Rėmėjų paieškos duomenų bazės pasaulyje ir Lietuvoje

Pelno nesiekianti organizacija Fondų centras (Foundation center), kuri teikia informaciją apie paramą, lėšų paiešką, fondus ir kitas paramos organizacijas pasaulyje, neseniai pristatė naują bibliotekoms skirtą programėlę. Tai - Bibliotekų finansavimo vizualizavimo įrankis (Visualizing funding for libraries). Šis įrankis padeda bibliotekoms nustatyti paramos organizacijas pagal jų vietą ir finansuojamas sritis, surasti partnerių, suprasti, kokios sritys labiau finansuojamos, analizuoti informaciją apie paramą gavusius projektus.
Šaltinis: Visualizing funding for libraries, Foundation Center

Sukurti programėlę paskatino įžvalga, kad nepaisant svarbaus bibliotekų vaidmens visuomenėje, jos dažnai negauna pakankamai finansavimo inovatyviems projektams. Įrankis sukurtas siekiant palengvinti bibliotekoms finansavimo ir partnerių paiešką. Programėlė yra nemokama, tačiau Fondų centras disponuoja išsamiausią JAV finansuotojų duomenų baze, o kitų šalių duomenų kol kas labai mažai.

Nauja programėlė paskatino pasidomėti rėmėjų paieškos galimybėmis Europoje. Kol kas informaciją apie fondus Europos šalyse galima gauti atlikus paiešką Europos fondų centre, kuriame pateiktos šalių fondų paskyros. Tačiau apie Lietuvą čia irgi rasime nedaug informacijos.

Lietuvoje - vienas iš naudingesnių paramos paieškos įrankių, kurį pati naudoju yra Gauk finansavimą - tai kvietimų paramai pagal įvairias veiklos sritis ir šaltinius duomenų bazė. Nemokamai užsiregistravus galima nuolat gauti informaciją apie naujus konkursus ir kvietimus teikti paraiškas.

O kaip finansinės paramos ieškote Jūs?

Parengta pagal:

European Foundation Centre [interaktyvus]. 2017 [žiūrėta 2017 m. gegužės 5 d.]. Prieiga per internetą: http://www.efc.be/

Gauk finansavimą [interaktyvus]. [2017]. [žiūrėta 2017 m. gegužės 5 d.]. Prieiga per internetą: http://www.gaukfinansavima.lt/

PUNDSACK, K. Visualize the possibilities: turning data into dollars. In Public Libraries Online [interaktyvus]. 5 May 2017 [žiūrėta 2017 m. gegužės 5 d.]. Prieiga per internetą: http://publiclibrariesonline.org/2017/05/visualize-the-possibilities-turning-data-into-dollars/

Visualizing funding for libraries [interaktyvus]. Foundation Center. 2017 [žiūrėta 2017 m. gegužės 5 d.]. Prieiga per internetą: http://libraries.foundationcenter.org/

Komentarai

Populiarūs įrašai