Vytauto Vitkausko vardo suteikimo bibliotekai sambūris

Kovo 16-ąją, Knygnešio dieną, Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko bibliotekoje vyko vardo suteikimo bibliotekai šventė, simboliškai pavadinta sambūriu. Būtent šiuo žodžiu profesorius Vytautas Vitkauskas, dar gyvas būdamas, vadindavo didesnius renginius ar šventes.

Prisimenant istoriją, 2012 m. gegužės 17 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu ŠRSVB didžiausiam padaliniui – Kuršėnų miesto bibliotekai suteiktas prof. Vytauto Vitkausko vardas. Vėliau, vykstant bibliotekos pertvarkai ir Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos buveinę iš Šiaulių miesto perkėlus į naujai rekonstruotą pastatą Kuršėnuose, Vytauto g. 1, Kuršėnų biblioteka su fondais buvo integruota į ŠRSVB sudėtį, ir būtinybės veikti Kuršėnų padaliniui atskirai – nebeliko. Atvėrus visuomenei naujojo bibliotekos pastato duris, inicijuota vieša konsultacija su rajono gyventojais dėl galimo šios įstaigos pavadinimo keitimo. Įvertinus gautus apklausos duomenis, dauguma respondentų pasisakė už Vytauto Vitkausko vardo grąžinimą bibliotekai. 2022 m. gruodžio 20 d. Šiaulių rajono savivaldybės taryba, atsižvelgusi į gyventojų balsavimą, patvirtino naująjį rajono viešosios bibliotekos pavadinimą – Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka. Taigi, bibliotekos istorija neatsiejama nuo kalbininko, habilituoto humanitarinių mokslų daktaro profesoriaus Vytauto Vitkausko vardo.

Šia proga bibliotekos fasadą papuošė atnaujinta šviečianti iškaba.

Susirinkusieji svečiai būriavosi laiptinėje ir vestibiulyje, kuriame eksponuojama stendinė paroda „Kuršėniškio kalbininko, profesoriaus Vytauto Antano Vitkausko gyvenimo ir veiklos momentai“. O kodėl laiptinėje? Nes būtent laiptinę papuošė vaikiškų knygelių autoriaus ir iliustratoriaus Dainiaus Šukio paveikslas Vytautui Vitkauskui. Renginio vedėjas aktorius Giedrius Arbačiauskas sveikinimo žodį tarti pakvietė bibliotekos direktorę Ingridą Klupšaitę, kuri, drauge su V. Vitkausko broliu Algiu Vitkausku, atidengė minėtąjį paveikslą.

Sveikinimo žodžius ir linkėjimus bibliotekai išsakė Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas Greičius, Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė, Seimo nario Stasio Tumėno padėjėjas Tautvydas Elijošius, kuris atvežė linkėjimų ir nuo žurnalisto, publicisto Stasio Lipskio.

Sambūrio dalyviai išklausė keletą pranešimų. Vieną iš jų, apie V. Vitkausko įvairiapusišką veiklą ir jo nuopelnus lietuvių kalbai bei savo kraštui, skaitė Lietuvių kalbos instituto bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Jolita Urbanavičienė. Profesorius kalbininkas dr. Juozas Pabrėža savo pranešime „Žemaitiu kalba: keravuojėms ėr tvėrtėnėms“ kreipė dėmesį į žemaičių kalbos išskirtinumą, įdomumą bei reikšmingumą ir indėlį bendrinei lietuvių kalbai.

Renginio pabaigoje nuoširdų padėkos žodį už V. Vitkausko vardo įamžinimą tarė ir A. Vitkauskas, kuris teigė sužinojęs apie brolį šį tą naujo. Sveikinimo žodžius tiek bibliotekai, tiek broliui Algiui skyrė ir Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė Genovaitė Kačiuškienė bei Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyriaus pirmininkė Vida Ragauskienė, Kuršėnų miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja Giedrė Karkalienė. O kuršėniškė tautodailininkė Terezija Danutė Vaišienė padovanojo bibliotekai V. Vitkausko biustą iš šamotinio molio.

Renginio vedėjas aktorius Giedrius Arbačiauskas, drauge su bardu Vygantu Kazlausku, kūrė nepakartojamą šventinę nuotaiką renginio metu atlikdami kūrinius pagal lietuvių poetų eiles.


Asta Gasiūnienė,

Informacijos specialistėKomentarai

Populiarūs įrašai