Lietuvos aklųjų biblioteka kviečia dalyvauti ir siūlyti pranešimus tarptautinei konferencijai "Bibliotekos - įtraukiai visuomenei"

Lietuvos aklųjų biblioteka savo veiklos penkiasdešimtmečio ir Bibliotekų metų proga 2016 m. spalio 24–25 d. Vilniuje rengia tarptautinę konferenciją Bibliotekos – įtraukiai visuomenei

Tarptautinės konferencijos tikslas – paskatinti dialogą apie galimybių neįgaliems žmonėms dalyvauti socialiniame, kultūriniame ir ekonominiame gyvenime suteikimą, nacionaliniu bei tarptautiniu mastu kuriant įtraukias paslaugas bibliotekose. Renginyje akcentuojamas bibliotekų vaidmuo užtikrinant prieinamą informaciją ir paslaugas įvairią negalią turintiems žmonėms. Bibliotekos – piliečių ir bendruomenių kūrybingumą ugdančios, socialinius ryšius stiprinančios institucijos, kurios padeda aktyviai dalyvauti pilietiniame ir kultūriniame gyvenime bei siekti gyvenimo tikslų. Jos teikia gyventojams informaciją ir ugdo gebėjimus ja naudotis, skatina mokymąsi visą gyvenimą, padeda įgyti gebėjimų spręsti gyvenimo problemas. Tai visiems žmonėms atviros institucijos, kurios patogiausiu, greičiausiu ir tinkamiausiu būdu suteikia prieigą prie informacijos.

Renginyje nagrinėjamos temos:

Pasiekiant skaitytoją: sėkminga įtraukių paslaugų praktika bibliotekose. Aptariama sėkminga bibliotekų veikla kuriant įtraukias paslaugas įvairią negalią turintiems žmonėms, ieškant naujų būdų pasiekti neįgalių asmenų auditoriją, taikyti skaitmenines technologijas kuriant neįgaliesiems pritaikytus informacijos išteklius ir jais dalijantis per bibliotekų tinklą.

Bibliotekų galimybių teikti įtraukias paslaugas stiprinimas. Ši tema skirta diskutuoti apie sėkmingus organizacinius, profesinius ir bendradarbiavimo sprendimus, reikalingus kuriant įtraukias paslaugas. Nagrinėjami bibliotekų darbuotojų kompetencijos, savanorystės, bendradarbiavimo tinklų, vartotojų informacinės elgsenos tyrimų ir kiti klausimai.

Autorių teisių apsaugos sprendimai įtraukioms bibliotekų paslaugoms. Šiai temai skirtas interaktyvus seminaras. Jame siekiama paskatinti diskusiją apie Marakešo sutarties atveriamas galimybes kurti įtraukias paslaugas bibliotekose ir ateities perspektyvas neįgaliems žmonėms teikiant prieigą prie informacijos.

Organizatoriai kviečia siūlyti pranešimus ir dalyvauti konferencijoje viešųjų, specialiųjų, akademinių ir kitų bibliotekų darbuotojus, politikus, tyrėjus ir neįgalius žmones aptar
naujančių organizacijų specialistus. Konferencijos kalbos – lietuvių ir anglų.

Konferencijos partneriai: EIFL, Latvijos bibliotekininkų asociacija.

Daugiau informacijos apie dalyvavimą ir pranešimų teikimo tvarką rasite konferencijos interneto svetainėje http://labiblioteka.lt/konferencija/lt_LT/

Kilus klausimams dėl renginio, prašome kreiptis į Lietuvos aklųjų bibliotekos projektų vadybininkę Faustą Brasaitę, f.brasaite@labiblioteka.lt 

Komentarai

Populiarūs įrašai