Bibliotekų pagalba saugant asmeninę skaitmeninę informaciją

Šiandien daugelis mūsų jau sukaupę nemažus archyvus skaitmeniniu formatu - kuriame skaitmenines nuotraukas, dokumentus, saugome net ir knygas e.formatu. Kyla klausimas - ką ir kaip norėtumėme išsaugoti ilgiau? Turint omeny, kad skaitmeninė informacija nėra labai patvari ir ilgalaikė, kompiuterių ir skaitmeninių įrenginių vartotojams praverstų konsultacijos, kaip išsaugoti savo skaitmeninę medžiagą.

Skaitmeninis asmeninių archyvų išsaugojimas - dar viena bibliotekų paslaugų niša. Štai, pavyzdžiui, JAV Kongreso biblioteka sukūrusi atskirą skaitmeniniams vartotojų archyvams išsaugoti skirtą patarimų ir rekomendacijų interneto svetainę. Joje galima rasti gairių ir patarimų, kaip vartotojai gali išsaugoti elektroninius laiškus, skaitmenines nuotraukas, vaizdo įrašus, asmeninius dokumentus, interneto svetaines.

Naujausiame D-lib Magazine numeryje skelbiamas straipsnis Padedant bendruomenei valdyti savo skaitmeninį gyvenimą: skaitmeninio asmeninio archyvavimo seminaro kūrimas (Helping Members of the Community Manage Their Digital Lives: Developing a Personal Digital Archiving Workshop), kuriame pateikiamos rekomendacijos bibliotekininkams, kaip surengti skaitmeninių asmeninių archyvų išsaugojimo seminarą vartotojams. Straipsnyje pateikiami naudingi interneto šaltiniai, kurie padės parengti medžiagą seminarui, apžvelgiamos svarbios tokiam seminarui temos. Tai, pavyzdžiui, kaip atrinkti tai, kas saugotina, kaip užtikrinti, kad būtų lengva rasti savo skaitmeninius failus.

Regis, tai skaitmeniniai asmeniniai archyvai - puiki mokymų vartotojams sritis, kurioje bibliotekininkai gali pasidalyti savo informacijos valdymo kompetencija su savo skaitytojais.

Parengta pagal:

BROWN, N. Helping Members of the Community Manage Their Digital Lives: Developing a Personal Digital Archiving Workshop. Iš D-Lib Magazine [interaktyvus]. June 2015 [žiūrėta 2015 m. liepos 2 d.]. Prieiga per internetą: http://www.dlib.org/dlib/may15/brown/05brown.html

Komentarai

Populiarūs įrašai