Vartotojų / darbuotojų įranga bibliotekose: naujausios tendencijos

Šaltinis: Geek.com
Jau apie dešimtmetį verslo ir viešajame sektoriuje kalbama apie nuosavų įrenginių (mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ir kt.) naudojimą darbo vietoje, mokymosi ir kitais tikslais. Anglų kalba šis reiškinys vadinamas BYOD - Bring Your Own Device (liet. atsinešk savo įrenginį) (Graham, 2014).

Apie asmeninių įrenginių panaudojimą svarstoma dėl įvairių priežasčių. Žmonės tapo mobilesni, be to, jie visi naudojasi įvairiausiais įrenginiais. 

Tai turi įtakos tam, kaip kiekvienas iš mūsų mokosi ir dirba. Daugelis darbuotojų norėtų greitai ir patogiai gauti informaciją, o kartais ir prisijungti prie darbovietėje naudojamų duomenų bazių ar informacijos jiems patogiu būdu. Neretai darbuotojų turima įranga yra naujesnė ir patogesnė už naudojamą darbovietėse (Evans, 2015). Pavyzdžiui, 2016 m. atliktoje studijoje nurodoma, kad naudojimasis savo įranga verslo įmonėse skatina darbuotojų mobilumą, pasitenkinimą darbu, teigiamai veikia darbo produktyvumą ir kai kuriais atvejais net mažina kaštus (BYOD and mobile security, 2016). 

Panašios tendencijos stebimos ir studijų aplinkoje - užduotims atlikti studentai aktyviai naudoja nešiojamus kompiuterius, planšetes, išmaniuosius telefonus. Jau nieko nenustebinsi, kad paskaitose ir seminaruose jie naudojami užrašams, dominančios informacijos paieškai ar patikslinimui.  Studentams žymiai patogiau pasinaudoti savo įranga, nei stacionariais kompiuteriais, kuriuos jie gali rasti universitete, mokykloje ar bibliotekoje. 2016 m. didelis tarptautinis studentų naudojimosi IRT tyrimas, kuriame apklausti net 71641 respondentai iš 183 institucijų ir 12 šalių, patvirtino BYOD tendencijas. Rezultatai parodė, kad net 52 proc. studentų turi mobilųjį prietaisą (telefoną, nešiojamąjį kompiuterį, planšetę). Net 93 proc. besinaudojančių kompiuteriais studentų manė, kad studijoms labai svarbus nešiojamas kompiuteris, mobilusis telefonas (46 proc.) ir planšetė (41 proc.) (BROOKS, 2016). 

Be abejonės, naudojimasis nuosavais įrenginiais turi ne tik privalumų, bet ir trūkumų. Tai pavyzdžiui, duomenų saugumo problema, nes įrenginys gali būti pamestas arba pavogtas, jame tinkamai neapsaugotus duomenis galėtų pasiekti kiti asmenys (Evans, 2015).

Bibliotekos irgi svarsto BYOD tendencijas. Kodėl BYOD svarbus bibliotekoms?
  • BYOD yra bibliotekos vartotojų elgesio tendencija, į kurią svarbu atsižvelgti norint, kad vartotojai naudotųsi bibliotekos paslaugomis. Pavyzdžiui, 2015 socialinių medijų naudojimo tendencijų ataskaitoje teigiama, kad daugiau kaip 50 proc. vartotojų naudojosi nešiojamais kompiuteriais, apie 30 proc. - mobiliaisiais telefonais, jungdamiesi prie su darbu susijusių interneto svetainių (Global social media trends, 2015).
  • BYOD yra dalis platesnių strategijų ir programų, kurios yra aktualios bibliotekoms. Pavyzdžiui, naujausioje Naujųjų medijų konsorciumo ataskaitoje apie aukštojo mokslo ateities tendencijas teigiama, kad per ateinančius metus BYOD bus aktyviai taikoma aukštajame moksle (NMC horizon report: higher education edition, 2016).
  • BYOD gali būti patrauklus ir bibliotekos darbuotojams, kurie norėtų lanksčiau dirbti  ir aktyviai naudoja savo turimus įrenginius darbe. 
Ką reikėtų apsvarstyti, jei biblioteka tikrai norėtų skatinti BYOD:
  • Pasirengimas - biblioteka, kuri norėtų skatinti naudojimąsi vartotojų įrenginiais, turėtų būti pasirengusi kokybiškai teikti tokias paslaugas. Todėl būtina numatyti, kokiais būdais biblioteka skatins vartotojus naudotis jų pačių įrenginiais (kokią pagalbą suteiks, kaip vartotojai sužinos apie paslaugas, kokia infrastruktūra bus įdiegta ir pan.), sukurti bendras paslaugų naudojimo, duomenų apsaugos taisykles, numatyti darbuotojų mokymus. Panašūs sprendimai reikalingi skatinant BYOD tarp bibliotekos darbuotojų.
  • Infrastruktūra - ar bibliotekos erdvės ir paslaugos leidžia patogiai naudotis savo įrenginiais? Pavyzdžiui, ar patogu naudotis bibliotekos virtualiomis paslaugomis mobiliaisiais įrenginiais, ar siūlomos įvairios patogios taikomosios programėlės; ar galima pasinaudoti įrenginio įkrovimo stotelėmis ir pan. Australijos akademinėse bibliotekose atlikti tyrimai parodė, kad studentai linkę naudotis mobiliais įrenginiais savo tikslais, bet mažiau - bibliotekose studijoms. Tai iš dalies kelia klausimą ir apie tai, kaip bibliotekų aplinka atitinka studentų mobiliųjų įrenginių naudojimo tendencijas (Graham, 2014).
  • Kompetencijos - BYOD kelia naujus reikalavimus bibliotekininkų IRT žinioms ir gebėjimams. Vartotojams naudojantis bibliotekų paslaugomis savo įrenginiuose gali kilti įvairių klausimų, į kuriuos bibliotekininkas turėtų sugebėti atsakyti. Kai kuriose įstaigose BYOD programos gali tapti netgi formaliu prioritetu. Pavyzdžiui, įvairiose šalyse vidurinės mokyklos inicijuoja mobiliųjų įrenginių taikymą mokymo programose. Tai atveria bibliotekininkams nemažai perspektyvų - didinti pedagogų ir moksleivių skaitmeninį raštingumą, siūlyti naujus būdus taikyti mobiliuosius įrenginius mokymo programose. Tačiau tam tikslui bibliotekininkas turėtų būti gerai įgūdęs IRT vartotojas (BYOD in the school library, be datos). Bibliotekų darbuotojai galėtų kūrybiškai pritaikyti savo įrenginius kasdieniame darbe, tik ne visi dar įsivaizduoja pritaikymo galimybes. Taigi BYOD turėtų tapti bibliotekos vidinio darbo prioritetu.
Parengta pagal:

BROOKS, C. ECAR study of undergraduate students and information technology [interaktyvus]. EDUCASE, 2016 [žiūrėta 2016 m. lapkričio 8 d.]. Prieiga per internetą: https://library.educause.edu/resources/2016/6/~/media/files/library/2016/10/ers1605.pdf

BYOD and mobile security [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016 m. lapkričio 8 d.]. Prieiga per internetą: http://www.crowdresearchpartners.com/wp-content/uploads/2016/03/BYOD-and-Mobile-Security-Report-2016.pdf

BYOD in the school library [interaktyvus]. Be datos [žiūrėta 2016 m. lapkričio 8 d.]. Prieiga per internetą: http://schools.natlib.govt.nz/school-libraries/your-library-online/byod-school-library

Horizon report: higher education edition [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016 m. lapkričio 8 d.]. Prieiga per internetą: http://cdn.nmc.org/media/2016-nmc-horizon-report-he-EN.pdf

Global social media trends [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2016 m. lapkričio 8 d.]. Prieiga per internetą: http://epceurope.eu/wp-content/uploads/2015/09/epc-trends-social-media.pdf

GRAHAM, W. Will Smart Phones and Other Bring Your Own Devices (BYOD) Dominate How Academic Library Services are Developed and Delivered for the Foreseeable Future? New Review of Academic Librarianship [interaktyvus]. 2014, vol. 20, no. 1, p. 1-3 [žiūrėta 2016 m. lapkričio 8 d.]. Prieiga per Taylor & Francic Online.

EVANS, D. What is BYOD and why is it important? Techradar.pro [interaktyvus]. 7 October 2015 [žiūrėta 2016 m. lapkričio 8 d.]. Prieiga per internetą:  http://www.techradar.com/news/computing/what-is-byod-and-why-is-it-important-1175088

Komentarai

Populiarūs įrašai