Naudingi šaltiniai apie bibliotekas ir IT tiems, kas skaito anglų kalba

Rašant straipsnius, kursinius ir bakalauro darbus apie bibliotekas ir informacijos technologijas, pravartu žinoti apie naujus tyrimus ir projektus, kurie pailiustruotų darbą, padėtų argumentuoti tam tikrus teiginius. Norėčiau pasidalinti šaltiniais, kuriais pati dažnai naudojuosi.

CLIR (angl. Council of Library and Information Resources – Bibliotekų ir informacijos išteklių taryba) – tai JAV nepelno organizacija, kuri sprendžia skaitmeninių informacijos išteklių valdymo klausimus, siekia prognozuoti informacijos valdymo pokyčius, kurie turės įtakos bibliotekų veiklai. Ši organizacija reguliariai atlieka tyrimus, skirtus aktualiems klausimams: skaitmeninimui, skaitmeniniam išsaugojimui, skaitmeniniam mokslui ir kitiems bibliotekų realybe tampantiems reiškiniams. CLIR svetainėje vartotojas ras nemokamas skaitmenines atliktų tyrimų bei parengtų konferencijų, seminarų, diskusijų ataskaitas, kuriose yra nemažai naudingos informacijos. Be abejo, reikia turėti omeny, kad daugiausiai analizuojamos Šiaurės Amerikos (pvz., JAV, Kanados) realijos, nors yra ataskaitų, skirtų ir Europos šalims.

OCLC (angl. Online Computer Library Center – Interaktyvus kompiuterinis bibliotekų centras) irgi JAV nepelno mokslinė organizacija, kuri be kitų savo funkcijų atlieka mokslinius tyrimus – plataus masto apklausas, technologijų vartojimo tyrimus bei prognozes. Pravartu pasinaudoti mokslinių ataskaitų puslapiu.

JISC (angl. Joint Information Systems Committee – Jungtinis informacijos sistemų komitetas) - Jungtinės Karalystės institucija, kuri remia projektus aukštojo mokslo ir informacijos technologijų panaudojimo srityje. JISC svetainėje galima rasti daugybę JK vykdomų projektų, o projektų aprašuose pateikiami įvairūs tyrimai, atlikti įgyvendinant iniciatyvą. Svetainėje galima iš karto ieškoti tyrimų ataskaitų ir kitų publikacijų pagal temas. Pažymėtina, kad čia gausu projektų ir tyrimų, susijusių su bibliotekomis.

D-Lib Magazine – atviros prieigos profesinis žurnalas, skirtas skaitmeninės informacijos valdymo klausimams. Šiame žurnale galima rasti informacijos apie naujausius projektus skaitmeninių bibliotekų kūrimo ir valdymo srityje, kuri yra ganėtinai plati. Žurnalas taip pat publikuoja informaciją apie skaitmeninių bibliotekų konferencijas.

Ariadne – dar vienas profesinis žurnalas, publikuojamas nuo 1996 m. ir skirtas skaitmeninių bibliotekų plėtros, skaitmeninimo, skaitmeninės informacijos ir bet kuriems aktualiems technologijų taikymo bibliotekose, archyvuose ir muziejuose klausimams.

Šie šaltiniai yra nedidelė dalis to, ką galima aptikti internete. Tačiau čia pateikiama kokybiška ir nauja informacija skaitmeninės informacijos valdymo bei IT taikymo srityje. Pakaktų nuolat stebėti naujų ataskaitų ir straipsnių pasirodymą norint sužinoti apie naujausius projektus ir tyrimus.

Tikiuosi, kad ši informacija padės parengti kokybiškus ir įdomius darbus :).

Komentarai

Populiarūs įrašai