Įspūdžiai iš IFLA konferencijos (Milanas, Italija)

Jau trečius metus iš eilės man nusišypso laimė dalyvauti garsiojoje IFLA (http://www.ifla.org) konferencijoje. Šiemet ji vyko Milane (Italijoje) ir sutraukė apie 3500 bibliotekininkų iš viso pasaulio.
Tradiciškai IFLA yra milžiniškas renginys, kuriame vienu metu pranešimai skaitomi 4-6 sekcijose. Kaip suprantate, visur sudalyvauti neįmanoma, tačiau šiemet garsiai skambėjo keletas dalykų.
1) Viešosios bibliotekos. Buvo kalbama, kad nors visame pasaulyje jos kenčia nuo finansinės krizės, lankytojų skaičius gerokai išaugo. Pastebima, kad beveik pusė lankytojų bibliotekose nesinaudoja jokiomis fizinėmis laikmenomis (knygomis, kitais dokumentais), o naudojasi biblioteka, kaip vieta mokymuisi, bendravimui ar laisvalaikio leidimui. Bibliotekos stengiasi prisitaikyti prie besikeičiančių poreikių ir atitinkamai pritaiko erves, padarydamos jas lanksčiomis, lengvai transformuojamomis.
Kita tendencija - bibliotekų vartotojų įtraukimas. Jie dalyvauja sprendimų priėmime - apklausų ar fokus grupių metodais stengiamasi išsiaiškinti vartotojų poreikius, renkami pageidavimai, kokių leidinių reikėtų įsigyti. Vartotojai dalyvauja virtualiose skaitytojų bendruomenėse, knygų klubuose ir pan.
Trečias svarbus dalykas - partnerystė su kitomis institucijomis: ligoninėmis, kalėjimais, darbo biržomis, muziejais, zoologijos sodais ir t.t.
2) Nauji socialinės tinklaveikos įrankiai: Supurl.net, Cannotea, Lib.rario.us, Diigo ir kiti. Atrodo, kad jų kiekis darosi nebeišsenkamas. Daugiau - čia.
3) Technologinės inovacijos bibliotekose. Stengiamasi teikti kuo daugiau paslaugų vartotojams su mobiliaisiais įrenginiais - bibliotekų katalogai pasiekiami per mobilųjį telefoną, juo galima užsisakyti kabinetą studijoms ar rezervuoti vietą prie kompiuterio. Taipogi bibliotekų geografinės koordinatės įkeliamos į navigacinius prietaisus (GPS).
4) Bibliotekų veiklos vertinimo naujovės. Daugelis bibliotekų susiduria su el. išteklių apskaitos problema ir diskutuoja, kaip skaičiuoti virtualius apsilankymus, konsultacijas, suteiktas Skype pagalba, naudojimąsi el. dokumentais. Tarptautinio standartų biuro ISO atstovai paskelbė, kad peržiūrimi bibliotekų veiklos standartai šioje srityje.
Neabejotinai, surašiau tik mažą dalelę to, ką buvo galima pasakyti, bet kitaip, matyt, neįmanoma. Besidominčius kviesčiau apsilankyti IFLA interneto svetainėje, kurioje publikuojama dauguma pranešimų.
Ir dar - nepaisant visus nuvarginusio karščio, Italija be galo graži šalis, į kurią taip malonu būtų sugįžti. Bet kitais metais bibliotekininkų bendruomėnės laukia naujasis IFLA šeimininkas - Švedijos miestas Gotenburgas.

Nuotraukos: autorės, kolegų ir Flickr (Tag: IFLA 2009)

Komentarai

Populiarūs įrašai