Komiksų centras Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje

2015 m. spalio 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filiale (K. Korsako g. 10) atidarytas Komiksų centras. Laisvalaikio užimtumo erdvė pietinėje miesto dalyje įkurta įgyvendinant projektą „Komiksų erdvė bibliotekoje“, kuris yra dalinai finansuojamas Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir LR Kultūros ministerijos lėšomis. Projekto partneriai - Šiaulių universitetas, MB Studio Mitkus, individuali Alf Steinsvik įmonė, Prancūzų institutas Lietuvoje, Šiaulių miesto savivaldybė. Projekto idėjos autorė, iniciatorė ir sumanytoja bibliotekos direktorė Irena Žilinskienė.

Atidarymo renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė LR Kultūros ministro patarėja Danguolė Martinkienė, Šiaulių Mero pavaduotojas Stasys Tumėnas, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ vadovas Eugenijus Stratilatovas.

Projekto sėkmę, kad būtų įsteigtas Komiksų centras, lėmė ir šio projekto partnerių indėlis. Renginyje dalyvavo Prancūzų instituto Lietuvoje atstovė Agnė Judžentytė - Žalguvienė, pristatydama parodą prancūzų poeto Jean-Baptiste Cabaud parodą. Taip pat pasisakė komiksų iliustratorius Tomas Mitkus iš MB „Studio Mitkus“. Ši studija sukūrė iliustraciją „Šaulys“, kurio maketas papuošė atidarymo renginio pakvietimų skrajutes ir simbolines dovanėles - magnetukus. Individualiai Alfo Steinsviko įmonei atstovavo komiksų iliustratorė Lina Januškevičienė. Kitas projekto partneris - Šiaulių universiteto Menų fakultetas. Sveikinimo žodį tarė šio fakulteto doc. dr. Vytautas Žalys.

Po atidarymo juostelės perkirpimo renginio svečiai buvo pakviesti į Komiksų centrą, išbandyti IT technologijas, pasirašyti ir nupiešti savo komiksą.
Biblioteka yra ta vieta – kūrybinė erdvė – kurioje skatinant skaitymą, galimos įvairios veiklos. Viena jų – Komiksų centro įrengimas bibliotekoje. Čia įkurta, įrengta atskira 63,72 m2 erdvė komiksų centro veikloms Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filiale (K. Korsako g. 10, Šiauliai) bei mobilios komiksų skaityklos su reikiama kompiuterine įranga įkurtos bibliotekos „Šaltinėlio“ (Trakų g. 20a), Rėkyvos (Energetikų g. 7), Lieporių (Tilžės g. 36) filialuose, išsidėsčiusiuose skirtingose Šiaulių miesto dalyse.

Projekto tikslas – sukurti patrauklią erdvę – Komiksų centrą – Šiaulių miesto vaikams ir jaunimui, pritraukiant visus bendruomenės narius, įdomiai ir turiningai leisti laisvalaikį, realizuoti savo idėjas, ugdyti kūrybiškumą, formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą, panaudojant informacines technologijas. Projektu siekiama populiarinti komikso žanrą Lietuvoje, kaip priemonę, padėsiančią nagrinėti opias visuomenės problemas, formuoti teigiamą požiūrį į skaitymo skatinimą ir sudaryti sąlygas kūrybingos bendruomenės formavimuisi, informacinio ir skaitmeninio raštingumo lygio augimui ir kokybiško laisvalaikio plėtrai. Čia lankytojai mokysis pasakoti įvairias istorijas komikso pavidalu. Projekto tikslinė grupė – vaikai ir jaunimas, centro veikloje galės dalyvauti ir suaugusieji, norintys išmokti komikso meno. Įrengus Komiksų centrą Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje, bus siekiama spręsti jaunimo ir vaikų užimtumo erdvių trūkumo problemą, suteikiant platesnes galimybes vaikų ir jaunimo laisvalaikio praleidimui, užimtumui po pamokų.

Nuotraukos: Simonos Žalytės-Linkuvienės (www.etaplius.lt) ir Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos

Informaciją parengė Kristina Mikliuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos specialistė projektinei veiklai, 8-41 52 50 02, kristinam@smsvb.lt

Komentarai

Populiarūs įrašai