Vartotojų tyrimai, arba kaip atrasti bibliotekos vietą žmonių gyvenime?

JAV bibliotekininkystės ir informacijos tyrimų centras OCLC pradėjo labai įdomią (nors ir ne visai naują) temą - vartotojų tyrimai. Ši tema kaip niekad aktuali šiuolaikinėms bibliotekoms. Tikriausiai, nemažai bibliotekininkų atsakys, kad skaitytojų tyrimai reguliariai atliekami bibliotekose. Tokie tyrimai vyksta ne vienerius metus. Tačiau man asmeniškai pasirodė labai taiklus šis OCLC tyrėjų pastebėjimas:

Tikriausiai vienas iš pagrindinių ankstesnių [bibliotekinių] tyrimų apribojimas buvo tai, kad tyrėjai nagrinėjo vartotoją iš bibliotekos perspektyvos. Kaip pasekmė, jie nagrinėjo vartotoją bibliotekos gyvenime, o ne biblioteką vartotojo gyvenime (cituota iš: Proffitt, Michalko, Renspie, 2015).

Mano galva, šis pastebėjimas yra itin svarbus. Šiandien vartotojams prieinama gausybė paslaugų, jie kasdien renkasi, į kokias paslaugas iš vis atkreipti dėmesį, o kokiomis pradėti naudotis. Tokiems jų sprendimams turi aibė veiksnių - jų įpročiai, žinios, ryšiai su kitais žmonėmis ir paslaugų komunikacijos kanalai, unikali paslaugos vertė, arba pasiūlymas, kuris padeda žmogui patogiausiu / pigiausiu / prieinamiausiu (sąrašą galima tęsti) būdu spręsti jam aktualias problemas. Todėl bibliotekoms ypač aktualu svarstyti, kas paskatintų žmogų rinktis ir naudotis bibliotekos paslaugomis, kokios paslaugos galėtų būti ypač naudingos spręsti žmogaus problemas. Kitais žodžiais, bibliotekininkams svarbu patiems atrasti nišą bibliotekai žmonių gyvenime ir remiantis žiniomis apie tai, kokias problemas ir kokiais būdais sprendžia jų potencialūs vartotojai, modeliuoti naujas paslaugas. Štai kodėl ypatingą vietą šioje nišos atradimo veikloje užima vartotojų tyrimai.

OCLC sutelkia dėmesį į vartotojų informacinės elgsenos (angl. user information behaviour) tyrimus. OCLC tyrėjų nuomone, labai lengva sudaryti klaidingą nuomonę apie vartotojų informacinę elgseną ir įpročius. Todėl tiriant vartotojus verta derinti įvairius metodus. Ypatingą reikšmę įgauna etnografiniai ir kiti kokybiniai vartotojų tyrimai, kurie leidžia stebėti žmogų jo natūralioje aplinkoje, rinkti jo autentiškus patyrimus ir taip sukurti vartotojo portretą.

Tokių tyrimų metodų pavyzdžiai:

  • Kritinių įvykių metodas (angl. critical indident technique) - kokybinis tyrimo metodas, kurio esmė - kaupti tiriamųjų reikšmingiausius atsiminimus tam tikroje srityje. Pavyzdžiui, galima prašyti prisiminti asmeninės patirties atvejus, kai skaitytojui pasisekė / nepasisekė pasinaudoti tam tikra bibliotekos paslauga. Tokiu būdu sukaupus ir išanalizavus skaitytojų autentiškus patyrimus, galima nustatyti paslaugų tobulinimo kryptis,
  • Vartotojų dienoraščių (angl. diaries) metodas - kokybinis metodas, kuris leidžia gauti informacijos apie tam tikrus skaitytojų gyvenimo aspektus pastariesiems pildant dienoraštį. Dienoraštis pildomas tam tikrą laiką ir nustatant tam tikras taisykles (kokiais atvejais, kaip dažnai ir pan. pildyti dienoraštį). Toks tyrimo metodas be tiesioginio tyrėjo įsikišimo leidžia sužinoti daug apie skaitytojo gyvenimą - pavyzdžiui, kasdienę įprastą veiklą, kuri gali  turėti įtakos lankymosi bibliotekoje ar kitokiam naudojimosi jos paslaugomis sprendimams (Evaluating digital services: a visitors and residents approach, be datos).

OCLC vartotojų tyrimų svetainėje pateikiama nemažai įžvalgų, metodų rinkinių bibliotekoms. Kviečiame pasiskaityti ir pritaikyti šias įdomias ir naudingas idėjas ir savo bibliotekos veikloje.

Parengta pagal:

Evaluating digital services: a visitors and residents approach [interaktyvus]. Be datos [žiūrėta 2015 m. gruodžio 20 d.]. Prieiga per internetą: http://repository.jisc.ac.uk/6220/1/Evaluating-digital-services-%E2%80%93-research-methods-i1.pdf

PROFFITT, M.; MICHALKO, J.; RENSPIE, M. Shaping the library to the life of the user: adapting, empowering, partnering, engaging [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2015 m. gruodžio 20 d.]. Prieiga per internetą: http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/2015/oclcresearch-shaping-library-to-life-of-user-2015.pdf

User studies [interaktyvus]. OCLC Research. 2015 [žiūrėta 2015 m. gruodžio 20 d.]. Prieiga per internetą: http://www.oclc.org/research/themes/user-studies.html

Komentarai

Populiarūs įrašai