Naujame projekte daugiau nei 1600 vaikų galės patobulinti turimus ir įgyti naujus bendruosius gebėjimus bei socialinius įgūdžius


Birželio 11 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka savo partneriams, švietimo įstaigoms, kolegoms, visuomenei ir žiniasklaidai pristatė geriausiu pagal surinktų balų skaičių pripažintą ir Lietuvos Martyno Mažvydo nacionalinės bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ bei LR Kultūros ministerijos dalinai finansuotą projektą „Sutrikusios raidos vaikų bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymas bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas". Projekto veiklomis bus siekiama ugdyti raidos sutrikimų bei specialių poreikių turinčių vaikų bendruosius gebėjimus, socialinius įgūdžius, gerinti integraciją kolektyve, praturtinti laisvalaikį. Projekto idėją, tikslines grupes, priemones įgyvendinimui pristato Utenos bibliotekos informacijos skyriaus vedėja bei šio projekto vadovė Laima Lapinienė.

Pristatykite projekto idėją? Kokiai tikslinei grupei skirtas projektas, kokias problemas ruošiamasi spręsti?

Ši idėja kurta ne vienerius metus, stebint vaikus bibliotekoje. Bibliotekai persikėlus į naujas patalpas, pastebėta, jog dalis vaikų ne visada randa sau įdomių užsiėmimų, veiklų, ypatingai turintys raidos sutrikimų, ateinantys kartu su savo mokytojais ir auklėtojais iš specialaus ugdymo centro arba specialių poreikių vaikai integruoti bendrojo ugdymo mokyklose. Mes norėjome, kad visi vaikai rastų sau naudingus užsiėmimus bibliotekoje. Turint galvoje, jog šiuolaikinio ugdymo tikslas – kiekvienos asmenybės socializacija, biblioteka siekia šį procesą palengvinti. Sutrikusi vaiko raida dažnai trukdo integracijai, tokie vaikai ne tik sunkiau mokosi, bet ir stokoja socialinių įgūdžių. Bibliotekos gali prisidėti prie jų ugdymo, tačiau šiam darbui reikalingas atitinkamas pasirengimas. Šiandien bibliotekininkai dar nėra įgiję pakankamai žinių ir įgūdžių, bibliotekų paslaugos tokiems vaikams dar nėra pritaikytos. Jaučiama ir bendradarbiavimo su specialaus ugdymo įstaigomis stoka: bibliotekininkai menkai palaiko ryšius su socialiniais pedagogais, mokytojais, auklėtojais. Šiuo projektu ir idėja, norime tokį bendradarbiavimą paskatinti.

Kokių tikslų siekiama šiuo projektu?


Projekto tikslas - ugdyti bendruosius gebėjimus ir socialines kompetencijas tikslinių žaidimų pagalba. Projektas skirtas 7 – 18 metų amžiaus vaikams, paaugliams ir jaunuoliams, pirmiausia, tiems, kurie mokosi specialaus ugdymo centruose, turi raidos ir mokymosi sutrikimų. Kodėl pasirinkti žaidimai? Esame analizavę žaidimų taikymo ugdymui teoriją, sekame įvairių šalių projektų patirtį ir akivaizdu, kad tikslingai naudojami ugdomieji žaidimai yra labai efektyvūs sprendžiant minėtas problemas.

Kokiomis priemonėmis projektas numato ugdyti sutrikusios raidos vaikų bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius?

Bus įkurti du tikslių žaidimų centrai Utenos ir Molėtų savivaldybių bibliotekose. Šie tikslių žaidimų centrai bus mobilūs – tai reiškia, kad įranga galės naudotis ir kitos bibliotekos, specialaus ugdymo mokyklos, centrai. Mūsų projekte kaip partneriai dalyvauja Utenos specialioji mokykla – daugiafunkcis centras, Molėtų raj. veikiantis Kijėlių specialusis ugdymo centras. Šių institucijų moksleiviai galės naudotis visomis paslaugomis, taip pat prireikus pasiskolinti technologijas. Žaidimų centruose bus naudojamos ne tik kompiuterinės, bet ir aplinkos technologijos - vaikai tikslinius žaidimus galės žaisti ne tik prie kompiuterių, bet ir naudodami kitas metodologijas: judesio atpažinimo technologijas, šiuo metu populiarią robotiką (konstruktoriai robotai su specialiai sutrikusios raidos vaikams pritaikytomis užduotimis). Ketiname diegti kalbą ir socialinius įgūdžius ugdančius žaidimus kompiuteriams ir mobiliems įrenginiams (planšetiniams kompiuteriams). Šiuos žaidimus sukūrė projekto partneriai. Žaidimas „Inkų nuotykiai“ sukurtas VšĮ „Hiteco“ įgyvendinant ES projektus unikalus tuo, kad ugdoma net 12 socialinių kompetencijų. Dar viena numatyta priemonė - lietuvių kalbos ir socialinių įgūdžių lavinimo žaidimas „Pagalbininkas“, kurį šiuo metu kuria Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas kartu su Šiaulių universitetu. Šios priemonės ypatumas – kompiuteris valdomas balsu. Ši technologija plačiai visuomenei prieinama tampą pirmą kartą, manyčiau, kad tai yra didelė inovacija.

Kaip bibliotekininkai ir ugdytojai įsitrauks į sutrikusios raidos vaikų ugdymą?


Svarbiausia užduotis bibliotekininkams - įgyti reikalingų kompetencijų. Sukūrus tikslinių žaidimų centrus, bus naudojama ypatingai nauja, neišbandyta įranga, kuri reikalauja atitinkamų žinių, todėl bibliotekininkai, socialiniai ir kiti pedagogai, kurie norės prisijungti, bus kviečiami mokytis. Planuojame apmokyti 68 asmenis, kurie baigę atitinkamus mokymus taps tikslinių žaidimų instruktoriais. Jie specializuosis: dalis mokysis būti judesio atpažinimo žaidimų instruktoriais, kiti – instruktuoti ir konsultuoti žaidžiančius tikslinius kompiuterinius žaidimus. Manau, bus naudinga bendra patirtis bei bendradarbiavimo įgūdžiai, nes vieniems bibliotekininkams, be socialinių pedagogų, dirbti su sutrikusios raidos vaikais yra sunku. Tik tie žmonės, kurie kasdien bendrauja su tokiais vaikais, žino jų ypatumus, individualias savybes. Tikimės, jog šis bendradarbiavimas bus labai naudingas.

Projekte dalyvauja Molėtų, Zarasų bei Ignalinos viešosios bibliotekos. Koks jų vaidmuo projekte? 

Projekto parneris yra Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Tai reiškia, kad Molėtų bibliotekoje, kaip ir Utenoje, bus įsteigtas mobilus tikslinių žaidimų centras. Zarasų ir Ignalinos viešosios bibliotekos projekte dalyvaus kaip naudos gavėjai – prireikus galės pasiskolinti tikslinių žaidimų centrų įrangą, taip pat šių bibliotekų atstovus kviesime į visus organizuojamus mokymus – jie išmoks instruktuoti vaikus, konsultuoti pedagogus. Svarbu paminėti, jog projekte dalyvaus ne tik miestų bibliotekos - pagal projekto planą į veiklas bus įtraukta net 18 kaimo bibliotekų.

Projekte dirbs ypatingai aukštos kompetencijos partneriai. Kas jie ir koks jų indėlis šiame projekte?

Projekto unikalumas – jo partnerių gausoje. Džiaugiamės, kad dalyvauti sutiko net dvi akademinės institucijos - VU Matematikos ir informatikos institutas, kurio mokslinė veikla apima ir ugdymo informatikos problemas bei Šiaulių universitetas. VU Matematikos ir informatikos institutas 2013 – 2015 m. kartu su partneriais iš VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių edukologijos ir Šiaulių universitetų vykdo projektą „Lietuvių šneka valdomos paslaugos“ (sutrumpintai „Liepa“). Projekto tikslas – sukurti priemones, atveriančias galimybes dirbti, bendrauti su kompiuteriais ir su sumaniais įrenginiais šnekantis lietuvių kalba. Viena šio projekto paslaugų – kalba valdomas mokomasis žaidimas „Pagalbininkas“, skirtas neįgaliems žmonėms ir sutrikusios raidos vaikams. Būtent jį diegsime mūsų tikslinių žaidimų centruose. Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalios studijų fakultetas parengs tikslinių žaidimų metodiką. Projekte taip pat dalyvauja VŠĮ „Hiteko“ – įmonė dirbanti aukštųjų technologijų taikymo sityje. Kartu su užsienio partneriais, kurių tarpe net 3 Europos universitetai, „Hiteko“ įgyvendina Europos Sąjungos programų remiamus projektus ir kuria interaktyvius simuliacinius žaidimus, taip pat robotų panaudojimo socialinių kompetencijų ugdymui scenarijus. Dar vienas partneris – UAB „Gliuk Medija“. Tai kūrybinių industrijų įmonė, kuri specializuojasi multimedijos sprendimų kūrime. Ji aktyviai naudoja pačias naujausias technologijas reklamos, pramogų, sveikatos ir kitose srityse. Savo projektuose taiko modernias judesių pažinimo programas. Jau 2 metus ši kompanija dirba su Santariškių vaikų ligonine ir kuria vaikų reabilitacijai skirtą žaidimą. Interaktyvius sprendimus siūlo bendrojo ugdymo mokyklų pamokoms paįvairinti, įgyvendino daugiau nei šimtą projektų Lietuvoje, Europoje, Amerikoje ir kitur. Projektuojant idėją aktyviai dalyvavo ir savo konsultacijomis prisidėjo Utenos švietimo centras, tikimės, kad jo specialistai ir toliau bus mūsų patarėjai ugdymo klausimais. Džiaugiamės, kad turime ir du informacinius partnerius: Rytų Aukštaitijos televiziją ir Utenos radiją.

Laukia didelis, atsakingas, bet ir įdomus darbas. Kokių tikimasi rezultatų?

Jau minėjau, kad bus įkurti du tikslinių žaidimų centrai, kurių įranga galės naudotis ne tik tos bibliotekos, kuriose jie veiks, bet ir bibliotekų kaimo filialai, taip pat aplinkinių rajonų bibliotekos. Bus apmokyti 68 instruktoriai, sukurta metodika, kaip naudoti tikslinius žaidimus sutrikusios raidos vaikų bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių lavinimui, ją gaus visos susijusios institucijos. Labai vertiname naujus tarpinstitucinius ryšius, specialistų pagalbą, įgytą patirtį. O svarbiausia, kad žaisdami tikslinius žaidimus daugiau nei 1600 vaikų galės patobulinti jau turimus ir įgyti naujus bendruosius gebėjimus bei socialinius įgūdžius.

Parengė Dainora Narkūnienė

Komentarai

Populiarūs įrašai