Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“2017 metais Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka organizavo kraštotyros ekspediciją, skirtą Šiaulių krašto mažosios sakralinės architektūros paveldui išsaugoti bei Šiaulių rajono gyventojų kultūriniam bei tautiniam tapatumui stiprinti, įtraukiant juos į kryždirbystės objektų išsaugojimo procesą ir tyrimus. Ekspedicija vykdyta kartu su partneriais – Šiaulių rajono savivaldybės viešąja biblioteka ir VO „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir LR kultūros ministerija.
Vasaros pradžioje Lietuvos dailininkų sąjungos narė, kryždirbystės tradicijų Lietuvoje tyrėja, menotyros mokslų daktarė Elena Počiulpaitė supažindino Šiaulių rajone dirbančias bibliotekininkes su kryždirbystės tradicijomis Lietuvoje, kryžių simbolika, aptarė koplytstulpių, koplytėlių puošybos elementus. Šiaulių r. savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė Audronė Kiršinaitė pristatė kraštotyros medžiagos rinkimo ir sisteminimo metodiką. Įgijusios teorijos pagrindus ir pasitelkusios vietos bendruomenės narius, bibliotekininkės visą vasarą rinko informaciją apie Šiaulių rajone esančius kryžius. Ekspedicijos metu nufotografuota ir aprašyta daugiau kaip 170 mažosios sakralinės architektūros statinių: kryžių, koplytėlių, rūpintojėlių, karavykų, koplytstulpių, stogastulpių, atminimo akmenų ir kt. Nors, pasak dalyvių, trūko laiko ir profesinių įgūdžių, surinkta informacijos apie didžiąją dalį Šiaulių rajono kryžių ir kitų sakralinių objektų.

Surinkta medžiaga susisteminta pagal seniūnijas (dalyvavo 11 Šiaulių r. seniūnijų bendruomenių), objektai suskirstyti pagal savo buvimo vietą: sakralinėse erdvėse, kaimuose, sodybose, viešojoje erdvėje. Parengtas kraštotyros darbas publikuojamas virtualioje elektroninio paveldo sistemoje (epaveldas.lt) ir Europos skaitmeninėje bibliotekoje Europeana (www.europeana.eu). Popierinis rankraštis saugomas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.

Bibliotekos inf.

Komentarai

Populiarūs įrašai