Toksiški vadovai bibliotekose - nauja ar tiesiog nediskutuojama tema?

Šaltinis: LinkedIn
Šiandien peržvelgdama naujų bibliotekininkystės ir informacijos knygų reklamą pamačiau mane sudominusį pavadinimą - Akademinės bibliotekos ir toksiška lyderystė (Academic Libraries and Toxic Leadership). Knygą planuojama išleisti šių metų pabaigoje. Susidomėjusi, suradau ir toksiškos lyderystės (tikriausiai, lyderiai šiuo atveju tapatinami su vadovais) apibrėžimą: "lyderiai, kurie demonstruoja destruktyvų elgesį ir sutrikusį (disfunkcinį) asmeninį elgesį. Toksiškos lyderystės koncepcija iš dalies persidengia su kitomis lyderystės sąvokomis ar požiūriais, tokiais kaip destruktyvi lyderystė, patyčios ir kai kuriais lyderystės stiliais, tokiais kaip autokratinis, lassiez faire (nesikišantis)."

Atlikus paiešką, pasirodo, kad toksiškos lyderystės problema šiek tiek gvildenta ir bibliotekininkystės profesiniuose žurnaluose. Pavyzdžiui, Library Journal rašoma, kad toksiški vadovai bibliotekose dažniausiai nepritaria jokiai naujovei ar pasiūlymui, mano, kad vien tik jo idėjos pačios geriausios, arba iš vis nenorėtų domėtis jokiais reikalais, išskyrus formalumus (pvz., dokumentų tvarkymas, sąskaitų pasirašymas). Tiesa, straipsnio autorius pažymi, kad bibliotekose būna ir nemažai toksiškų darbuotojų. Dar viename straipsnyje pateikiami toksiškų lyderių elgesio pavyzdžiai: manipuliacijos ir įtikinėjimas, kad išlaikytų valdžią; savo kaltės numetimas kitam; svarbių sprendimų vilkinimas dėl asmeninės baimės prisiimti atsakomybę; darbuotojų kiršinimas; darbuotojų skirstymas pagal tai, ar jie palaiko vadovo nuomonę.

Laukiu knygos išleidimo ir jūsų komentarų žinutei - ar girdėjote, patyrėte toksišką vadovavimą bibliotekoje? Kokie yra jūsų manymu, jo pagrindiniai bruožai? Regis, tema nenauja ir daug kam pažįstama, tiesiog apie ją mažokai viešai diskutuojama :).

BELL, S. Toxic leaders, toxic workers: learning to cope. In Library Journal [interaktyvus]. 24 June 2015 [žiūrėta 2016 m. gruodžio 7 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2015/06/opinion/leading-from-the-library/toxic-leaders-toxic-workers-learning-to-cope-leading-from-the-library/

BERRY, M. Diagnosing the Toxic Leader. LinkedIn [interaktyvus]. 25 July 2015 [žiūrėta 2016 m. gruodžio 7 d.]. Prieiga per internetą: https://www.linkedin.com/pulse/diagnosing-toxic-leader-mark-berry

Toxic leadership. In Wiley Encyclopedia of Management. Volume 11: Organisational behaviour [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2016 m. gruodžio 7 d.]. Prieiga per Wiley Online Library.

Komentarai

Populiarūs įrašai