Savanorystė bibliotekoje – neatrastos galimybės ir beribė saviraiška

Šiuolaikinė biblioteka atlieka jau ne tik informacijos sisteminimo ir knygų skolinimo funkciją, šiandien tai erdvė, kur galima įvairiapusė saviraiška, tai bendruomenės susibūrimo centras, neformalaus ugdymo ir tarpusavio bendradarbiavimo, kūrybos vieta. Biblioteka vykdo įvairius inovatyvius projektus, kviečia į kultūrą pažvelgti kitomis akimis, pasinaudoti dar neatrastomis galimybėmis. Šiandien, galima pastebėti, jog ši kultūros įstaiga tampa itin patrauklia ir jauniems, savanoriauti pasiryžusiems, žmonėms. Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka, sėkmingai bendradarbiaudama su jaunimo savanoriškos veiklos centru „Deineta“, noriai dalyvauja Europos savanorių tarnybos projektuose. Šiuo metu, pagal Erasmus+ programos projektą „Volunteering for a new competences and learning experience“, bibliotekoje savanoriauja jau antroji užsienio savanorių karta. 2015 m. Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje savanoriškai dirbti pasirinko portugalė Maria Liquito ir prancūzas Alexander Grotta, 2016 m. biblioteka turi naujus savanorius –ispaną Ivan Josafat Garcia Martin ir italę Ester Ceriani.

Bibliotekoje savanoris organizuoja savo gimtosios kalbos kursus
Tarptautiniai savanorystės projektai jauniems žmonėms suteikia galimybę pažinti kitas kultūras, pasidalinti savo patirtimi bei paskatinti tarpkultūrinį supratimą ir bendradarbiavimą. Į Šiaulių miesto savivaldybės viešąją biblioteką atvykę užsienio savanoriai Ivan ir Ester jau pirmosiomis savo darbo dienomis teigė, jog keliauti savanoriškai dirbti į biblioteką Lietuvoje, pirmiausiai, juos paskatino žinių apie šią šalį stoka. Tad jaunuoliai itin aktyviai susipažino su visomis žymiomis Šiaulių miesto vietomis, o savaitgaliais, kuomet nedirba, keliauja po Lietuvą. Tačiau ne mažesnio susidomėjimo sulaukė jie patys. Tiek bibliotekos darbuotojai, tiek lankytojai domėjosi apie Ester ir Ivan gimtąsias šalis, jų kalbą bei kultūrą. Paskatintas aplinkinių žmonių, ispanas nusprendė suorganizuoti ispanų kalbos klubą. Savanoris pats pasirūpino skelbimų kūrimu bei sklaida apie užsiėmimus, kvietė bibliotekos lankytojus bei vietos bendruomenės narius susipažinti su Ispanijos kultūra, ispaniška abėcėle, skaitymo ypatumais. Rengdamas šiuos susitikimus Ivan ne tik moko kitus, tačiau ir pats įsiklauso į auditorijos pasiūlymus, renka įdomią ir naudingą dalinamąją medžiagą, ieško geriausios mokymo metodikos. Klubo lankytojai džiaugiasi maloniai praleistu laiku mokantis ir tikisi, jog per visą vaikino savanoriavimo laiką (iki rugsėjo mėn.) išmoks ne tik pagrindinių frazių, bet ir gebės palaikyti pokalbį ispaniškai. Tuo tarpu Ivan giriasi ugdantis naujas kompetencijas, tobulinantis savo anglų kalbos žinias ir tuo pačiu besimokantis lietuvių kalbos.

Savanorystė padeda užsimegzti kultūriniams mainams
Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje taip pat savanoriškai dirbanti Ester sukėlė didelį bibliotekos lankytojų ir su biblioteka bendradarbiaujančių Šiaulių miesto ugdymo įstaigų susidomėjimą. Nepaisant kalbų barjero, mergina aktyviai įsijungė į bibliotekos darbus, domisi įvairiomis veiklomis, laisvalaikiu lanko linijinių šokių būrelį, anglų kalbos klubą. Italė, dirbdama bibliotekoje, džiugiai ir su susidomėjimu prisideda prie įvairių renginių, tokių kaip Metų knygos rinkimai, Laisvės gynėjų diena. Ester nuoširdžiai domisi lietuvių kultūra ir noriai dalijasi savo žiniomis bei patirtimi. Savanorė, padedama bibliotekos, Šiaulių Gegužių progimnazijos mokiniams surengė netradicinę pamoką apie italų virtuvę, papasakojo apie Italijoje taip populiarius makaronų (it. pasta) patiekalus, jų rūšis, formas bei naudojimą: moksleiviai sužinojo, jog yra net 193 makaronų rūšys. Taip pat visi kartu vieną iš patiekalų pagamino.

Biblioteka – erdvė kultūriniui augimui, kompetencijų ugdymui

Įvairūs ir plačios tematikos savanorių užsiėmimai ne tik skatina kultūrinių žinių mainus, tačiau leidžia ugdyti tokias kompetencijas kaip bendravimas užsienio kalba, mokymas mokyti, iniciatyvumas, kultūrinis sąmoningumas ir raiška, socialiniai bei pilietiniai gebėjimai.
Svarbu tai, jog biblioteka šiuo atveju atlieka esminį vaidmenį, čia atsiveria dar neatrastos galimybės kūrybinei veiklai bei saviraiškai. Šiuolaikinė biblioteka ne tik prisideda prie asmenybių formavimosi, tačiau yra įkvėpimo bei kūrybiškumo, visuomeniškumo ir tarpininkavimo skatintoja. Jaunas žmogus, pasirenkantis savanorystę bibliotekoje, pirmiausiai pasirenka galimybę visapusiškam tobulėjimui.Agnė Kemzūraitė

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
specialistė kultūrinei-edukacinei veiklai

Komentarai

Populiarūs įrašai