Pokyčiai bibliotekose = darbuotojų erdvių pokyčiai

Šaltinis: DeviantArt
Šiuolaikinės bibliotekos aktyviai įsitraukia į naujų paslaugų vartotojams kūrimą. Bibliotekos tampa vartotojų kūrybinėmis dirbtuvėmis, naujų idėjų paieškos, projektinio ir grupinio darbo  erdve. Be abejo, tokie pokyčiai turi didžiulį poveikį tam, kaip naudojamos bibliotekų patalpos. Pastaraisiais metais labai daug kalbama apie tai, kaip sukurti patrauklias, kūrybiškumą ir bendradarbiavimą skatinančias bibliotekų skaitytojų erdves. Bet, tikriausiai, nedaugelis pagalvojo, kad kuriant kūrybiškas ir įkvėpiančias paslaugas ir erdves vartotojams, tokių pat patrauklių ir įkvėpiančių erdvių reikia ir bibliotekos darbuotojams. Juk tik aktyvūs ir į savo darbą įsitraukę darbuotojai gali generuoti įdomias ir perspektyvias idėjas. 2012 m. bendrovė TNS Gallup atliko verslo įmonių darbuotojų įsitraukimo į darbą tyrimų metaanalizę. Paaiškėjo, kad į savo darbą labiausiai įsitraukė darbuotojai ir padaliniai buvo klientų vertinami 10 proc. geriau, 22 proc. pelningesni ir 21 proc. efektyvesni, nei tie darbuotojai ir padaliniai, kurių įsitraukimas į darbą buvo mažesnis.

O kokios gi tos bibliotekų darbuotojų erdvės? Tokį klausimą sau uždavė Library Journal straipsnių autorius Elliot Felix. Iš tiesų, bibliotekų darbuotojų erdvių organizavimas - nelabai svarstoma tema. O darbo vietos - kol kas labiausiai pritaikytos tik nuolatiniam, pastovių užduočių vykdymui. Skamba nelabai įkvėpiančiai?

Straipsnio autorius siūlo pokyčius, kuriuos pailiustruoja pavyzdžiais. Jo manymu, bibliotekose darbuotojų individualiam darbui turi būti skiriama 65-75 proc. darbo erdvės, o grupiniam - 25-35 proc. Antai Šiaurės Karolinos valstybinio universiteto Hanto bibliotekoje darbuotojų darbo vietos nėra suskirstytos pagal priklausomybę padaliniui, bet skirtingų padalinių darbuotojai gali dirbti vienoje vietoje. Darbuotojų bendradarbiavimui sukurtos kelios neformalių susitikimų vietos. Įdomu, kad jos skirtos ir vartotojams.

Be to, straipsnio autoriai mano, kad bibliotekų darbuotojus verta įtraukti į vartotojų erdvių planavimą bibliotekose, tokias iniciatyvas suderinant su darbuotojų mokymu(si). Antai Niujorkio viešoji biblioteka, planavusi sukurti naujas vartotojų erdves, organizavo savo darbuotojų vizitus į daugybę įvairiausių kultūros įstaigų mieste, kad pastarieji galėtų pasimokyti ir pasiūlyti įdomių bibliotekos erdvių planavimo idėjų.

O ką Jūs manote apie bibliotekos erdves darbuotojams?

Parengta pagal:

FELIX, Elliot. Rethink the staff workplace. Library Journal [interaktyvus]. May 28, 2015 [žiūrėta 2015 m. gegužės 31 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2015/05/buildings/lbd/rethink-the-staff-workplace-library-by-design-spring-2015/


Komentarai

Populiarūs įrašai