Pasimokykime vieni iš kitų: Kaip bibliotekos padeda Ukrainos pabėgėliams ir ne tik


A picture of Dashboard by Lithuanian statistics with numbers of Ukrainian refugees

Praėjus mėnesiui nuo Rusijos kruvinos invazijos į Ukrainą, kasdien Lietuvoje registruojasi po tūkstantį ir daugiau karo pabėgėlių. Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis nuo karo pradžios iš viso Lietuvoje jau turime 33 tūkstančių žmonių iš Ukrainos, pabėgusių nuo karo baisumų (paveikslėlyje - LSD švieslentės informacija 2022 m. kovo 25 dienai). Panašiai tiek gyvena didesnių rajonų savivaldybėse, tokiuose kaip Raseinių ar Šalčininkų rajonas.

Pabėgėlių srautas daro įtaką mūsų visuomenės socialinei sanklodai, todėl natūraliai kyla naujų užduočių bibliotekoms. Kovo pradžioje susivieniję Kultūros ir Švietimo, moklso ir sporto ministrai (pasirodo – gali!) pakvietė kultūros įstaigas įtraukti į savo veiklą Lietuvoje prisiglaudusius ukrainiečius. Už savaitės Kultūros ministerija jau dalinosi informacija apie aktyvų bibliotekų įsitraukimą, cituoju:

Bibliotekose nemokamai išduodami skaitytojų pažymėjimai, užtikrinama galimybė naudotis viešos interneto prieigos kompiuteriais ir bevieliu internetu, šeimų, jaunimo ir laisvalaikio erdvėmis, dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, vaikų sensoriniuose skaitymuose, lankytis parodose ir kituose kultūros renginiuose, naudotis bibliotekų fonduose sukauptais įvairių stalo ir interaktyvių žaidimų, muzikos įrašų, filmų, knygų ir periodinių leidinių įvairiomis kalbomis fondais. Pagal poreikį bibliotekos, bendradarbiaudamos su kitomis įstaigomis, organizuos lietuvių kalbos pradmenų mokymus“.

Jau pandemijos iššūkis parodė, kad ekstremaliomis sąlygomis bibliotekininkėms (ir bibliotekininkams) netrūksta greitos reakcijos, iniciatyvos ir lankstumo. Į karą Ukrainoje, bibliotekos reagavo žaibiškai. Vienos pirmųjų susisiekė su partneriais Ukrainoje palaikyti ir išreikšti solidarumą, ėmė dalintis patikrinta informacija apie karą Ukrainoje, kvietė visuomenę mokytis atpažinti melagienas ir neskleisti dezinformacijos, rinko paramą. Net rašė bibliotekoms partnerėms Rusijoje, kviesdamos pasmerkti Rusijos invaziją į Ukrainą.

Ukrainiečius aktyviai palaiko bibliotekos kitose – laisvę mylinčiose ir demokratinėse – šalyse. Todėl turime puikią galimybę pasimokyti vieni iš kitų. Ypač dėmesio vertas kolegos dano Christiano Lauerseno, vadovaujančio Roskildės viešajai bibliotekai, straipsnis jo asmeniniame tinklaraštyje – „Kaip bibliotekos gali padėti ir paremti Ukrainą, pabėgėlius ir bendruomenes“ (anglų k. How libraries can help and support Ukraine, refugees and communities). Jame Christianas surinko iš socialinių tinklų įvairių bibliotekų idėjas ir praktiką, ir jas struktūruotai apibendrino. Čia dalinuosti tik santrauka, kuri, neabejoju, užkabins:

·        Pagalba pabėgėliams: Suteikti pastogę ir saugią vietą; rinkti pinigus ir paramą daiktais; savanoriauti pabėgėlių registracijos ir pan. centruose

·        Programos pabėgėliams: organizuoti kalbų klubus; suteikti informacinių technologijų prieigą ir namų darbų pagalbą vaikams; komplektuoti ir reklamuoti literatūrą ukrainiečių kalba; sukurti informacinius vartus į naują šalį ir institucijas; įtraukti į vietos bendruomenės socialinį gyvenimą, sujungi su platesne pabėgėlių (ne tik ukrainiečių) benduomene.

·        Mobilizuoti vietos bendruomenę padėti Ukrainai ir pabėgėliams

·        Skelbti patikrintą informaciją apie karinį konfliktą: rinkti ir sudaryti patikimų šaltinių sąrašus; skleisti informaciją, kaip apie karą kalbėti su vaikais; skatinti sąmoningumą, įtraukti ir organizuoti visuomenės debatus.

Aš dar pridėčiau, jei yra galimybių, įdarbinti bibliotekininkus, pasitraukusius iš Ukrainos, rengti  programas pabėgėliams. Taip pat suteikti erdvę nuotoliniam darbui tiems, kurie turi galimybę tęsti savo darbą iš Lietuvos.

Rekomenduoju perskaityti ar bent pavartyti visą straipsnį. Ir kaip visada kviečiu pasidalinti savo patirtimi ir idėjomis komentaruose (būtina registracija), kad galėtume mokytis vieni iš kitų.

#SlavaUkraini 

Šaltiniai:

Karo pabėgėliai iš Ukrainos: Lietuvos statistikos švieslentė. Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-25. Prieiga per internetą: https://lrv.lt/ukraine-dashboards [Žiūrėta 2022-03-26]

Kultūros bei švietimo, mokslo ir sporto ministrai kviečia kultūros įstaigas aktyviai į
savo veiklas įtraukti Ukrainos pabėgėlius. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos naujienos. 2022-03-02. Prieiga per internetą: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/kulturos-bei-svietimo-mokslo-ir-sporto-ministrai-kviecia-kulturos-istaigas-aktyviai-i-savo-veiklas-itraukti-ukrainos-pabegelius  [Žiūrėta 2022-03-26]

Kultūros sektorius pasirengęs padėti atvykstantiems Ukrainos žmonėms. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos naujienos. 2022-03-10. Prieiga per internetą: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/kulturos-sektorius-pasirenges-padeti-atvykstantiems-ukrainos-zmonems [Žiūrėta 2022-03-26]

Christian Lauersen. How libraries can help and support Ukraine, refugees and communities. The Library Lab: libraries, learning and lego: a blog. March 19, 2022. Prieia per internetą: https://christianlauersen.net/2022/03/19/how-libraries-can-help-and-support-ukraine/ [Žiūrėta 2022-03-26]

Komentarai

Populiarūs įrašai