Naujas EIFL-PLIP konkursas: Inovacijų apdovanojimas už viešųjų bibliotekų veiklą, gerinančią žmonių gyvenimąEIFL (Electronic Information for Libraries) Viešųjų bibliotekų inovacijų programa (EIFL-PLIP) paskelbė dešimtąjį konkursą apdovanojimui viešosioms bibliotekoms už naujoviškas paslaugas, kuriomis siekiama pagerinti žmonių gyvenimą, ieškant praktinių sprendimų iššūkiams, įvardintiems Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 metų. 

Apdovanojimo kategorijos

A picture of tthree trophies of EIFL public library innovation award

EIFL siekia išaiškinti ir paskatinti apdovanoti sėkmingas viešųjų bibliotekų paslaugas ir programas, kuriomis siekiama vystymosi tikslų:
·         Gerinti ekonominio gerbūvį ir įdarbinimo galimybes
·         Plėtoti ūkininkavimą ir tvarų žemės ūkį
·         Gerinti sveikatą ir sanitarines sąlygas
·         Didinti skaitmeninę įtrauktį
·         Siekti lyčių lygybės ir moterų bei mergaičių įgalinimo
·         Skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi  
·         Kovoti su klimato kaita ir kitais veiksniais darančiais neigiamą įtaką aplinkai
Apdovanojimą laimėjusių viešųjų bibliotekų naujoviškos paslaugos ir programos elektroninėmis priemonėmis bus pristatytos ir populiarinamos tarptautiniame EIFL bibliotekų ir partnerių tinkle. Laimėtoja(i) gaus piniginę premiją iki 1500 JAV dolerių. Skaitykite apie ankstesniuose konkursuose apdovanotas paslaugas.

Konkurso reikalavimai

Dalyvauti konkurse gali tik viešosios ar bendruomenių bibliotekos iš besivystančių ir pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalių, tarp jų ir Lietuvos.
Ketinančios pretenduoti į šį apdovanojimą viešosios bibliotekos iki 2017 m. sausio 27 d. turi pristatyti konkrečią paslaugą ar programą, prisiregistravusios EIFL elektroninėje sistemoje ir pateikusios užpildytą nustatytos formos paraišką.

Apdovanojimui pristatytas konkrečias paslaugas vertins nepriklausomi, tarptautinės veiklos patirtį turintys viešųjų bibliotekų ekspertai pagal šiuos kriterijus:
·         Biblioteka pristatytą paslaugą ar programą vykdo bent trejus metus (nuo 2014-ųjų sausio) ir pasiekė apčiuopiamų rezultatų;
·         Paslaugai teikti biblioteka naudoja technologines priemones ir tokia viešųjų bibliotekų praktika yra nauja regione ar pasaulyje [1] 
·         Biblioteka paraiškoje aiškiai ir išsamiai aprašė konkrečius kiekybinius rezultatus ir pateikė svaraus poveikio žmonių gyvenimui įrodymų.

Paraiškas galima pateikti anglų, ispanų, prancūzų arba rusų kalba. Paraiškos formą ir paraiškų pateikimo instrukcijas rasite skelbime EIFL-PLIP interneto svetainėje. EIFL priims ir paraiškas video formatu, jei pateikta medžiaga atspindi pagrindinius reikalavimus.
Ankstesni apdovanojimai

Nuo 2011-ųjų EIFL-PLIP paskelbė devynis konkursus viešųjų bibliotekų inovacijų apdovanojimui ir apdovanojo 33 viešąsias bibliotekas iš Afrikos, Azijos, Europos ir Lotynų Amerikos. Apie juos galite paskaityti EIFL interneto svetainėje. Tarp jų irFour happy representatives of public libraries from Colombia, Lithuania, Poland and St. Lucia with EIFL public library innovation award trophies dvi Lietuvos viešosios bibliotekos:
- Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka už e-valdžios mokymo programą, skatinančią valdžios ir gyventojų dialogą
- Kauno savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka už dinamišką ir praktinę mokymo programą, padėjusią jauniems žmonėms išsiugdyti praktinius elektronikos, 3D dizaino ir programavimo įgūdžius bei skatinančią rinktis technologijų ir inžinerijos mokslus.

---------------
Apie EIFL


1999 metais įkurta EIFL (Electronic Information for Libraries) – pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija – bendradarbiauja su bibliotekomis, padėdama plėtoti prieigą prie žinių ir besivystančiose ir pereinamojo laikotarpio šalyse Afrikoje, Azijoje, Europoje ir Lotynų Amerikoje. EIFL šiandien dirba su partneriais iš beveik 50 šalių.
EIFL Viešųjų bibliotekų inovacijų programa (EIFL-PLIP), pradėta vykdyti 2009 metais, skatinta viešąsias bibliotekas taikyti informacines ir komunikacines technologijas, teikiant paslaugas, orientuotas į konkrečius bendruomenių poreikius ir darnaus vystymosi tikslus.

EIFL-PLIP programa Lietuvoje finansavo tris sėkmingus inovatyvių paslaugų projektus viešosiose bibliotekose:
- 2010-2011 metais - Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos projektą “Žaisdami mokomės;
- 2012-2013 metais - Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektą "BiblioHealth".
- 2012-2013 metais - Pasvalio rajono savivaldybės M. Katiliškio viešosios bibliotekos projektą "Libri-A: pagalba Pasvalio ūkininkams".

--------------

Informacija apie konkursą parengta pagal šį skelbimą: EIFL Public Library Innovation Award 10 (interaktyvus). EIFL-PLIP. Prieiga per internetą: http://www.eifl.net/programme/public-library-innovation-programme/eifl-public-library-innovation-award-10 (Žiūrėta 2016 m. gruodžio 28 d.).


[1] Paslaugos nebus laikomos naujoviškomis, jei viešoji biblioteka teikia 1) tik viešą kompiuterių ir internet prieigą, 2) tik kompiuterinių įgūdžių mokymus 3) tik prieigą prie skaitmeninių išteklių ir rinkinių.  

Komentarai

Populiarūs įrašai