1+ ‘Mes, internetas’ iniciatyvai

Po kelių mėnesių tylos tinklaraštyje, grįžtu į eterį, paskatinta pasidalinti man įspūdį padariusia diskusija iš jau antrą savaitę vykstančio Interneto valdymo forumo 2020 (Internet Governance Forum arba IGF).

Kasmetinį IGF renginį kuruoja Jungtinių Tautų Organizacija, siekdama paskatinti atvirą ir įtraukų įvairių suinteresuotųjų grupių dialogą apie interneto politiką, iššūkius ir naujoves. Šiais metais IGF dėl pandemijos visai atsisakė gyvų susitikimų ir perėjo į virtualią erdvę. Virtualus formatas IGF 2020 programą išsitęsė iki 12 dienų, nuo lapkričio 2 iki 17 dienos. Per šį laikotarpį suplanuota daugiau kaip 250 sesijų, skirtų keturioms pagrindinėms interneto valdymo temoms: Duomenys; Aplinkosauga; Skaitmeninė įtrauktis; ir Pasitikėjimas. Bendra šių metų forumo tema – Internetas žmonių atsparumui ir solidarumui. 

Jei jus domina kuri nors iš minėtų temų ar interneto valdymas ir plėtra bendrai, bet dėl kažkokių priežasčių praleidote IGF 2020 gyvas transliacijas internetu, turiu jums dvi geras žinias:

  •  Pirma, forumas prasidėjęs lapkričio 2 dieną dar tęsiasi ir jūs galite sudalyvauti diskusijose šį pirmadienį ir antradienį - lapkričio 16 ir 17 d. Prisiregistruoti galima čia: https://www.intgovforum.org/vIGF/   
  • Antra gera žinia, kaip ir kasmet, Interneto valdymo forumai yra išsamiai ir skaidriai dokumentuojami – visos sesijos įrašomos, jose vykstančios diskusijos transkribuojamos, o pagrindinės išvados skelbiamos bendroje IGF rezultatų ataskaitoje. Viską rasite IGF tinklapyje: https://www.intgovforum.org/multilingual/

Screenshot of open forum #16 participants of IGF 2020
Aš pasirinkau sesijas, skirtas įvairiems skaitmeninės atskirties klausimams. Vieną iš jų – atviro forumo diskusiją Interneto valdymas su piliečiais ir piliečiams, vykusią lapkričio 4 d., noriu išskirti šiame įraše. Minėtas atviras forumas buvo skirtas iniciatyvos Mes, Internetas (We, the Internet) rezultatams aptarti, dalyvaujant įvairių interneto valdymo suinteresuotųjų  grupių ekspertams, pavyzdžiui, tarp jų ir interneto pionieriumi tituluojamas, Google vice-prezidentas Vintas Cerfas. 

Paryžiuje ir Berlyne įsikūrusios socialinių antreprenerių grupės Missions Publiques  koordinuojamos Mes, Internetas iniciatyvos siekis – organizuoti įtraukų paprastų piliečių dialogą apie interneto ateitį, užtikrinant, kad globaliuose,  tarptautiniuose ir nacionaliniuose forumuose, kur priimami sprendimai, būtų girdimas ir piliečių balsas. Kad jų interesai ir nuomonė atsvertų technologijų verslo, vyriausybių, tarptautinių organizacijų, bei kitų suinteresuotųjų grupių dominavimą.   

IGF 2020 vykusiame forume Missions Publiques pateikė diskusijai preliminarius rezultatus surinktus iš globalaus piliečių dialogo seminarų,  organizuotų plataus partnerių tinklo 77 šalyse, pavyzdžiui, Čade, Belgijoje, Indijoje, Nikaragvoje, Rusijoje, Vietname, Ekvadore, Vokietijoje, Belgijoje ir kitose šalyse. Iš viso apie 5000 žmonių dalyvavo vienu metu vykusiose daugiau kaip 30 nuotolinėse ir per 40 diskusijose  gyvai. Moderuojamuose seminaruose piliečiai diskutavo visus ir kiekvieną liečiančiais privatumo ir asmens duomenų, skaitmeninės tapatybės, skaitmeninės viešos erdvės, dirbtinio intelekto valdymo, dezinformavo ir laisvos nuomonės raiškos klausimais. Taip pat kartu su kitomis politinio proceso grupėmis formulavo bendras rekomendacijas, kaip ateities internetą padaryti geresniu, etiškesniu ir atsparesniu. Šiuose seminaruose vyko reali transformacija, kai įvairių amžiaus grupių, lyčių, profesijų žmonės mokėsi, diskutavo ir aktyviai kūrė politikos rekomendacijas - iš pasyvių interneto paslaugų gavėjų ir daugiau ar mažiau informuotų vartotojų tapdami aktyviais interneto politikos veikėjais ir dalyviais.  

Dėl to ir dėl pirmojo sakinio sesijos aprašyme - „Žmonija nusipelnė ir prašo geresnio valdymo.“ – šiai IGF 2020 sesijai, ir bendrai Mes, Internetas iniciatyvai rašau 1+ . Išvertus iš interneto forumų kalbos, tai reiškia pritarimą ir palaikymą. Kviečiu ir jus prisijungti, pasižiūrėjus  sesijos įrašą IGF youtube kanale (anglų k.): https://www.youtube.com/watch?v=JNHpneKnMFw Jei neturite laiko, pasižiūrėkite trumpą video čia: https://twitter.com/MPubliques_EN/status/1328268519574827008  

Palieku spręsti jums, kuo čia dėtos (arba ką galėtų su tuo daryti) bibliotekos? :)

----

Nuotrauka padaryta iš IGF 2020 sesijos įrašo (žr. priešpaskutinę nuorodą tekste) ir publikuojama pagal CC licensiją.

Komentarai

Populiarūs įrašai