čia į pagalbą ateina aptariama knyga, kurioje pateikiama nemažai pratimų patiems vadovams ir darbuotojams, kurie leistų praplėsti jų požiūrį į ateitį. Knygoje yra nemažai patarimų, kaip praktiškai organizuoti scenarijų kūrimo procesą, ir, kas labai vertinga - net šeši bibliotekų ir bibliotekų konsorciumų scenarijų kūrimo iniciatyvų atvejai. Vienintelis sunkumas - tekste labiau orientuojamasi į akademines bibliotekas ir bibliotekų konsorciumus, nors pateikta ir viešųjų bibliotekų pavyzdžių. Knygos autoriai nusprendė orientuotis į, turbūt, drastiškiausius
mūsų laikų pokyčius, nulemtus informacijos technologijų, tačiau neaptaria kitų, kurie irgi gali turėti poveikį bibliotekų veiklai (nors gal nėra tokie akivaizdūs - pvz., aplinkos apsaugos problemos, migracija, senėjanti visuomenė ir kt.).

Parengta pagal:

O’CONNOR, Steve; SIDORKO, Peter. Imagine your library’s future: scenario planning for libraries and information organisations. Oxford, Cambridge, New Delhi: Chandos publishing, 2010, xxii, 213 p. ISBN 978-1-84334-600-5.

Komentarai

Populiarūs įrašai