"Mano bibliotekininkas" - kitoks požiūris į knygų rekomendavimą

Šaltinis: Library Journal
Visiems puikiai žinomas bibliotekininko darbo baras - padėti skaitytojui išsirinkti knygą. Multnomah apygardos viešoji biblioteka (JAV) pademonstravo, kad galima labai netradiciškai pažvelgti į šią bibliotekos paslaugą.

Gavusi paramą biblioteka sukūrė interaktyvią svetainę "Mano bibliotekininkas". Šioje svetainėje sukurti ir patalpinti 17 bibliotekos darbuotojų "portfolio", t.y. asmeniniai pasakojimai ir nuotraukos, kurios atskleidžia darbuotojo interesus ir pomėgius. Apsilankęs svetainėje skaitytojas gali susipažinti su įkvepiančiomis istorijomis apie bibliotekininkus ir pasirinkti sau tinkamą patarėją. Skaitytojas gali kreiptis į bibliotekininką patarimo įvairiais kanalais - elektroniniu paštu, per Skype, arba net susitarti dėl asmeninės konsultacijos. Bibliotekos darbuotojas, savo ruožtu, bendraudamas su skaitytoju parenka tinkamiausią knygą atsižvelgdamas į skaitytojo interesus ir pomėgius.

Šioje paslaugoje žavi bibliotekos siekis atskleisti bibliotekininkus, kaip turtingas ir įdomias asmenybes, tuo pačiu ir parodyti jų labai asmeninę gyvenimo pusę, žmogiškumą. Tikriausiai, patarimo į bibliotekininką kreipiamės dėl to, kad pasitikime juo. Neretai tarp bibliotekininko ir skaitytojo susiformuoja draugiški ir šilti santykiai. Į tai atkreipė dėmesį ir paslaugos kūrėjai, norėdami suasmeninti bibliotekininko ir skaitytojo bendravimą teikiant skaitymo patarimus.

Prieš pradėdami kurti paslaugos koncepciją bibliotekos darbuotojai atliko skaitytojų tyrimus. Paaiškėjo, kad nors skaitytojai labai gerbė bibliotekos darbuotojus, jiems nuolat atrodė, kad pastarieji labai užimti, todėl jie nedrįso kreiptis į bibliotekininką. Neretai pati knygų rekomendavimo paslauga buvo nelabai žinoma skaitytojams.

Pradėjus teikti paslaugą per interaktyvią svetainę "Mano bibliotekininkas" paaiškėjo, kad skaitytojai buvo nusiteikę netgi laukti eilėje, nes buvo itin svarbus asmeniškas ryšys su bibliotekininkais, kurie, kaip parodė svetainė, iš tiesų, buvo labai įdomūs žmonės su turtinga patirtimi.

Iš tiesų, tokia paslauga - tai ne tik priemonė populiarinti knygų rekomendavimo paslaugą, bet ir priemonė patiems bibliotekininkams labiau atskleisti savo talentus skaitytojams.

Parengta pagal:

KASTNER, A. The personal touch / Readers' advisory. Library Journal [interaktyvus]. 12 October, 2015 [žiūrėta 2015 m. spalio 12 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2015/10/public-services/the-personal-touch-readers-advisory/

Komentarai

Populiarūs įrašai