DĖMESIO: IFLA 2017 LYDINČIOJI KONFERENCIJA VILNIUJE

Tarptautinės  bibliotekų  asociacijų ir institucijų federacijos  (IFLA) Genealogijos ir lokalinės istorijos sekcija kartu su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutu 2017 m. rugpjūčio 15-17 d. organizuoja konferenciją ,,Įvairialypių tapatumų iššūkiai. Multietniškumas genealogijoje, lokalioje istorijoje ir regioninėje atmintyje: iššūkiai ir galimybės bibliotekoms ir kitoms atminties institucijoms“.

Kviečiame teikti pranešimus ir diskutuoti apie projektines patirtis multietniškumo aspektu, aptarti veiklas ir tyrimus išsaugant ir skatinant istorinę ir kultūrinę atmintis, skatinant ryšius ir supratimą tarp skirtingų regionų ir lokalių bendruomenių, bibliotekų, muziejų ir archyvų vaidmenį dalyvaujamuose projektuose, grįstuose įvairių tautų ir skirtingų kartų bendradarbiavimu. Dalyviai kviečiami pasidalinti ne tik projektų sėkme, bet ir neigiama patirtimi.

Vieta: Vilnius, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Laikas: 2017 m. rugpjūčio 15-17 d.
Pranešimų teikimo terminai: santraukos (iki 250 žodžių) priimamos iki 2017 m. vasario 15 d. interneto adresu: https://docs.google.com/forms/d/1MCnH6ohfRO6FcoNyqVYLjJA5jtIZmsW8sQ3nfOLaPz8/viewform?edit_requested=true. Jei nepavyksta prisijungti, prašau rašyti  Cherie Bush: bushcd@familysearch.org, arba Bozena Rasmussen  bozennara@gmail.com.
Rengiama konferencija yra lydintysis IFLA 83-iosios Generalinės konferencijos ir asamblėjos, vyksiančios Vroclave 2017 m. rugpjūčio 19-25 d., renginys. Daugiau informacijos:
http://2017.ifla.org/cfp-calls/genealogy-joint-with-asia-and-it

Prof. dr. Arvydas Pacevičius, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorius, IFLA Genealogijos ir lokalinės istorijos sekcijos Nuolatinio komiteto narys

Komentarai

Populiarūs įrašai