Laisvalaikio skaitymas padeda pažinti save ir bendrauti su kitais

Šaltinis: Why to read
2015 m. Jungtinės Karalystės Skaitymo agentūra užsakė literatūros apžvalgą, siekdama išsiaiškinti, kodėl įvairūs žmonės (pvz., vaikai, suaugę, tėvai ir globėjai) skaito laisvalaikiu. Atliekant tyrimą buvo išanalizuoti skaitymo tyrimai ir literatūra - 51 šaltinis, kuris atskleidžia skaitymo tendencijas. Manau, kad šių tyrimų apibendrinimai gali būti įdomūs ir Lietuvos bibliotekininkams.

Laisvalaikio skaitymas turi įvairiausių tikslų ir motyvuojamas skirtingų priežasčių. Literatūros analizė parodė, kad laisvalaikio skaitymas atlieka svarbų vaidmenį skaitytojui suvokiant savo tapatumą, siekiant suprasti kitų žmonių pasaulėžiūrą, bendrauti ir kurti santykus su kitais žmonėmis. Laisvalaikio skaitymas taip pat pasitarnauja norint atitraukti dėmesį nuo tam tikrų dalykų ar įvykių, pailsėti ir įgyti naujų žinių. Tyrimo iniciatorių manymu, laisvalaikio skaitymo tikslų ir motyvų žinojimas, padėtų kurti tikslines skaitymo skatinimo programas, didinti tokių programų veiksmingumą.

Suaugusių grupės skaitymo tyrimai akcentavo, kad daugiausiai skaitoma norint atsipalaiduoti, maloniai praleisti laiką, geriau suprasti save ir kitus. Vaikus turintieji suaugusieji taip pat skaitė, kad geriau suprastų ir bendrautų su savo vaikais. Sveikatos problemų turintiems suaugusiems skaitymas padėdavo pagerinti sveikatos būklę - teigiamas skaitymo poveikis pastebėtas mažinant streso lygį, padedant atsipalaiduoti. Kai kuriais atvejais skaitymas teigiamai veikė nuo depresijos ir demencijos kenčiančius žmones. Neraštingų suaugusiųjų grupėje skaitymas didino motyvaciją mokytis.

Daugiausia tirtos vaikų ir jaunimo skaitymo tendencijos ir poveikis. Paaiškėjo, kad šioje grupėje skaitoma malonumo, savęs pažinimo, vaizduotės lavinimo, nuotaikos gerinimo ir kitais tikslais. Tyrimų rezultatai parodė skaitymo sąsajas su bendravimo gebėjimų lavinimu ir pagerėjusiais mokymosi rezultatais.

Taigi skaitymo skatinimo programos leidžia siekti labai įvairių tikslų - didinti žmonių įsitraukimą ir motyvaciją mokytis, lavinti bendravimo įgūdžius, skatinti toleranciją ir kitų pažiūrų bei kultūrų pažinimą.

Parengta pagal:

Literature review: the impact of reading for pleasure and empowerment [interaktyvus]. BOP Consulting, 2015 [žiūrėta 2016 m. liepos 14 d.]. Prieiga per internetą: https://readingagency.org.uk/news/The%20Impact%20of%20Reading%20for%20Pleasure%20and%20Empowerment.pdf

Komentarai

Populiarūs įrašai