Leidinių įvairovė bibliotekose ir leidyboje: kai kurie klausimai diskusijai

Svarstydami menkos tolerancijos situaciją ir neapykantos protrūkius šiuolaikinėse JAV ir ypač kai kuriuos įvykius po ne taip seniai įvykusių rinkimų JAV bibliotekininkai kviečia pagalvoti apie vaikų literatūros įvairovę šalies bibliotekose. Į šias problemas atkreipia JAV mokslininkė Sarah Park Dahlen savo straipsnyje "Didinkime įvairovę" (Difersify everything) žurnale American Libraries Magazine. Straipsnis, regis, grindžiamas labai gerai bibliotekininkams žinoma tiesa - tik galimybė susipažinti su įvairiais požiūriais, įvairiais įsitikinimais ir vertybėmis, įvairiomis bendruomenėmis ugdo tolerantišką žmogų. Tačiau, kaip rodo straipsnis, ši tiesa vėl reikalauja svarstymų.

Pastaruoju metu ir JAV profesinės bibliotekininkų asociacijos, kaip, pavyzdžiui, Bibliotekų paslaugų vaikams asociacija (Association for Library Services to Children) pripažino, kad vaikai bibliotekose turėtų gauti įvairesnių knygų, kad galėtų sužinoti apie įvairias bendruomenes, įvairius tikėjimus, įsitikinimus, rases ir kt., kad galėtų bendrauti šiuolaikinėje daugiakultūrėje visuomenėje. Remiantis JAV vaikų knygų turinio tyrimais, teigiama, kad trūksta knygų, kuriose būtų pristatomos įvairios etninės bendruomenės ir požiūriai. Su knygų įvairovės statistiniais duomenimis galima susipažinti šioje svetainėje.

Straipsnio autorė atkreipia dėmesį į įdomų dalyką - įvairovės stoką pačių bibliotekininkų tarpe. Tarp bibliotekų darbuotojų įvairovės ypač pritrūksta rasine prasme. Ieškant leidybos produkcijos įvairovės požiūrių, įsitikinimų, įvairių bendruomenių personažų pristatymo ir kt. prasme, 2015 m. atliktas leidybos sektoriaus darbuotojų demografinio portreto tyrimas. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad leidybos sektoriuje darbuotojų portretas itin homogeniškas, jame dominuoja baltąją rasę atstovaujančios heteroseksualios negalės neturinčios moterys. Grafiškai tyrimo rezultatai pateikiami čia.

Taigi autorė kelia klausimą apie tai, kaip didinti požiūrių, personažų ir kt. įvairovę leidybos produkcijoje, o kartu, kaip bibliotekos galėtų prisidėti prie vaikų tolerancijos ugdymo. Manau, kad spartėjant globalizacijai, ši problema aktuali visame pasaulyje, o taip pat ir Lietuvoje.

Parengta pagal:

DAHLEN, Sarah Park. Diversify everything. Iš American Library Magazine [interaktyvus]. 1 March 2017 [žiūrėta 2017 m. kovo 11 d.]. Prieiga per internetą: https://americanlibrariesmagazine.org/2017/03/01/diversify-everything/

Komentarai

Populiarūs įrašai