JAV tūkstantmečio vaikai - viešųjų bibliotekų fanai

Šaltinis: InsideOut
Naujausio Pew Research Center (JAV) tyrimo duomenimis, 53 proc.  18-35 m. amerikiečių, kuriuos tyrėjai įvardijo "tūkstantmečio vaikais" (angl. millennials), praeitais metais bent kartą  naudojosi viešosios bibliotekos arba bibliobuso paslaugomis. Toks aukštas bibliotekų lankomumo rodiklis stebėtas tik tiriant X kartą (šiuo metu 36-51 m., 45 proc.).

Dažniausiai "tūkstantmečio vaikai" naudojosi bibliotekos svetainėmis (net 41 proc.). Tačiau stebėtina, kad tik 8 proc. jų naudojosi bibliotekų sukurtomis taikomosiomis programėlėmis. Didelį susidomėjimą bibliotekų paslaugomis tyrėjai aiškina tuo, kad JAV viešosios bibliotekos pastaruoju metu siūlo įvairias skaitmeninių technologijų grindžiamas paslaugas, kūrybines dirbtuves, o be tuo, skolina skaitmeninius informacijos išteklius.

Tačiau tyrimas pateikė ir tokių rezultatų, kurie nelabai stebina - viešosiomis bibliotekomis daugiau naudojasi moterys nei vyrai; turintys vaikų asmenys taip pat aktyvesni vartotojai, negu vaikų neturintys žmonės.

O ar jūsų bibliotekoje gausu tūkstantmečio vaikų?

Parengta pagal:

KASER, G. Millennials  love public libraries. Public Libraries Online [interaktyvus]. 22 September 2017 [žiūrėta 2017 m. rugsėjo 24 d.]. Prieiga per internetą: http://publiclibrariesonline.org/2017/09/millennials-love-public-libraries/

Komentarai

Populiarūs įrašai