Šiaulių miesto mokiniai kūrė istorijas Šiauliams

Šešėlių teatro spektaklio fragmentas. Sakmė „ Auksinis berniukas“
2015 m. gruodžio 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filiale Šiaulių miesto ir rajono mokiniai su mokytojomis susirinko į baigiamąjį projekto „Tradicijos ir modernumas: interaktyviai kuriame istoriją Šiauliams 2“ baigiamąjį renginį, kurio metu buvo parodyti pagal pačių mokinių skurtas sakmes pastatyti šešėlių teatro spektakliai bei pristatytas 2016 m. kalendorius „Vaikų istorijos Šiauliams“, skirtas 780-ajam Šiaulių miesto gimtadieniui.

Šiuolaikinėje visuomenėje labai svarbu ugdyti ne tik tautiškumą, patriotiškumą ir gimtojo krašto etninės kultūros gerbimą, tačiau ir kūrybiškumą bei meninę saviraišką. Dirbant bibliotekoje galima pastebėti, jog dauguma pradinukų ir net vyresnių moksleivių nėra išsiugdę minėtų savybių. Tai trukdo pilietiškumo vystimuisi, kuris prasideda nuo meilės gimtajam miestui, jo žmonėms bei kultūrai. Galima daryti prielaidą, jog neatkreipus dėmesio į jaunųjų miesto ir šalies piliečių ugdymą, mūsų visuomenėje vis labiau plis tarpusavio susvetimėjimas. Biblioteka, norėdama labiau suartinti šiauliečius, rengia ir vykdo projektus, skatinančius kūrybiškumą, tautiškumą bei formuojančius teigiamą požiūrį į kūrybinę saviraišką ir bendradarbiavimą.

Sukurta per 70 istorijų Šiauliams

2016 m. kalendorius - sakmių rinktinė „Vaikų istorijos Šiauliams“
2015 m. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filialas vykdė Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Tradicijos ir modernumas: interaktyviai kuriame istoriją Šiauliams 2“, kurio tikslas – ne tik prisiminti sakmių, padavimų, legendų tautosakines tradicijas, paskatinti moksleivius skaityti lietuvių smulkiosios tautosakos kūrinius, bet ir tobulinti savo rašytinės kalbos gebėjimus. Skatinant vaikų kūrybiškumą, bendradarbiaujant su miesto ir rajono švietimo įstaigomis ir ruošiantis Šiaulių miesto 780-ajam gimtadieniui, buvo pakviesti Šiaulių miesto ir rajono mokinukai kurti pasakas, sakmes, legendas apie žinomus Šiauliuose objektus: skulptūrą, ežerą, laikrodį, teatrą, kitus lankomus objektus. Daugiau nei du šimtai projekte dalyvavusių moksleivių sukūrė per 70 istorijų Šiauliams. Atrinkta dvylika geriausių, kūrybiškiausių istorijų, kurios ir pateko į 2016-ųjų metų kalendorių – vaikų kurtų sakmių ir kitokių pasakojimų rinktinę „Vaikų istorijos Šiauliams“, kuri buvo pristatyta projekto baigiamojo renginio metu.

Naudotos interaktyvios galimybės ir inovatyvios technikos

Kitas svarbus projekto akcentas buvo panaudojant interaktyvias galimybes, šešėlių teatro kūrimo metodiką, skatinti jaunosios kartos šiauliečius domėtis gimtuoju miestu, neprarasti savo autentiškumo, ugdyti menines vertybes naudojantis originaliomis ir inovatyviomis technikomis. Tad projekto metu buvo vykdomos įvairios pažintinės edukacinės-kūrybinės veiklos, kuomet vaikai buvo supažindinami su šešėlių teatro meno pasauliu. Pagal sukurtas sakmes, pasakas ir legendas apie Šiaulių miestą projekte dalyvaujantys bibliotekos lankytojai, jaunieji šiauliečiai, buvo kviečiami kurti šešėlių teatro spektakliukus. Prieš prasidedant šiam kūrybiniam procesui, mokiniai buvo mokomi šešėlių teatro pradmenų, su kuriais supažindino šešėlių teatro specialistai. Sukurti šešėlių teatro spektakliai buvo nufilmuoti ir demonstruojami baigiamajame renginyje. Visi nufilmuoti šešėlių teatro spektakliai įrašyti į kompaktinį diską „Kuriu istoriją Šiauliams 2...“.

Projekto metu vyko edukaciniai užsiėmimai

Baigiamojo renginio dalyviai
Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Literatūros istorijos ir teorijos katedros vedėja prof. Džiuljeta Maskuliūnienė edukacinių užsiėmimų „Kūrybinis teksto rašymas, sakmių kūrimas“ metu skatino pradinukus pažaisti meniniu žodžiu, vaizduote, mintimis ir pabandyti sukurti šiuolaikinę sakmę apie pasirinktą objektą Šiauliuose. Edukacinių užsiėmimų „Mokomės kurti šešėlių teatrą“ vedėjai Eglė Narbutaitė ir Tomas Januškevičius projekto dalyvius supažindino su paslaptingo šešėlių teatro principais, siluetinių lėlių ir dekoracijų gamybos būdais bei priemonėmis, reikalingomis joms pasidaryti. Šios šešėlių teatro edukacijos buvo paremtos sakmėmis apie Šiaulius. Jų metu mokiniai ne tik susipažino su vaizdingu ir nepamirštamą įspūdį paliekančiu šešėlių teatru, bet ir pasimokė kurti specifines šio teatro dekoracijas ir vaidinimų personažus, išbandė galimybę vaidinti balsu, valdyti lėlę ir per ją atskleisti savo sukurtos sakmės istoriją. Padedami edukatorių, mokiniai atsirinko vieną iš daugelio savo sukurtų sakmių, pasigamino šešėlių teatro lėles ir padovanojo vieni kitiems čia pat užsiėmimo metu sukurtus spektakliukus.

Projekto dalyviai ir rezultatai

Projekte dalyvavo mokiniai iš Šiaulių Gytarių progimnazijos, Šiaulių Salduvės progimnazijos, Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos, Šiaulių Juventos progimnazijos, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos, Aukštelės pagrindinės mokyklos mokiniai. Užsiėmimų metu sukurti 8 šešėlių teatro spektakliai, išleistas DVD „Kuriu istoriją Šiauliams 2...“, parengtas ir išleistas sakmių kalendorius – rinktinė. Galima teigti, jog projekto pradžioje išsikeltas tikslas yra pasiektas – mokinukai labiau pažįsta gimtąjį miestą ir jo istoriją.

Suburta vieninga ir kūrybinga bendruomenė

Projektas „Tradicijos ir modernumas: interaktyviai kuriame istoriją Šiauliams 2“ visiškai išpildė šiuolaikinės visuomenės nario, piliečio lūkesčius. Per kultūrines-edukacines veiklas jaunieji šiauliečiai turėjo galimybę savo tapatybę tvirčiau susieti su gimtojo miesto, taip sustiprinant visos bendruomenės pilietiškumą. Modernios, originalios ir mieste naujos technologijos, šešėlių teatro modelis, Šiauliams suteikė inovatyvumo, šviežumo bei unikalumo. Projekto metu „Šaltinėlio“ vedėja R. Božienė sugebėjo sukviesti ir tam tikra prasme, pilietine ar tautine, suvienyti įvairaus amžiaus moksleivius, edukacinių veiklų specialistus ir skirtingų sričių partnerius – verslas tapo projektų partneriu. Tad šios veiklos gali būti puikiu pavyzdžiu, kaip reikia kurti vieningą, savo miestui pagarbią ir, žinoma, kūrybingą bendruomenę.


Informaciją parengė Kristina Mikliuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos specialistė projektinei veiklai

Komentarai

Populiarūs įrašai