Bibliotekų kelias į savo bendruomenes

Šaltinis: American Libraries Magazine
Naujausiame žurnalo American Libraries Magazine (2017 m. sausis/vasaris) numeryje dėmesį patraukė trys straipsniai, kurių temos, iš pirmo žvilgsnio, labai skiriasi. Juose kalbėta apie tai, kaip bibliotekininkai gali pasiekti ir efektyviai aptarnauti verslo bendruomenes, kaip JAV viešosios bibliotekos teikia mokymo paslaugas regos negalią turintiems žmonėms ir kaip dirba su kaliniais, siekdami palengvinti problemas, kylančias išėjus į laisvę. Visiems straipsniams bendra buvo tai, kad bibliotekos stengėsi ne tik pasiūlyti savo paslaugas, bet giliai pažinti savo bendruomenes, o tuomet jau rasti būdą spręsti bendruomenei aktualias problemas pasiūlant bibliotekos sprendimą. Taigi visi šie straipsniai apie tai, kad geros bibliotekos paslaugos prasideda nuo ryšio su bendruomene užmezgimo, nuo noro sužinoti ir nuo paprasto klausimo - "kaip biblioteka gali padėti?". Šioje žinutėje trumpai papasakosiu apie kiekvieną straipsnį, o susidomėję skaitytojai gali paskaityti visą patikusio straipsnio tekstą žurnale (jis laisvai prieinamas).

Straipsnyje "Bringing assistive technologies to patrons" (Kompensacinių technologijų pateikimas vartotojams) pasakojama apie Niu Džersio valstijos bibliotekos patirtį organizuojant mokymus naudotis kompensacinėmis priemonėmis regos negalią turintiems žmonėms. Biblioteka pradėjo bendradarbiauti su Niu Džersio aklųjų ir silpnaregių žmonių komitetu ir septyniomis viešosiomis bibliotekomis. Komitetas finansavo bibliotekos programą "Bibliotekos lygių prieigos galimybių programą", pagal kurią bibliotekos buvo aprūpintos kompensacinėmis priemonėmis, apmokytas personalas. Nuo 2015 metų bibliotekose aklieji ir silpnaregiai gali pasimokyti, kaip naudotis įvairiomis kompensacinėmis priemonėmis ir skaitmeninėmis technologijomis. Paprastai siekiant užtikrinti efektyvumą, mokymuose dalyvauja ne daugiau, kaip keturi žmonės. Svarbu pažymėti, kad bibliotekose atkreiptas dėmesys į tai, kad mokymai reikalingi ir regos negalią turinčių žmonių artimiesiems, kurie norėtų padėti jiems naudotis kompensacine įranga. Viešosios bibliotekos - arčiausia ir patogiausia vieta, kurioje galima gauti įvairių paslaugų, tačiau pačios bibliotekos turėtų įgyti reikiamų žinių ir kompetencijų teikti paslaugas skirtingų poreikių turintiems bendruomenės nariams. JAV statistika rodo, kad regos problemos vis dažniau atsiranda vyresniems gyventojams. Todėl ateityje mokymai pravers senjorams. Panašios iniciatyvos vykdomos Klivlande ir Niujorke. Pagrindinė tendencija - viešosios bibliotekos kuria partnerystės tikslus ir jungiasi, kad efektyviau teiktų paslaugas ir pasiektų regos negalią turinčius vartotojus.

Kitame rašinyje "Embed with business" (Įsitrauk į verslo bendruomenę) Barbara Alvarez, pati turinti bibliotekininkės-verslo konsultantės patirtį, nagrinėja, kaip bibliotekos galėtų pasiūlyti savo paslaugas vietos verslo bendruomenei. Straipsnio autorė pažymi, kad bibliotekos turėtų "įsiterpti" į verslo bendruomenės tinklus - lankytis susitikimuose, dalyvauti socialinių tinklų grupėse, kad pradėtų kurti tokias paslaugas, kurios padėtų vietos verslininkams gauti informacijos sprendžiant problemas. Dažniausiai, bibliotekose atsiranda už bendradarbiavimą su verslo atsakingas darbuotojas, kuris užmezga ryšius ir aptarnauja verslininkus jiems patogia forma ir patogioje vietoje. Autorės teigimu, tokios programos atneša rezultatų ne iš karto, kadangi verslininkams bibliotekos nauda neatrodo akivaizdi. Tačiau užmezgus ryšius ir pradėjus teikti paslaugas paaiškėja, kad sėkmingas aptarnavimas - geriausia bibliotekos paslaugų reklama.

Ir paskutiniame straipsnyje "Keeping inmates on the outside" (Išlaikant kalinius laisvėje), kurį norėčiau trumpai apžvelgti, kalbama apie tai, kaip bibliotekos gali padėti kaliniams adaptuotis ir kurti naują gyvenimą išėjus į laisvę. Straipsnyje patirtimi dalinasi keli bibliotekininkai, kurie kuria programas ir asmeniškai bendrauja su kaliniais. Pagrindinė problema, kuri kyla kaliniams išėjus į laisvę, - būtinybė prisitaikyti nenusižengiant įstatymui. Turint omeny, kad sąlygos dažniausiai yra sudėtingos, susilaikyti nuo nusižengimo itin sunku. Be to, be saugaus ir aprūpinto gyvenimo užtikrinimo, buvusiems kaliniams iškyla ryšių su šeima ir draugais atkūrimo ir stiprinimo problema. Daugybė bendravimo su kaliniais metų leido bibliotekininkams sukurti įdomias ir kaliniams tikrai naudingas programas. Štai, pavyzdžiui, Bruklino viešoji biblioteka pasiūlė kaliniams ir jų šeimoms programą "TeleStory" (TelePasakojimas), kuri leido Skype priemonėmis kaliniams ir jų šeimoms kartu dalyvauti skaitymo programose. Nuotoliniu būdu kalintys tėvai skaito knygas savo vaikams, kartu kuria įvairias istorijas, žaidžia ir dainuoja. Tyrimai rodo, kad kaliniai, kurie išsaugo tvirtus ryšius su šeima, žymiai rečiau grįžta į įkalinimo įstaigas. Kita įdomi bibliotekos programa - kūrybinio rašymo seminarai, kurie padeda kaliniams kurti savo gyvenimo pasakojimus. Pasirodo, kad tokia praktika itin naudinga, nes leidžia aiškiau suvokti savo gyvenimo aplinkybes ir pasidalyti patirtimi su kitais žmonėmis. Straipsnyje pateikta ir daugiau pavyzdžių. Sėkmingų programų kaliniams receptas - įsitinklinimas ir bibliotekų bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, teisėjais, valstybinėmis įkalinimo įstaigomis ir, žinoma, ryšiai su pačiais kaliniais.

Daugiau skaitykite naujausiame American Libraries Magazine numeryje.

Parengta pagal:

ALVAREZ, Barbara. Embed with business. In American Libraries Magazine [interaktyvus]. January / February 2017 [žiūrėta 2017 m. sausio 8 d.]. Prieiga per internetą: https://americanlibrariesmagazine.org/2017/01/03/embedded-business-librarianship/

COTRELL, Megan. Keeping inmates on the outside. In American Libraries Magazine [interaktyvus]. January / February 2017 [žiūrėta 2017 m. sausio 8 d.]. Prieiga per internetą: https://americanlibrariesmagazine.org/2017/01/03/libraries-prisoner-reentry-keeping-inmates-outside/

MARCOTTE, Alison. Bringing assistive technology to patrons. In American Libraries Magazine [interaktyvus]. January / February 2017 [žiūrėta 2017 m. sausio 8 d.]. Prieiga per internetą: https://americanlibrariesmagazine.org/2017/01/03/bringing-assistive-technology-to-patrons/

Komentarai

Populiarūs įrašai