Pasakos gestų kalba: Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektas

Kauno apskrities viešosios bibliotekos projekto „Pasakos gestų kalba“ idėja – sukurti inovatyvią pasakų skaitymo skatinimo formą klausos negalią turintiems vaikams ir jų tėvams, kad jau ankstyvoje vaikystėje kurtieji pradėtų domėtis pasakomis, būtų lavinama jų vaizduotė.

Pasakų vaidmuo

Vystantis vaiko asmenybei, pasakos atlieka labai svarbų vaidmenį: teikia mąstymo ir veiklos pavyzdžius, padeda pažinti ir suprasti kitų ir savo poelgių motyvus, moko savikontrolės, reikšti savo norus bei siekti tikslų. Lietuvių gestų kalba yra emocionalumu grįsta kalba, kuriai būdinga veido išraiškų įvairovė, rankų plastika bei jausmingumas.

Inovatyvi paslaugų forma

Įgyvendinant projektą „Pasakos gestų kalba“, nuo 2015 m. rudens į bibliotekos e-paslaugų sąrašą bus įtraukta novatoriška paslauga, tenkinanti specialiuosius kurčiųjų poreikius ir didinanti jų integraciją į visuomenę. Naudojant IT priemones ir inovatyvias paslaugų formas, bus sukurtas naujas vaizdo įrašų archyvas internete. Taip biblioteka priartės prie dar nepasiektos ir neįtrauktos auditorijos – vaikų su klausos negalia.

Pasakų pritaikymas klausos negalią turintiems vaikams

Bendradarbiaujant su Kauno kurčiųjų reabilitacijos centru, iš KAVB fondo buvo atrinktos ir išverstos į gestų kalbą 10 liaudies pasakų vaikams. Siekiant pritraukti ir išlaikyti dėmesį, turinys bus pritaikytas klausos negalią turintiems vaikams, susidomėjimą sekama pasaka skatins animuoti fragmentai.

Dalijamės akimirkomis iš pirmųjų projekto veiklų – pasakų gestų kalba filmavimo.

Diana Poliakovaitė
Viešųjų ryšių specialistė Komunikacijos vadybos ir projektų grupė
Strateginės plėtros ir inovacijų centras, 228 kab.
Kauno apskrities viešoji biblioteka

Komentarai

Populiarūs įrašai