Bibliotekininkų profesinio mokymo(si) inovacijos

Bibliotekininkystė ir informacija šiandien yra labai dinamiška praktikos sritis ir bibliotekų darbuotojams būtina galimybė kokybiškai ir greitai atnaujinti ar įgyti naujų žinių ir gebėjimų. Tačiau kaip tai padaryti? Įprasti profesinio mokymo(si) modeliai nėra labai lankstūs - ne visiems reikia vienodų gebėjimų. Be to, kyla problema, kaip udgyti gebėjimus labai specifiniuose bibliotekininko darbo baruose.

JAV specialistai taiko kitokį profesinio mokymosi būdą - vadinamąjį, kohortinį mokymąsi (angl. cohort learning). Vienai ar kelioms bibliotekoms jaučiant poreikį atnaujinti darbuotojų žinias ar ugdyti naujų gebėjimų formuojamos besimokančiųjų kohortos, arba grupės. Tokioms grupėms sukuriama kelių mėnesių profesinio mokymo(si) programa. Neretai bendradarbiaujama ir su universitetais. Paprastai tokių mokymosi kursų dalyviai labiau motyvuoti, nes mokymasis inicijuojamas praktinio poreikio įgyti žinių. Ne besimokantis taikosi prie universalios, visiems atvejams sukurtos mokymo programos, o mokymo programa sukurta iškilusiam žinių ir gebėjimų poreikiui patenkinti. Mokymasis vyksta efektyviau ir dėl to, kad bendri profesiniai interesai labiau suvienija besimokančiųjų bendruomenę.

Įdomu, kad organizuojant tokį profesinį mokymąsi aktyviai dalyvauja universitetai, o įvairių tipų bibliotekos bendradarbiauja tarpusavyje. Pavyzdžiui, JAV Niujorko specialiosios, viešosios ir akademinės bibliotekos kartu įgyvendino projektą "Mokymosi dizainas" (Design for Learning), kurio tikslas - ugdyti bibliotekininkus, kurie sugebės efektyviai vadovauti mokymams skaitmeninėje aplinkoje.

Kohortinis mokymasis - puikus ir, mano galva, gana efektyvus (pigus ir atitinka praktinius bibliotekų poreikius) būdas organizuoti bibliotekininkų mokymus. Taip įmanoma efektyviau pasinaudoti projektiniu finansavimu, kuriant tikslinius kad ir labai specifinių gebėjimų ugdymo reikalaujančius projektus.

Parengta pagal:

WITTEVEEN, A. Better together: the cohort model of professional development.  Library Journal [interaktyvus]. 2015, December 3 [žiūrėta 2015 m. gruodžio 27 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2015/12/careers/better-together-the-cohort-model-of-professional-development/

Komentarai

Populiarūs įrašai