Darbo transformacijos šiandien ir ateityje: galimybės bibliotekoms

Skaitmeniniame žurnale "Public libraries online" pasirodė įdomus diskusinis straipsnis apie tai, kokias galimybes bibliotekoms atveria šiuo metu vykstančios darbo vietos transformacijoms. Pamąstymai čia grindžiami sociologo Dereko Tompsono straipsniu Pasaulis be darbo, kuris buvo paskelbtas žurnale The Atlantic Monthly.

Savo straipsnyje Derekas Tompsonas samprotauja, kad ateityje dėl visuotinio technologijų paplitimo ir automatizacijos 30-50 proc. darbo jėgos nebus pastoviai įsidarbinusi tradicinėje darbovietėje. Tokiems darbo transformacijoms turi įtakos socialiniai, technologiniai ir ekonominiai pokyčiai. Pirmiausiai, šiandien įvairiausios technologijos - pvz., trimačiai spausdintuvai, programinė įranga ir pan., prieinami plačiajai visuomenei ir leidžia savarankiškai kurti įvairiausius produktus ir kūrinius. Antra, darbas žmogui nėra tik būtinybė, bet kartu ir socializacijos bei saviraiškos priemonė. O šiuolaikinės technologijos leidžia darbą vis labiau derinti su saviraiška. Taigi manoma, kad atsiras daugiau savarankiškai dirbančių žmonių, kurie gyvens iš savo kūrybos vaisių.

Tačiau savarankiškas darbas neretai sukuria socialinės izoliacijos grėsmę. O darbas šiuo metu  sudaro žmonėms galimybę bendrauti. Taigi manoma, kad vengiant socialinės izoliacijos vyriausybės stengsis investuoti į piliečių saviraišką ir komunikaciją stiprinant bendruomenės centrus. O čia jau atsiranda vietos ir bibliotekoms, kurios tradiciškai yra bendruomenės informacijos, bendravimo ir kūrybiniai centrai.

Iš tikrųjų, Dereko Tompsono idėja nėra visiškai nauja. Jau 20 a. antroje pusėje postindustrinės visuomenės sampratos kūrėjas Danielis Belas pranašavo profesinius pokyčius - nekvalifikuoto darbo nykimą dėl automatizacijos bei kūrybingesnio, intelektinių pastangų reikalaujančių profesijų klestėjimą. Tačiau kai kurie pokyčiai, tarp jų ir bibliotekose, vyksta jau dabar. Pavyzdžiui, bibliotekos remia savilaidą ir organizuoja kūrybinio rašymo seminarus, padeda pradėti savo verslą, steigia viešai prieinamas laboratorijas, kuriose piliečiai gali pasinaudoti įvairiausia įranga. Taigi, iš tikrųjų, bibliotekos gali pasinaudoti jau šiuo metu vykstančiais pokyčiais ir sustiprinti savo bendruomenės centro vaidmenį.

Parengta pagal:

ALVAREZ, B. Public libraries in a jobless society. Public Libraries Online [interaktyvus]. 1 September 2015 [žiūrėta 2015 m. rugsėjo 6 d.]. Prieiga per internetą: http://publiclibrariesonline.org/2015/09/public-libraries-in-a-jobless-society/

THOMPSON, Derek. A world without work. The Atlanthic Monthly [interaktyvus].  July / August 2015 [žiūrėta 2015 m. rugsėjo 6 d.]. Prieiga per internetą: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/07/world-without-work/395294/

Komentarai

Populiarūs įrašai