Kvietimas teikti pranešimus IFLA satelitinei konferencijai apie genealogiją, vietos istoriją ir bibliotekas

IFLA Lokalios istorijos ir genealogijos sekcija kviečia teikti pranešimus IFLA satelitinei konferencijai, kuri vyks 2019 m. rugpjūčio 21-22 d. Belgrade.

Pranešimus galima teikti iki šių metų balandžio 15 d.

Konferencija siejasi su bibliotekų vaidmenimis bei veikla kaupiant, saugant ir skatinant istorinių dokumentų naudojimą, o taip pat dalyvaujant tokių dokumentų kūrime, publikavime ir sklaidoje. Bibliotekos renginio organizatorių suvokiamos kaip "žinių radimo vietos". Svarbu pažymėti, kad šiandien plintant pigiems genetiniams testams bei plataus masto skaitmeninimui daugelis žmonių gali pakankamai detaliai nagrinėti savo šeimos šaknis ir etninę kilmę.

Organizatoriai kviečia teikti pranešimus tokiomis pagrindinėmis temomis:

  • Inovatyvus istorinių ir genealoginių dokumentų naudojimą.
  • Bendradarbiavimas su istorinėmis ir genealoginėmis draugijomis.
  • Lokali istorija, vietos bendruomenės ir socialinių medijų (kaip, pvz., visuomeninė patalka - crowdsourcing) naudojimas.
  • Genetinė genealogija ir DNR.
  • Atsakymai į gerai informuotų vartotojų užklausas.
  • Multietniškumas vietos istorijoje ir kultūroje vengiant tradicinių nacionalistinių ir regioninių perspektyvų.

Pagrindinės temos:

  • Bibliotekos kaip bendruomenės žinojimo ir kultūrinio supratimo plėtojimo tarpininkai. Tema siejasi su bibliotekų kaip institucijos pokyčiais: bibliotekininkai imasi aktyvesnio bendradarbiavimo grindžiamo vaidmens skleisdami žinias visuomenei vietinėse, nacionalinėse ir viso pasaulio bendruomenėse.
  • Vietos istorija ir genealogija multi-etninėse visuomenėse, genetinių žemėlapių ir skaitmeninių išteklių poveikis. Ši tema akcentuoja gilius pokyčius, įkvėptus technologijų, kurios leidžia mums kaupti, analizuoti ir tarpusavyje susieti daugiau duomenų ir padaryti tai žymiai greičiau, negu tai buvo įmanoma anksčiau.

Daugiau informacijos apie renginį rasite čia: https://2019.ifla.org/cfp-calls/local-history-and-genealogy-section-joint-with-asia-and-oceania-section/

Komentarai

Populiarūs įrašai