Tylos kultūra - bibliotekose ir ne tik

Tikriausiai dažnam iš mūsų pažįstama situacija, kai mes patys ar mūsų kolegos darbe neprabylo apie svarbią problemą, sprendimų spragas, kai to reikėjo. Neretai organizacijose darbuotojai renkasi tylėti užuot garsiai pasakydami savo nuomonę apie sprendimus, ar įvertindami kolegų darbą. Kodėl tyli darbuotojai ir kodėl organizacijose įsivyrauja tylos kultūra? Ar tylos kultūra būdinga ir bibliotekininkams?

Žurnale Harvard Business Review paskelbtas straipsnis apie tylos kultūrą organizacijose ir nagrinėta, kokiose situacijose darbuotojai pasirenka tylėti. Įdomu, kad autoriams apklausius respondentus apie tai, ką jie padarytų, jeigu kas nors mėgintų prasibrauti be eilės, daugelis atsakė, kad garsiai apie tai pasakytų įsibrovėliui. Tačiau nufilmavus žmones eilėje slapta kamera rezultatai buvo kitokie - daugelis nieko nepasakė, kai kurie nutaisė nepatenkintą veidą, o likusieji - pasiguodė kitiems eilėje stovintiems žmonėms. Panašios problemos būdingos ir darbe. Apklausius daugiau kaip tūkstantį vadovų ir darbuotojų apie situacijas, kuriose jie pasirinko tylėti, o ne kalbėti apie problema, paaiškėjo tipiniai tylos atvejai:

  • Grubus ir nepagarbus kolega - nemažai darbuotojų nesugeba pasipriešinti nepagarbiam kolegų elgesiui, įžeidimams.
  • Klaidingi sprendimai - neretai darbuotojai garsiai nepasako apie pastebėtas vadovybės sprendimų klaidas, ypač kai vadovai nelinkę konsultuotis su ekspertais ar įtraukti darbuotojų į sprendimų priėmimą.
  • Tingūs ar nekompetentingi kolegos - darbuotojams sunku garsiai kalbėti apie savo kolegų nekokybišką darbą.
  • Užgaulus vadovų elgesys - darbuotojai nepasipriešina netinkamam valdžios turinčių asmenų elgesiui.
  • Vadybinis chaosas - užuot aiškindamiesi, kokie jų vaidmenys ir užduotys, darbuotojai tyli ir jaučiasi netikri dėl savo pareigų ir darbo turinio (Maxfield, 2016).

Kiek kainuoja tylos kultūra? Tyrėjai išsiaiškino, kad nepasisakę ir nepasiaiškę apie problemą, darbuotojai dažnai pasirenka neproduktyvųjį elgesį - jie nuolat analizuoja problemą mintyse, pyksta, skundžiasi kolegoms arba atlieka daugiau užduočių ir papildomo darbo, nei to reikia. Tyrėjai paskaičiavo, kad vidutiniškai "tylintis" darbuotojas sugaišta apie 7 dienas skųsdamasis kitiems apie problemą, atlikdamas nereikalingą darbą, analizuodamas problemą mintyse arba pykdamas. Paversdami šį sugaištą laiką pinigais, nesunkiai apskaičiuosime, kiek nuostolių patyria organizacija nekalbant apie tai, kad neišspręstos problemos ir klaidingi sprendimai mažina organizacijos produktyvumą ir neleidžia jai pasiekti savo tikslų (Maxfield, 2016).

Ar tylos kultūros problema aktuali bibliotekoms? Šiai žinutei pavyko rasti vieną neseniai atliktą tyrimą apie tylos kultūros veiksnius Irano akademinėse bibliotekose. Straipsnio autorius nutarė tyrinėti išorinius veiksnius, kurie lemia darbuotojų tylėjimą akademinėse bibliotekose. Vadybos tyrimai rodo, kad daug kas priklauso ir nuo vadovų - darbuotojai tyli tuo atveju, jeigu žino, kad bus persekiojami ar baudžiami už išsakytą nuomonę. Taip pat renkamasi tylėti, jei žinoma, kad į nuomonę nebus atsižvelgta. Apklausęs akademinių bibliotekų darbuotojus Irane straipsnio autorius pripažino, kad egzistuoja tiek išoriniai, tiek ir vidiniai darbuotojo pasirinkimą tylėti lemiantys veiksniai.  Nagrinėjant išorinius veiksnius paaiškėjo, kad labai svarbus akademinių bibliotekų vadovų požiūris į darbuotojų nuomonę. Jeigu vadovui svarbi darbuotojų nuomonė, vadovas palaiko nuolatinius ryšius su darbuotojais ir atsiklausia jų nuomonės, tuomet darbuotojai ją noriai reiškia. Taip pat labai svarbu aktyviai sudaryti galimybę darbuotojams dalintis idėjomis ir išsakyti savo požiūrį: kuo daugiau komunikacijos galimybių, tuo mažiau darbuotojai tyli (Mokhtari, 2016).

Taigi tylos kultūra - tai tiek organizacijos, tiek ir paties darbuotojo pasirinkimas. O ar jūs tylite darbe?

Parengta pagal:

MAXFIELD,  D. How a culture of silence eats away at your company? Harvard Business Review [interaktyvus]. 7 December 2016 [žiūrėta 2018 m. sausio 7 d.]. Prieiga per internetą: https://hbr.org/2016/12/how-a-culture-of-silence-eats-away-at-your-company

MOKHTARI, H. What makes academic librarians organizationally silent? IFLA Journal [interaktyvus]. 2016, vol. 42, issue 3 [žiūrėta 2018 m. sausio 7 d.]. Prieiga per internetą: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0340035216662663?journalCode=iflb

Komentarai

Populiarūs įrašai