Projektas „Penki pojūčiai – penki keliai pažinti“Rugsėjo 25–30 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko projekto „Penki pojūčiai – penki keliai pažinti“ veiklos. Projektas buvo orientuotas į specialiųjų ugdymosi poreikių bei mažiau galimybių turinčius 13–18 metų jaunuolius, kurie gyvena ir mokosi specialiose ugdymo ir globos institucijose Lietuvoje, Latvijoje bei Kroatijoje.

Projekto partneriai
  • Latvijos Cėsių pradinėje internatinėje mokykloje-ugdymo centre mokosi mokymosi sunkumų, kalbos ir elgesio problemų, intelekto vystymosi bei autizmo spektro sutrikimų turintys vaikai. Mokykla organizuoja ir įgyvendina ugdymo procesą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių pagal bendruosius šalies standartus, taip pat turi sensorinį ir druskų kambarius, rengia seminarus tėvams, teikia psichologo, logopedo, pedagoginę ir kt. pagalbą.
  • Švietimo centras „Ivan Štark“, įkurtas viename iš didžiausių Kroatijos miestų Osijek, yra didžiausia Kroatijos valstybinė pradinio ugdymo mokykla regione intelekto sutrikimų turintiems vaikams ir kitiems asmenims, kurie negali lankyti tradicinės mokyklos. Kroatijos komandą taip pat atstovavo du jaunuoliai iš Bijelo Brdo mokyklos Osijeke.
  • Su partneriu iš Lietuvos, Šiaulių „Ringuvos“ specialiąja mokykla, ŠAVB bendradarbiauja jau keletą metų. Mokykla teikia švietimo pagalbą specialiųjų ugdymo(si) poreikių asmenims, plėtoja jų dvasines, intelektines, fizines galias, padėti įveikti socialinę atskirtį.


Projekto veiklose dalyvavo 18 jaunuolių iš trijų šalių – Lietuvos, Latvijos ir Kroatijos. Pirmąją dieną stebino kūrybingi projekte dalyvaujančių jaunuolių grupių prisistatymai, vėliau sekė komandiniai žaidimai gryname ore. Šia šiltą atmosferą ir bendrumo jausmą sukūrusia įžanga prasidėjo savaitę trukusios projekto veiklos, kurių centrinę ašį sudarė aplinkinių ir pasaulio suvokimas per penkis pojūčius: regą, klausą, uoslę, lytėjimą, ir skonį. Būtent šiais pojūčius pasikliauja kalbos ir komunikacijos sutrikimų bei specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys žmonės.
Per savaitę trukusias veiklas jaunuoliai susipažino su Lietuvos kraštovaizdžiu ekskursijų Šiauliuose, Palangoje, Klaipėdoje, Smiltynėje, Kryžių kalne, Kurtuvėnų regioniniame parke, ŠAVB ir Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje, Šiaulių saldainių fabrike „Rūta“ metu, o visos veiklos buvo orientuotos ne tik į komunikacijos lavinimą, bet ir buvo paremtos lytėjimu, rega, uosle, provokavo nesuvaidintas teigiamas emocijas, plėtė dalyvių kultūrinę kompetenciją, teigiamai veikė dalyvių sveikatos būklę. Kiekvienos dienos vakare buvo pasidalijama per dieną patirtais įspūdžiais ir refleksijomis.
Ekslibrisų dirbtuvėse ŠAVB Knygos grafikos centre atsiskleidė jaunuolių meniniai gabumai, kūrybiškumas, lavinti darbo su dažais ir dailės įrankiais įgūdžiai, interaktyvios edukacijos gerino motorinius ir loginio mąstymo įgūdžius. Išbandyti ir populiarieji ŠAVB „Sensoriniai skaitymai“, inovatyvių technologijų edukacijos, ŠAVB Kino salėje žiūrėti filmai, užfiksuotų akimirkų montažai, kuriuose dalyviai galėjo pamatyti patys save tarp naujų draugų, įdomiausius ir daugiausiai emocijų sukėlusius momentus.
ŠAVB projektas „Penki pojūčiai – penki keliai pažinti“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems jaunuoliams iš Lietuvos, Latvijos ir Kroatijos suteikė išskirtinę galimybę susipažinti su kitataučiais, lavinti bendravimo gebėjimus, pažinti aplinką per pagrindinius 5 pojūčius, ugdyti savo protines, emocines ir fizines galias, pasitikėjimą savimi, atrasti save kūryboje, nebijoti susirasti naujų draugų, o bibliotekoms ir mokymo įstaigoms tai tapo puikiu pirmuoju žingsniu į panašaus pobūdžio ateities projektus, mažinančius tokių jaunuolių diskriminaciją, socialinę, kultūrinę ir tarpkultūrinę atskirtį, suteikiančių visuomenei daugiau žinių apie negalią turinčių asmenų poreikius ir gebėjimus.
Kviečiame paržiūrėti trumpus video siužetus, kuriuose užfiksuotos visos projekto veiklų dienos ir įsimintiniausios akimirkos:


Pirmoji diena: https://www.youtube.com/watch?v=FGqPQqMRukk
Antroji diena: https://www.youtube.com/watch?v=4kCZ_qkCI_c
Trečioji diena: https://www.youtube.com/watch?v=qL9xkjLE-Ro
Ketvirtoji diena: https://www.youtube.com/watch?v=fTt9sRj2jZw
Penktoji diena: https://www.youtube.com/watch?v=gmfZ3ZzmtBs
Šeštoji diena: https://www.youtube.com/watch?v=47xmXDMD9BA


Projektas „Penki pojūčiai – penki keliai pažinti“ orientuotas į protinę negalią turinčius jaunuolius, kurie gyvena ir mokosi specialiose ugdymo ir globos institucijose Lietuvoje, Latvijoje ir Kroatijoje. Jų pasaulio pažinimas, suvokimas ir sąveika yra ribojama jų negalios, tačiau projekto komandos manymu, jie gali pajausti ir patirti naujų išgyvenimų, keliauti, susipažinti ir pabendrauti su kitos tautybės, panašios negalios jaunuoliais. Jaunimo mainai suteikia puikią galimybę susipažinti su kitataučiais, lavinti bendravimo gebėjimus, pojūčius, ugdyti jų protines, emocines ir fizines galias, savivoką ir saviraišką tam, kad jie galėtų sėkmingiau integruotis į visuomenę, patirtų mažesnę socialinę ir kultūrinę atskirtį. Neįgalių ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių socialinę įtrauktį projekte planuojama skatinti lavinant 5 pojūčius: klausą, regą, skonį, lytėjimą ir uoslę.
T. Pauliuščenkos inf.
Bibliotekos archyvo ir savanorio E. Bočkovo nuotr.
Emilis Bočkovas (Totorijos Respublika, Rusijos Federacija) Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje savanoriauja įgyvendinant projektą „Savanorystė Lietuvos bibliotekose“.

Komentarai

Populiarūs įrašai