Bibliotekoje baigtas vykdyti tarptautinis projektas

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – biblioteka) kartu su partneriais iš Jelgavos miesto bibliotekos (Latvija) ir Liepojos centrinės mokslinės bibliotekos (Latvija) sėkmingai įgyvendino 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Development of Innovative library solutions for different generations in the border region“ (Inovatyvių bibliotekos sprendimų skirtingoms kartoms plėtra pasienio regione) Nr. LLI-110, Savitarnos paslaugos bibliotekoje skirtingoms kartoms, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis.
Projekto tikslas – bibliotekų viešųjų paslaugų efektyvumo gerinimas ir į klientus orientuoto požiūrio skatinimas atsižvelgiant į įvairaus amžiaus lankytojų, kurie gyvena arba lankosi projekto teritorijoje, skirtingus poreikius.

Projekto metu buvo siekiama gerinti bibliotekų efektyvumą ir darbuotojų gebėjimus kokybiškai aptarnauti skirtingų kartų klientus pagal individualius jų poreikius, paskatinti vyresnio amžiaus žmonių integraciją į visuomenę ir, pasitelkiant interaktyvias priemones ir edukacinius žaidimus, užtikrinti tikslingą ir produktyvų vaikų ir jaunimo susidomėjimą asmeniniu tobulėjimu.

Naujos bibliotekos paslaugos

Projekto metu pristatyti nauji paslaugų sprendimai – Jelgavos ir Liepojos viešosiose bibliotekose įdiegtos savitarnos aptarnavimo sistemos, Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje įkurtas Užsienio kalbų mokymosi centras (su galimybe savarankiškai mokytis 7 kalbų) ir interaktyvi Šeimų erdvė, bibliotekose vykdytos skirtingoms kartoms vienyti skirtas programas „Mokytis vieniems iš kitų“ ir „Šeimos sąveikauja ir mokosi“. Projekto dėka skatinamas naujas požiūris į skirtingų kartų bibliotekos lankytojus ir jų tarpusavio ryšius, per savitarnos paslaugas pagerintas bibliotekos teikiamų paslaugų efektyvumas, įdiegti nauji inovatyvūs sprendimai bei užmegztas glaudesnis tarpvalstybinis bibliotekų bendradarbiavimas.

Netradiciniai užsienio kalbų mokymai

Įkūrus naujas erdves bibliotekoje, jos lankytojams atsirado daugiau veiklų. Siekiant padidinti bibliotekininkų, pedagogų darbo veiksmingumą, projekto metu su Užsienio kalbų mokymosi centro galimybėmis susipažinti buvo kviečiami pedagogai ir bibliotekininkai (iš viso mokymuose dalyvavo 155 mokytojai ir 30 bibliotekininkų). Taip pat, skatinant platesnį visuomenės naudojimąsi bibliotekos paslaugomis, buvo vykdomos programos „Mokomės vieni iš kitų“ ir „Šeimos sąveikauja ir mokosi“, kurių metu į Užsienio kalbų mokymosi centrą išbandyti savarankišką užsienio kalbų mokymosi programą buvo kviečiamos šeimos ir senjorai (mokymų metu iš viso apsilankė beveik 100 šeimų ir per 50 senjorų). Didinant skirtingų kartų žmonių bendravimą, programos „Mokomės vieni iš kitų“ metu talkino „žinių ambasadorės“ iš Šiaulių valstybinės kolegijos. Savanorių tikslas buvo paaiškinti senjorams apie paslaugas, kurias galima naudoti internete, kaip ir kokiomis priemonėmis galima komunikuoti internetinėje erdvėje. Susirinkusiems senjorams bibliotekos savanorė iš Ukrainos Anna Kidalova pristatė užsienio kalbų mokymosi programą „EuroTalk Interactive“ bei atskleidė naudingų patarimų, kaip lengviau mokytis kalbų, kokia yra geriausia mokymuisi skirta aplinka ir kaip teisingai pasirinkti mokymosi lygį.

Turiningas šeimos laikas bibliotekoje

Šeimos su vaikais dažnai pasirenka bibliotekas kaip vietą, atitinkančias jų poreikius, kur galima kartu leisti prasmingą ir smagų laisvalaikį. Tam svarbu sukurti tinkamą aplinką ir veiklas, kurios motyvuotų šeimas susiburti bibliotekoje. Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje įkurta Šeimų erdvė, užpildyta naujausiomis technologijomis (interaktyvūs stalai, interaktyvios grindys, šviečiantys stiklo molbertai ir smėlio staliukai, 3D filmų sistema, Xbox konsolė, robotika, 3D spausdintuvas, interaktyvaus žaidimo stendas ir įvairūs stalo žaidimai), suteikia galimybę šeimos nariams leisti laiką kartu ir tuo pačiu metu įgyti naujų žinių bei įgūdžių. Programos „Šeimos sąveikauja ir mokosi“ tikslas – skatinti aktyvų ir prasmingą šeimos laisvalaikį kartu, tad bibliotekoje buvo surengtos „Šeimų žaidynės“, kuriose šeimos išbandė žinias gamtos mokslų, literatūros, kalbų ir kitose srityse. Žaidynės organizuotos dviem etapais: vietiniu ir tarptautiniu. Pastarosiose, finalinėse žaidynėse, dalyvavo šeimos ne tik iš Šiaulių, bet ir iš Jelgavos ir Liepojos miestų. „Šeimų žaidynėse“ šeimos galėjo smagiai praleisti laiką kartu kaip viena komanda, buvo skatinamas tarpvalstybinis bendra(darbia)vimas. Taip pat projekto metu tris kartus buvo suorganizuotas renginys „Šeimos diena bibliotekoje“, kur dalyviai išbandė naujas bibliotekos paslaugas, žaidė žaidimus su personažais, klausėsi dainelių, dekoravo veidukus, pasinėrė į pasakų kūrimo dirbtuves ir smagiai leido laiką kartu.

Projekto veiklos buvo pristatytos ir už bibliotekos ribų – Šiaulių miesto viešosiose erdvėse buvo suorganizuoti trys renginiai „Biblioteka išeina į miestą“, kuriuose visuomenė galėjo susipažinti su vykdomo projekto veiklomis: galimybe savarankiškai mokytis net 7 užsienio kalbų Užsienio kalbų mokymosi centre ir išbandyti Šeimų erdvėje esančius šviečiančius molbertus ir smėlio staliukus. Lankytojai žavėjosi naujomis veiklomis ir žadėjo būtinai apsilankyti bibliotekoje.

Dalijimasis gerąja patirtimi

Prieš įdiegiant inovacinius sprendimus bibliotekoje, tarptautinė projekto komanda analizavo kitų bibliotekų patirtis, vyko į pasikeitimo patirtimi keliones. Telšiuose bibliotekininkai susipažino su savarankiško kalbų mokymosi įrankiais, savitarnos sistemomis ir kitomis technologijomis. Neįkainojama buvo tarptautinė patirtis Helsinkio (Suomija) ir Paryžiaus (Prancūzija) bibliotekose – šių šalių įstaigos siūlo įvairias inovacines, į įvairaus amžiaus grupių lankytojus orientuotas paslaugas, puikią aplinką asmeniniam bibliotekos lankytojų tobulėjimui. Bendradarbiaujant su projekto partneriais, kiekvienoje partnerių bibliotekoje buvo organizuojami pasikeitimo patirtimi seminarai, kurių metu pristatytos bibliotekų veiklos, vykdyti projektai, inovaciniai sprendimai. Taip pat buvo vykdomi patirties dalijimosi mokymai Jelgavos ir Liepojos viešosiose bibliotekose, kurių metu Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai pristatė neįprastą veiklą – užsienio kalbų mokymąsi kuriant komiksus. Tuo metu Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuotas patirties pasidalijimo seminaras mokytojams, bibliotekininkams ir kitiems aktyviems visuomenės nariams apie inovacinių sprendimų ir paslaugų plėtrą viešosiose bibliotekose. Baigiamojoje projekto konferencijoje, vykusioje Jelgavos miesto bibliotekoje, projekto partnerės pristatė įvykdytus darbus, sėkmingai pasiektus rezultatus. Tarptautinis bendradarbiavimas, keitimasis gerąja patirtimi leido pasisemti naujų idėjų iš partnerių ir greičiau pasiekti teigiamų rezultatų. Sėkminga patirtis diegiant inovatyvius bibliotekų sprendimus skirtingoms kartoms yra aprašyta projekto metu parengtame elektroniniame leidinyje – strateginėse gairėse.

Sėkmingi projekto rezultatai

Projekto dėka įkurtos naujos erdvės suteikė galimybę biblioteką atrasti iš naujo. Užsienio kalbų mokymosi centre nuolat pradėjo lankytis ne tik Šiaulių, bet ir aplinkinių rajonų mokinių grupės, norinčios išbandyti netradicines inovatyvias užsienio kalbos pamokas. Centrą ypač pamėgo ir dažnai jame lankosi senjorai. Daugelis jų taip pat atsiveda draugų, bendraminčių ir džiaugiasi galėdami kasdien nemokamai tobulinti užsienio kalbos žinias. Pirmą kartą apsilankiusieji Užsienio kalbų mokymosi centre mielai sugrįžta ir tampa nuolatiniais lankytojais. Ateityje mokytis užsienio kalbų planuojama kviesti ir įmonių kolektyvus, įvairių asociacijų atstovus, didinti sklaidą regione ir internetinėje erdvėje. Labai populiarios ir Šeimų erdvėje vykdomos veiklos: čia smagiai pramogauja ir lavina kūrybiškumą mokiniai, darželinukai ir šeimos. Jau dabar matomi rezultatai – įdiegus novatoriškas, į lankytoją orientuotas paslaugas ir modernias technologijas, bibliotekoje žymiai padaugėjo lankytojų. Veiklos čia randa visa bendruomenė: vaikai mielai po pamokų renkasi laisvalaikį leisti Šeimų erdvėje, o suaugusieji po darbų lankosi Užsienio kalbų mokymosi centre.

Projektą įgyvendino Jelgavos miesto biblioteka, Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka ir Liepojos centrinė mokslinė biblioteka. Visas projekto biudžetas – 585 262,94 Eur, Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas – 497 473,48 Eur. Projekto trukmė: 2017 m. gegužės 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Daugiau informacijos apie programą www.latlit.eu

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Nuotraukos - Šiaulių miesto savivaldybės bibliotekos

Komentarai

Populiarūs įrašai