Tradicinė „Poezijos rudens“ šventė viešojoje bibliotekoje


Lyriškomis, nuotaikingomis melodijomis ir lietuvių poeto Henriko Radausko  eilėmis apie rudenį, poeziją, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo Viešosios bibliotekos tradicinę „Poezijos rudens“ šventę, kuri rengiama nuo 1993 metų. Šios literatūrines šventės rėmėja yra Akmenės rajono savivaldybė, Ventos regioninė televizija.

Literatams, poetams, skaitytojams Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Viešosios bibliotekos direktorė, renginio vedėja Zita Sinkevičienė ir direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė  pristatė  parengtą, tradicine jau tapusią, kraštotyrinę parodą „Poezija kraštotyros aruoduose“.  Parodoje  eksponuojama  surinkta medžiaga apie Akmenės krašto literatus ir poetus iš kitų vietovių, kurie dažni svečiai bibliotekos literatūriniuose renginiuose. Kasmet kraštotyrinė medžiaga papildoma naujomis literatų knygomis, publikacijomis iš žiniasklaidos interneto  puslapių, poetų dovanotomis knygomis, filmuotais šventės įrašais. Literatų kūrybai nemažą dėmesį skirią rajono laikraštis „Vienybė“. Literatūriniuose  laikraščio puslapiuose spausdinama literatų kūryba, recenzijos. Šiame leidinyje pirmąsias poezijos pamokas praėjo daugelis rajono literatų.
Apie literatūrinius renginius bibliotekininkai parašo į respublikinį žurnalą „Tarp knygų“, į „Gintaro gimtinė“, apie renginius rašoma ir periodinio leidinio „Šiaulių kraštas“ puslapiuose. Informacija apie įvykusius ar dar tik įvyksiančius literatūrinius renginius dedama į Viešosios bibliotekos svetainę www.abiblioteka.lt  ir į Akmenės krašto literatų svetainė  www.akmeneskrastoliteratai.lt, kuri yra sukurta pagal Viešosios bibliotekos direktorės Z. Sinkevičienės parašytą ir laimėtą projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“. Internetinė literatūrinė svetainė yra vienintelė tokio pobūdžio interneto svetainė Lietuvoje, skirta propaguoti  kraštiečių kūrybą. Ji sutelkia ne tik  Akmenės krašte gyvenančius, kuriančius žmones: rašytojus, poetus, bet ir po Lietuvą bei užsienį išsibarsčiusius kūrybingus kraštiečius, kurių tarpe yra ir žinomų, pripažintų vardų. Tinklalapis atlieka ir daugiau funkcijų: leidžia ieškoti rėmėjų, suteikia galimybę atlikti apklausas, susipažinti su vykstančiais renginiais, peržiūrėti kūrybos audio archyvą. Svetainė gali būti pritaikoma ir neįgaliesiems.
Į Tradicinę Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ literatūrinę šventę su naujais poezijos posmais susirinko gerbiamos poetės ir poetai, skaitytojai, svečiai.
Šių metų „Poezijos rudens“ šventėje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė, Seimo nario padėjėja Justina Jagminienė.
Renginio vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė  Z. Sinkevičienė supažindino susirinkusius su  literatų išleistomis knygomis: Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė  Dalia Milukaitė-Buragienė  išleido Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąvadą – albumą, (žinyną), kurio apimtis 460 psl. pavadinimas „Vardą rašysim ant laiko delnu“. LNRS gretose yra ir Akmenės raj. 

Savivaldybėje gyvenantys rašytojai:
Leonardas Pukinas (Naujoji Akmenė),
Julija Sejavičienė (Naujoji Akmenė),
 Vytautas Almanis (Naujoji Akmenė),
Zita Sinkevičienė (Naujoji Akmenė),
Kęstutis Krencius (Naujoji Akmenė),
Juzefa Janušienė (Naujoji Akmenė),
 Gražina Blinkinienė (Kruopiai),
Algimantas Kiminius (Papilė)

Iš Mažeikių rajono:
Liucija Jagėlienė,
Vilhelmina Imbrienė
2018 m. pasaka  vaikams „Kaip kukiai su gruzdžiais kovojo“, leidykla „Alma littera“
Gražinos Blinkinienės įrašų knyga „Širdies sodas“;

Liucijos Jagėlienės atsiminimų knyga „Vakaro laiškai mylimam žmogui“;
Vytautas Almanis „Altajus iš kiemo pusės“;
Aidas Jurašius „Naktis su raktininku“, „Pasakos žmonėms ir kitiems tolimojo kaimo gyventojams“, pasakos „Pypas ir jo nutikimai“;
Zitos Sinkevičienės knyga išleista vasario mėnesį „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių. Lietuva Akmenės krašto literatų kūryboje“.

Šie metai Lietuvoje paskelbti Simono Daukanto metais, Vydūno metais. Viešosios bibliotekos administracija, skyriai, miestų bei kaimų filialai organizavo seminarus, renginius, viktorinas, spaudinių parodas, išvažiuojamuosius seminarus šiems metams pažymėti.
Spaudinių paroda parengta ir anapilin išėjusiai režisierei, poetei, ilgametei bibliotekos skaitytojai Stasei Niūniavaitei.
Kaip ir kiekvienais metais, bibliotekos darbuotojos buvo nuvykusios į Tryškių kapines, pagerbti režisierės, poetės, knygos mylėtojos Stasės Niūniavaitės atminimą, uždegė žvakutę, padėjo gėlės. Literatūrinėse diskusijose apie knygą, poeziją buvo įdomi pašnekovė.
Nuo 2004 m. per tradicinę  Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę teikiama Stasės Niūniavaitės vardinė literatūros premija. Literatūrinė premija yra apdovanotos poetės Dalia Milukaitė-Buragienė (2004 m.), Jovita Grakavinienė (2005 m.), Valerija Lėgaudienė (2006 m.), poetai: Leonardas Pukinas (2007 m.), Algimantas Kiminius (2009 m.), Julija Almanis (2011 m.), Vilhelmina Imbrienė (2013 m.), Stanislovas Aukselis (2015m.), Juzefa Janušienė (2016 m.), Vidas Morkūnas (2017 m.).
2018 metais vienuoliktą kartą buvo paskelbtas režisierės, poetės Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas. Stasės Niūniavaitės  vardo literatūrinės premijos laureatui rašytojui, poetui, vertėjui, kraštiečiui Aidui Jurašiui premiją ir Akmenės rajono savivaldybės mero V. Mitrofanovo padėką įteikė Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė. Gerbiama rašytoją Aidą Jurašių pasveikino Seimo nario padėjėja J. Jagminienė, Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė, skaitytojai, svečiai, rašytojo mama, sesuo.

Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė taip pat supažindino su rašytojo Aido Jurašiaus išleistomis knygomis, kūrybą.
Rašytojas Aidas Jurašius mokėsi Naujojoje Akmenėje, tuometinėje  Naujosios Akmenės trečioje vidurinėje mokykloje (dabartinė Ramučių gimnazija), studijavo Vilniaus universitete rusų filologiją. Vertėjas, verčia knygas iš rusų ir anglų kalbų. Jo kūryba publikuojama periodiniuose leidiniuose, rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, „Literatūra ir menas“, „Šiaurės Atėnai“, „Poezijos pavasario“ 2007, 2010, 2012 m. knygose, bibliografinėse rodyklėse.
Rašytojas išleido šias knygas:
Akmenukų pasakos, 2015 m.
Luiso Alberto Salvatjeros gyvenimo aprašymas: eilėraščiai, 2011 m
Naktis su raktininku: pasakos žmonėms ir kitiems tolimojo kaimo gyventojams, 2017 m.
Pypas ir jo nutikimai, 2017 m.
2014 m. tapo „Literatūra ir menas“ prozos konkurso I vietos nugalėtoju už apsakymą „Žmogus už durų“. Apdovanotas 2016 m. Labdaros ir paramos fondas ''Švieskime vaikus". Nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureatas. 2017 m. Lazdynų Pelėdos literatūrines premijos  konkurso  laureatas.
Poeto kūrybą renginio metu skaitė Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokytojas Valdas Bogavičius, apie rašytojo, poeto kūrybą mintimis pasidalino Akmenės gimnazijos mokytoja Rita Ringienė;

Savo kūrybą pristatė: Dalia Milukaitė-Buragienė,Vilhelmina Imbrienė, Gražina Blinkinienė, Aurelija Gerulskienė, Polina Sarapinienė, Rima Karalienė, Liucija Jagėlienė, Vitalija Žakienė, Darius Rekis, Sigita Ligeikienė, Dinora Zokaitienė, Rita Ringienė, Valdas Bogavičius.

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos Akmenės skyriaus birbynininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojo Algio Gulbino bibliotekos skaitytojus, literatus, svečius nudžiugino ispūdingu koncertu. Birbynėmis grojo A. Kizikaitė, L. Abakanavičius, K. Šiurkutė, mokytojas V. Bogavičius. Skaitytojai klausėsi šių melodijų: J. Gaižausko „Maršas“, B. Mūro „Pavasaris“, J. Švedo „Susuktinis“ ir t.t.
Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė lietuvių poeto Vinco Milokaičio-Putino
eilėmis apie poeziją, rudenį „Laukia mielas ruduo, plunksna ir baltas popieriaus lapas“ padėkojo visiems gerbiamiems svečiams, poetams, rajono skaitytojams dalyvavusiems literatūrinėje rudens šventėje.

Viešosios bibliotekos direktorėZ. Sinkevičienės inf.
Kristinos Urniežienės nuotr. 

Akmenės gimnazijos mokytoja Rita Ringienė.


Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, periodinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė Dalia Milukaitė-Buragienė.


Iš kairės į dešinę: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos  garbės narė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas Aidas Jurašius, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė.


Komentarai

Populiarūs įrašai