Pirmas žingsnis į savanorystę - per bibliotekos programas

Šaltinis:  Brewster Theatre Company
Visame pasaulyje savanoriška veikla padeda suteikti labai reikalingos pagalbos kitiems žmonėms ir nuveikti daugybę darbų. Patiems savanoriams ši veikla suteikia prasmės ir savo veiklos svarbos pojūtį, leidžia išmokti naujų dalykų ir įgyti įvairių gebėjimų. Kaip prasideda savanorystė ir kur žengiame pirmą žingsnį tapdami savanoriais? Bibliotekos turi savo atsakymą į šiuos klausimus. American Libraries Magazine paskelbė labai įdomų straipsnį apie viešųjų bibliotekų vaidmenį skatinant jaunimą bei bendruomenę apskritai dalyvauti savanorystės programose. Norėčiau pasidalinti inovatyviais bibliotekų bendruomenės įtraukimo į savanorystės veiklą sprendimais.

Pavyzdžiui, New Albany Floyd apygardos viešoji biblioteka (JAV) įgyvendina įvadinę savanorystės programą  paaugliams nuo 11 metų. Tokio amžiaus paaugliai dar neturi daug galimybių savanoriauti kitose bendruomenės organizacijose. Todėl biblioteka bendradarbiauja su gyvūnų prieglauda ir mokykla, kad aprūpintų pradedančiuosius savanorius užduotimis ir parengtų juos savanorystės veiklai. Jauniesiems savanoriams taip pat siūloma atlikti įvairių naudingų darbų ir pačioje bibliotekoje. Kiekvieną savaitę jaunieji savanoriai skiria valandą darbui bibliotekos vaikų skyriuje, kur jie padeda tvarkyti knygas lentynose ar netgi patarinėja lankytojams, kokią knygą pasirinkti paskaityti. Bibliotekos vadovų manymu, ne tiek svarbu, kad vaikai išmoktų idealiai atlikti jiems pavestą darbą, kiek svarbu stiprinti ryšį su biblioteka ir skatinti norą savanoriauti.

Unikali savanorystę skatinanti šeimoms skirta programa vykdoma Cedar Mills bendruomenės bibliotekoje (Portlande, Oregono valstijoje, JAV). Ši biblioteka bendradarbiauja su mokyklomis ir Rotary klubu organizuodama neįprastą skaitymo iššūkį. Vasaros ir žiemos skaitymo iššūkių metu aptarnaujamo regiono šeimos turėtų pasiekti užsibrėžtą skaitymui skirtų valandų skaičių. Jei vietos bendruomenė susidoroja su iššūkiu, biblioteka pasinaudodama finansine Rotary klubo parama per tarptautinę humanitarinę agentūrą Mercy Corp nuperka dvi ožkas, skirtas besivystančiose šalyse gyvenančioms nepasiturinčioms šeimoms. Taip skaitymo iššūkis tampa labai prasminga veikla, o programos metu vietos bendruomenė sužino daugiau apie visame pasaulyje vargingai gyvenančių žmonių problemas. Pasirodo, toks prizas motyvuoja bendruomenės narius gerokai daugiau, negu įprasti apdovanojimai. Kasmet bendruomenė susidoroja su skaitymo iššūkiu.

Tikiuosi, radote įdomių idėjų ir savo bibliotekos programoms. Detaliau skaitykite straipsnyje, pagal kurį buvo parengta ši žinutė:

JOHNSON, Abby. Helping hands: libraries connect kids with volunteer opportunities. Iš American Libraries Magazine [interaktyvus]. May 1, 2018 [žiūrėta 2018 m. birželio 1 d.]. Prieiga per internetą: https://americanlibrariesmagazine.org/2018/05/01/helping-hands-library-volunteer-opportunities/ 

Komentarai

Populiarūs įrašai